Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Nieuw MasterPlus programma Optics and Photonics om studenten voor te bereiden op opkomende vakgebieden

donderdag, 14 maart 2024

PhotonDelta en Optics Netherlands hebben een uniek MasterPlus-programma in optica en fotonica gelanceerd in samenwerking met de drie toonaangevende technische universiteiten van Nederland: de Technische Universiteit Delft (TU Delft), de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Universiteit Twente (UT).

Het programma zal een talentenpool vormen voor de optica- en fotonica-industrie. Deze industrie levert een aanzienlijke bijdrage aan de Nederlandse economie en kent een sterke jaarlijkse groei. Door academische expertise te integreren met de behoeften van de industrie, belooft het programma hoogopgeleide professionals voort te brengen die klaar zijn om innovatie en groei in het veld te stimuleren.

Drie technische universiteiten in Nederland gaan een nieuwe specialisatie in optica en fotonica aanbieden binnen de bestaande masteropleidingen Technische Natuurkunde en Elektrotechniek. Het initiatief wordt georganiseerd door de 4TU.Federatie. Het MasterPlus Programma in Optica en Fotonica (MPOP) – ondersteund door PhotonDelta en Optics Netherlands – gaat in september 2024 live. 

Elke universiteit zal haar eigen gespecialiseerde cursussen op het gebied van optica en fotonica aanbieden, en interuniversitaire activiteiten en opleidingen faciliteren, waardoor studenten de flexibiliteit hebben om de cursussen op verschillende universiteitscampussen te volgen. Er wordt een scala aan wetenschappelijke en sociale activiteiten aangeboden, evenals praktijkervaring uit de eerste hand.

In aanmerking komende masterstudenten Technische Natuurkunde en Elektrotechniek kunnen challenge based projecten verwachten, evenals unieke stages bij toonaangevende bedrijven en innovatieve startups, waaronder ASML, Signify, SMART Photonics en LioniX International. Ook zullen zij samenwerken met gerenommeerde onderzoeksinstituten als SRON en Imec.

Het flexibele en innovatieve MPOP maakt deel uit van een nationaal programma en heeft tot doel deuren te openen voor carrières in diverse industrieën, van agri & food tot automotive, met veelbelovende uitzichten op werk in R&D en de academische wereld. Nu de sector klaar is voor aanzienlijke groei in de komende jaren – en zowel publieke als private investeringen zal aantrekken –, is MPOP opgezet om technisch talent in de sector te brengen.

Van Nederland een centrum van innovatie maken

De behoefte aan talent groeit. Nederland is een knooppunt van innovatie op het gebied van optica en fotonica, met een levendig ecosysteem voor samenwerking. Professionals in dit vakgebied helpen de toekomst van technologie vorm te geven en stimuleren wereldwijde innovaties aan via baanbrekende projecten op gebieden als datacommunicatie, sensortechnologie, medische beeldvorming, hernieuwbare energie en productie.

 Als aanvulling op het levendige optica- en fotonica-ecosysteem van Nederland, coördineren PhotonDelta en Optics Netherlands de inspanningen om een vruchtbare voedingsbodem te creëren voor multinationals, start- en scale-ups en onderzoeksorganisaties. Deze organisaties en het omliggende ecosysteem zetten zich in voor het stimuleren en laten groeien van de optica- en fotonicacapaciteiten van Nederland, waardoor Nederland haar positie op dit gebied verder versterkt.

De volgende generatie van talent in optica en fotonica

Vinod Subramaniam, voorzitter van de Universiteit Twente en Lid van de Raad van Toezicht bij PhotonDelta:

“De lancering van MPOP is een belangrijke stap voorwaarts voor de optica- en fotonicagemeenschap in Nederland”
Vinod Subramaniam
Voorzitter Universiteit Twente en Lid Raad van Toezicht PhotonDelta

“We zijn verheugd om deel uit te maken van dit baanbrekende initiatief en onze missie te vervullen om de fotonische chipindustrie verder te industrialiseren met de steun van het Nationaal Groeifonds. Onze gedeelde traditie van excellent onderzoek op het gebied van optica en fotonica is de drijvende kracht achter deze samenwerking. We zetten ons in voor innovatief onderwijs en bereiden studenten voor op opkomende vakgebieden. MPOP zal de volgende generatie talent op het gebied van de optica en fotonica helpen groeien.”

 “Samen zullen we studenten in staat stellen complexe uitdagingen aan te gaan. Onze samenwerking zorgt voor interdisciplinair leren voor succes in de optica en fotonica. PhotonDelta is verheugd over deze samenwerking tussen toonaangevende universiteiten in Nederland om het onderwijs in optica en fotonica te bevorderen. Dit programma sluit aan bij onze missie om de wijdverspreide adoptie van fotonica te versnellen, en we geloven dat het een cruciale rol zal spelen bij het vormgeven van de toekomstige beroepsbevolking op dit gebied.”

“Het is niet zomaar een vakgebied; het is een poort naar eindeloze mogelijkheden.”
Mert Erdolu
Masterstudent Electrical Engineering TU/e

Mert Erdolu, Masterstudent Electrical Engineering aan de TU/e,  benadrukt de relevantie van het programma voor mensen die op zoek zijn naar een carrière in de optica of fotonica:

“Als student die zich verdiept heeft in fotonica-integratie aan de TU/e, ben ik uit de eerste hand getuige geweest van het enorme potentieel van optica en fotonica via mijn industriële stage en het masterscriptieproject. De impact zie je terug in vitale sectoren zoals communicatie, gezondheidszorg, agrifood en mobiliteit, en geeft vorm aan de toekomst van technologie en innovatie.” 

“Met baanbrekend onderzoek, bloeiende spin-offs en de nabijheid van Optics Netherlands en PhotonDelta is dit de ultieme springplank voor een carrière in dit dynamische vakgebied. Voor mensen die klaar zijn om voorop te lopen op het gebied van innovatie en talloze kansen te benutten, biedt dit de kans om de toekomst vorm te geven. Het is niet zomaar een vakgebied; het is een toegangspoort tot eindeloze mogelijkheden.”

Ga voor meer informatie over het MasterPlus-programma in optica en fotonica aangeboden in Delft, Eindhoven en Enschede naar: https://www.mpop-programme.com/

Over Optics Netherlands

Optics Netherlands is een initiatief opgezet door de Nederlandse academische wereld, kennisinstellingen en de industrie zelf, gericht op het stimuleren van de Nederlandse economie door gezamenlijk onderzoek, onderwijs en innovatie in het optica- en fotonica-ecosysteem. www.opticsnetherlands.com

Over PhotonDelta

PhotonDelta, uitvoerder van het Nationaal Groeifondsplan PhotonDelta, is een groeiversneller voor de fotonische chipindustrie. PhotonDelta heeft een ecosysteem van organisaties opgezet die oplossingen met geïntegreerde fotonicatechnologie onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen en produceren. PhotonDelta helpt de sector vooruit met financiering, investeringen en het verbinden van spelers met eindmarkten. PhotonDelta is gevestigd in Nederland maar verbindt en werkt wereldwijd samen. www.photondelta.com

Foto: College voor studenten Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft met Aurèle Adam, opleidingsdirecteur van de Master Technische Natuurkunde. Credits: TU Delft.