Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

4TU verwelkomt Vinod Subramaniam als nieuwe voorzitter

dinsdag, 8 maart 2022

De 4TU.Federatie heeft met ingang van 8 maart Vinod Subramaniam (Madras, 1967) van de Universiteit Twente tot nieuwe voorzitter benoemd. Subramaniam neemt het voorzitterschap over van Louise Fresco (Wageningen University & Research) die de afgelopen tweeëneenhalf jaar deze functie bekleedde.

Louise Fresco heeft zich in haar voorzittersperiode ervoor ingezet de relatie tussen ingenieurswetenschappen en andere wetenschappen te versterken gezien de grote maatschappelijke transities waarmee Nederland de komende periode te maken krijgt, zoals klimaat, energie, transport, ruimtelijke ordening, zorg en voedsel. ‘Door te blijven investeren in onderzoek, onderwijs en valorisatie, willen we garanderen dat Nederland ook straks over de juiste kennis en ingenieurs beschikt. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om inclusieve technologie met een menselijk gezicht. De vier technische universiteiten spelen met hun excellente onderzoek, sociaal gevoelige ingenieurs en innovatieve spin-offs hier een cruciale rol in’ aldus Fresco.

Fresco was de afgelopen twee jaar de voorvrouw van de Aanjagers van Technologie, een groep ambitieuze studenten van de vier technische universiteiten, die met het bedrijfsleven en de politiek werken aan concrete initiatieven als het Waterstofschap, het Preventientje en de Melktap om de maatschappelijke transities te versnellen. Ook werd tijdens haar aanstellingsperiode de tweede editie van het onderzoeksprogramma High Tech for a Sustainable Future gelanceerd. In dit programma investeert 4TU 15 miljoen euro in programma’s, waarin jonge talentvolle wetenschappers, zogenaamde tenure trackers, met hun team werken aan een maatschappelijk thema.


“De arbeidsmarkt vraagt om technisch opgeleiden op alle niveaus, van constructeurs en elektriciens, tot academisch geschoolde ingenieurs. Ik zie het als een rol voor 4TU om ervoor te zorgen dat de partijen in de onderwijsketen met elkaar in gesprek blijven om zodoende een passend opleidingsaanbod te creëren voor deze talenten van de toekomst.”
Vinod Subramaniam
Voorzitter 4TU.Federatie


Ook de nieuwe 4TU voorzitter Subramaniam benadrukt het belang van technologie voor onze samenleving, waarbij hij een belangrijke rol ziet weggelegd voor interdisciplinair samenwerken. ‘De grote uitdagingen waarvoor we staan, vragen om een nieuw soort consortia waarin we ons als technische universiteiten niet alleen moeten focussen op de wetenschappelijke- en technische kant maar ook op de acceptatie - en gebruikerskant. Door aan de voorkant intensief samen te werken met sociologen, gedragswetenschappers en andere disciplines, kom je tot betere oplossingen.’

Daarnaast wil Vinod Subramaniam inzetten op intensievere samenwerking met het mbo en het hbo. ‘De arbeidsmarkt vraagt om technisch opgeleiden op alle niveaus, van constructeurs en elektriciens, tot academisch geschoolde ingenieurs. Ik zie het als een rol voor 4TU om ervoor te zorgen dat de partijen in de onderwijsketen met elkaar in gesprek blijven om zodoende een passend opleidingsaanbod te creëren voor deze talenten van de toekomst.’

Net als Fresco, onderkent Subramaniam het belang van blijvend investeren in onderwijs en onderzoek. Hij vindt het relevant om deze investeringen in lijn te brengen met de verschillende nationale - en Europese fondsen die beschikbaar zijn. ‘Door 4TU tijdig als gesprekspartner aan tafel uit te nodigen, kunnen we er samen met deze fondsen voor zorgen dat er een goede match is tussen de plannen op papier en de wetenschappers en ingenieurs die er straks handen voeten aan gaan geven’ aldus Subramaniam.

Foto's: Dieuwertje Bravenboer


Vinod Subramaniam (1967) 

Prof. dr. Vinod Subramaniam (1967) is per 1 september 2021 Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. Hiervoor was hij van september 2015 tot september 2021 Rector Magnificus van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vinod heeft al een jarenlange connectie met de Universiteit Twente: hij was er tot 2013 hoogleraar nanobiophysics, en van 2012 tot 2013 wetenschappelijk directeur van het instituut MIRA voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde, tegenwoordig bekend als TechMed Centre. In zijn wetenschappelijke werk richtte Vinod zich onder meer op de oorzaken van neurodegeneratieve ziekten zoals Parkinson en Alzheimer, door afwijkingen zoals ‘misvouwen’ en opstapeling van betrokken eiwitten in het brein te bestuderen. 


Louise O. Fresco (1952)

Prof. dr. ir. Louise O. Fresco (1952), landbouw- en voedseldeskundige, is sinds 1 juli 2014 voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research. Van 2006 tot juli 2014 was zij als universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was zij Assistant Director-General van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome. Naast wetenschapper en bestuurder is zij ook schrijver en columnist voor NRC Handelsblad. Zij publiceerde eerder onder andere Hamburgers in het paradijs en de romans De Plantenjager uit Leningrad, De kosmopolieten, De utopisten (shortlist Libris Literatuur Prijs) en De idealisten.

Over 4TU

De vier technische universiteiten in Nederland zijn verenigd in de 4TU.Federatie. 4TU zet zich in voor versterking en bundeling van technologische kennis. De technische universiteiten willen zorgen voor voldoende en goed opgeleide ingenieurs en technologisch ontwerpers, internationaal toonaangevend en maatschappelijk relevant onderzoek en bevordering van samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven. Meer informatie over de 11 gezamenlijke research centres en de programma’s op onderzoek, onderwijs en valorisatie: www.4tu.nl