Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

High Tech for a Sustainable Future

dinsdag, 22 oktober 2019
In de vijf programma’s binnen 4TU's 'High Tech for a Sustainable Future' ligt de nadruk op nieuw wetenschappelijk personeel. Op 22 oktober werden zij voorgesteld.

De 4TU.Federatie presenteerde op 22 oktober in Den Haag vijf nieuwe onderzoeksprogramma’s, waarvoor 22 miljoen euro is vrijgemaakt. In totaal werken 44 tenuretrackers en 29 postdocs aan de onderzoeksdomeinen. Overkoepelend thema is ‘high tech for a sustainable future’.

De TU’s buigen zich over onderzoek naar gepersonaliseerde geneeskunde, ziektepreventie en behandeling, ‘slimme’ industrie, meer veerkrachtige samenlevingen en de wereldwijde voedselvraag. Met filmpjes, animaties (onderaan dit artikel) en optredens presenteerde elke onderzoeksgroep zich aan het publiek bestaande uit collega-wetenschappers, afgevaardigden uit het bedrijfsleven en de overheid.

Investeren in de lange termijn

Binnen de programma’s werken de universiteiten van Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen samen. Door kennis te bundelen, zetten ze in op vernieuwing binnen het onderzoek. Met het aanstellen van 44 tenuretrackers investeert 4TU in onderzoek voor de lange termijn. Het gaat om vaste posities binnen de universiteiten. Doel is dat de onderzoekers binnen de thema’s eigen onderzoeksprojecten opzetten, financiering binnenhalen en aio’s aannemen. Marjolein Dohmen-Janssen, Managing Director van het 4TU Centre for Resilience Engineering en betrokken bij het onderzoeksprogramma DeSIRE, licht toe: ‘Het lijkt niet groot, wat we hier doen, maar dat is het wel. Het is uniek dat er in één keer in zoveel tenuretrackers geïnvesteerd wordt. We noemen het ook wel seed money ofwel startkapitaal. Deze onderzoekers zetten uiteindelijk hun eigen projecten op en halen daarvoor zelf subsidies binnen. Wat de 4TU doet, is investeren in de lange termijn. Tenuretrackers bekleden een vaste positie binnen de universiteit en groeien door. Dat maakt deze onderzoeksprogramma’s bijzonder.’

Ook Michel Versluis, programmaleider van onderzoeksprogramma Precision Medicine en hoogleraar Medical Acoustics Physics ziet de meerwaarde van de gezamenlijke programma’s. ‘Door 4TU kunnen we gebruik maken van het brede spectrum van alle disciplines. Zo voegt Wageningen heel andere zienswijzen toe dan de andere technische universiteiten hebben. Daarnaast brengt iedereen zijn eigen netwerk mee en kunnen we gebruik maken van elkaars connecties. Denk aan alle topklinische instellingen, de medische centra, de academische ziekenhuizen en het bedrijfsleven met focus op medische apparatuur. Het is de gouden driehoek. Het onderzoek staat weliswaar nog in de kinderschoenen, maar door het aanstellen van tenuretrackers is gegarandeerd dat de onderzoekslijnen blijven bestaan.’

De onderzoeksvoorstellen sluiten aan bij de focusonderwerpen uit het topsectorenbeleid, de Nationale Wetenschapsagenda en de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, de UN Sustainable Development Goals. Het beschikbare bedrag van 22 miljoen euro maken de vier TU’s vrij uit het profileringsbudget, bedoeld voor onderzoek dat bijdraagt aan de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

‘Dit is nog maar het begin’

‘Ik ben erg onder de indruk van wat we hebben gezien’, zei scheidend 4TU-voorzitter Victor van der Chijs na afloop. ‘En dit is nog maar het begin. Het maakt me nieuwsgierig waar het onderzoek naar toegaat.’
Hij memoreerde: ‘De 4TU bestaat inmiddels twaalf jaar. Wageningen is er sinds drie jaar bij. Ik zie dat er veel gaande is binnen de federatie. Maar er zijn ook nog genoeg uitdagingen, zoals het afleveren van voldoende technici. We maken daarom keuzes. Keuzes voor de toekomst, zoals vandaag. Dat doen we voor de lange termijn, want alleen zo kunnen we het verschil maken en zijn we leiders in plaats van volgers.’
Na zijn afsluitende woorden overhandigde Van der Chijs de 4TU-voorzittershamer aan Louise Fresco, voorzitter college van bestuur van Wageningen.

Van elk van de vijf programma’s zijn inspirerende animaties gemaakt die in enkele minuten een impressie van het onderzoeksprogramma geven.