Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6 48 27 55 61

projectleider@4tu.nl

Website: 4TU.nl

4TU geeft impuls aan Nationale Wetenschapsagenda

maandag, 4 december 2017
De vier technische universiteiten geven een impuls van 19 miljoen euro (voor de periode 2018-2021) aan voor Nederland essentiële wetenschapsgebieden.

De vier technische universiteiten (TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente, Wageningen University & Research), verenigd in de 4TU.Federatie, geven een impuls van 19 miljoen euro (voor de periode 2018-2021) aan voor Nederland essentiële wetenschapsgebieden. Ons land staat aan de vooravond van enorme maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. De vier TU’s maken zich sterk om antwoorden te vinden op deze vraagstukken.

Met het overkoepelende thema 'High tech for a sustainable future' wil 4TU bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen op de lange termijn. Jonge, talentvolle wetenschappers zullen daarvoor technologische oplossingen creëren en een impuls geven aan de Nederlandse economie. 4TU daagt bedrijfsleven en overheid uit om bij te dragen aan haar initiatief.

Belangrijke thema’s
Ruim 300 wetenschappers van de vier technische universiteiten hebben gereageerd op het verzoek van de 4TU.Federatie om onderzoeksvoorstellen in te dienen binnen ten minste een van de zeven thema’s (voor meer toelichting per thema: zie bijlage):

De zeven thema’s passen naadloos bij de nieuwe focusonderwerpen uit het topsectorenbeleid, de Nationale Wetenschapsagenda en de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (UN Sustainable Development Goals)

Talentvolle wetenschappers
De vier technische universiteiten investeren 19 miljoen euro uit eigen middelen. Deze eigen middelen zijn met name bedoeld om jonge, talentvolle wetenschappers op de genoemde thema’s aan te trekken en daarmee invulling te geven aan de profilering van de technische universiteiten. Prioriteit heeft het aanstellen van nieuw vast wetenschappelijk personeel in de vorm van Tenure Tracks die zowel onderzoek doen als onderwijs verzorgen. Daarmee wordt ook de verbinding tussen onderzoek en onderwijs geborgd. Overheid en bedrijfsleven kunnen structureel en programmatisch bijdragen aan dit initiatief. 4TU gaat graag met hen in gesprek om dit samen vorm te geven.

De TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen University & Research hebben veelal dezelfde aanpak in het Nederlandse wetenschappelijk onderzoeksbeleid. Het gaat daarbij om het opleiden van innovatieve ingenieurs en het verwerven van middelen om grensverleggend onderzoek te doen dat impact heeft op de maatschappij en goed is voor de economische positie van Nederland. de 4TU.Federatie draagt hiermee bij aan het technologisch onderzoek binnen de Nationale Wetenschapsagenda en geeft een impuls aan een nieuw sectorplan Technologie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 4TU-secretaris IJsbrand Haagsma 06 18 08 68 56