Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

4TU overhandigt second opinion verduurzaming luchtvaart aan Tweede Kamer

maandag, 7 maart 2022

Op 17 februari heeft minister Harbers een door 4TU opgestelde second opinion op het gebied van de verduurzaming van de luchtvaart aangeboden aan de Tweede Kamer. In de second opinion gaan drie hoogleraren van de technische universiteiten in op de factsheet ‘Toekomst verduurzaming luchtvaart: een actualisatie’. Deze factsheet (een update van een al bestaand document) van dr.ing. Paul Peeters (Hogeschool Breda) en ir. Joris Melkert (TU Delft) werd in juni 2021 in de Tweede Kamer gepresenteerd tijdens het Commissiedebat Luchtvaart.   

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verleende de opdracht tot het schrijven van een onafhankelijke second opinion aan de 4TU Federatie. Drie deskundige hoogleraren, prof. dr. Henri Werij (TU Delft), prof. dr. ir. Richard van de Sanden (TU Eindhoven) en prof. dr. ir. Harry Hoeijmakers (Universiteit Twente), reageren erin op de zeven hoofdboodschappen uit de factsheet die gaan over onder meer groei in de luchtvaart, ontwikkelingen in de vliegtuigtechnologie, het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen en de urgentie van verduurzaming.  

De 4TU commissie onderschrijft de meeste hoofdboodschappen zoals die door Melkert en Peeters zijn geponeerd. Er moet nog ontzettend veel gedaan worden om de luchtvaart te verduurzamen, zowel op het gebied van onderzoek als realisatie en certificering van nieuwe vliegtuigen, motoren en brandstoffen, terwijl de noodzaak tot verduurzamen steeds urgenter wordt. De commissie signaleert wel dat er inmiddels een en ander aan het veranderen is: zo hebben overheden en luchtvaartorganisaties scherpere doelstellingen geformuleerd en zet de industrie concrete stappen. De commissie roept de politiek op tot het nemen van verantwoordelijkheid bij het maken van politieke keuzes die nodig zijn om te komen tot een duurzame samenleving en een duurzame luchtvaart.