Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6 48 27 55 61

projectleider@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Onderzoekers, artsen en financiers bundelen krachten

woensdag, 12 september 2018

Overvallen worden door een hartinfarct of een beroerte behoort over ruim 10 jaar tot het verleden. Die ambitie stelt de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) zich, een nieuw samenwerkingsverband waarbij de 4TU.Federatie zich heeft aangesloten. De DCVA werd vandaag feestelijk gelanceerd tijdens een presentatie in het Muntgebouw in Utrecht.

Twaalf organisaties, wetenschappers en zorgprofessionals op het gebied van hart- en vaatonderzoek bundelen hun krachten op landelijk niveau. Dit moet ertoe leiden dat we hart- en vaatziekten eerder kunnen opsporen, oplossingen sneller ontwikkelen én naar de patiënt brengen en evalueren. Het gezamenlijke doel is om de ziektelast in 2030 met een kwart te verminderen.

Snelwegen voor toepasbare zorg
“De hoge ziektelast door hart- en vaatziekten vormt de grootste gezondheidsuitdaging van onze toekomst”, aldus Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en mede-initiatiefnemer van de DCVA. “Iedere dag opnieuw worden honderden mensen plotseling getroffen door een hartstilstand, beroerte of andere aandoening. Het is noodzakelijk dat wij ernstige ziekten eerder kunnen herkennen, opsporen én beter behandelen. Dat lukt alleen door nog intensiever met elkaar samen te werken. De DCVA gaat als het ware snelwegen bouwen om medische doorbraken en nieuwe technologie op het gebied van vroegdiagnostiek en zorg naar de dagelijkse praktijk van arts en patiënt te leiden. We willen dat niemand meer wordt overvallen door een hartinfarct of beroerte en iedereen de beste zorg krijgt.”

Verbeterde tests
Betere vroegdiagnostiek is een van de topprioriteiten van de DCVA. Daarbij gaat het om nieuwe of verbeterde tests, innovatieve diagnostische instrumenten en optimaal gebruik maken van gegevens die mensen zelf verzamelen.

Dr. Hans Bosker, voorzitter Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie en interventiecardioloog in het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem: “De huidige en zich nog ontwikkelende technieken maken het voor ons als cardiologen mogelijk om vroegtijdig potentieel ernstige aandoeningen zoals hartfalen, hartinfarct en hartritmestoornissen op te sporen, zodat op tijd passende maatregelen genomen kunnen worden. Te denken valt aan een eenvoudige bloedtest die direct vaststelt hoe het gesteld is met je bloedvaten. Of aan een betrouwbare mobiele app die afwijkingen in je hartslag of hartfunctie op tijd detecteert om erger te voorkomen. Daarnaast maakt uitgebreide registratie van ziektegegevens sneller het vergelijken van behandelingen mogelijk, waaruit kan blijken welke behandeling het beste is en voor wie.”

Om dit doel te bereiken, verwacht de DCVA de komende tien jaar minimaal 1 miljard euro nodig te hebben voor onderzoek, valorisatie en implementatie. De twaalf partners gaan intensief samenwerken om deze benodigde menskracht en middelen bij elkaar te brengen, met elkaar én met nieuwe partners.

Samenwerking in allianties
Onderzoekgroepen van alle universiteiten en ziekenhuizen werken samen in allianties en krijgen van de partners ondersteuning bij het versnellen van de valorisatie en implementatie. Dit zorgt ervoor dat oplossingen eerder bij de patiënt komen. Ook is er aandacht voor talentontwikkeling, zodat er ook in de toekomst toponderzoekers zijn, en wordt de onderzoeks-infrastructuur in Nederland verbeterd. De organisaties bouwen bijvoorbeeld aan een sterk datanetwerk, dat het delen en hergebruik van hartweefsels en data voor vervolgonderzoek mogelijk maakt.