Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6 48 27 55 61

projectleider@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Nieuw ICT Fonds 'Diversity-Equity-Inclusion'

maandag, 15 juni 2020
Het research center 4TU.NIRICT opent vanaf juni 2020 een nieuw fonds ‘’Diversity-Equity-Inclusion’’ (DEI) waarin projecten worden ondersteund die voor meer diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen de 4TU.NIRICT community zorgen.

Het research center 4TU.NIRICT opent vanaf juni 2020 een nieuw fonds ‘’Diversity-Equity-Inclusion’’ (DEI) waarin projecten worden ondersteund die voor meer diversiteit, gelijkheid en inclusie in de 4TU ICT gemeenschap zorgen. Daarbij kun je denken aan het treffen van voorzieningen om ICT-congressen inclusiever te maken, bijvoorbeeld door het aanbieden van vertalers. Of aan het ontwikkelen van trainingsprogramma’s voor ICT-docenten waarmee zij de grote diversiteit aan studenten beter kunnen bedienen. Maar ook aan initiatieven die mensen uit onder gerepresenteerde groepen meer zichtbaarheid geven.

Verenigde ICT-gemeenschap
Het 4TU.NIRICT center streeft ernaar om een verenigde ICT gemeenschap te creëren die een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we als Nederlandse samenleving staan. Met het DEI fonds wil 4TU.NIRICT projecten ondersteunen die een cultuur en omgeving bevorderen waaraan alle leden van de 4TU.NIRICT community kunnen deelnemen en waarin zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.

“Ook bij ons wetenschappers zorgen bepaalde mechanismen ervoor dat de stem van sommigen meer gehoord wordt dan die van anderen, en dat niet iedereen zich thuis voelt en dezelfde kansen krijgt.”

4TU.NIRICT MT-lid Birna van Riemsdijk zegt hierover: ‘’Racisme, sexisme, validisme, homohaat, en andere vormen van uitsluiting en ontmenselijking zijn helaas nog steeds onderdeel van onze maatschappij. Als wetenschappers staan we niet boven de maatschappij, maar we maken er onderdeel van uit. Ook bij ons zorgen deze mechanismen ervoor dat de stem van sommigen meer gehoord wordt dan van anderen, en dat niet iedereen zich thuis voelt en dezelfde kansen krijgt. Dit vertaalt zich in ondervertegenwoordiging van verschillende groepen, wat bij technische wetenschappen nog sterker zichtbaar is. Dit veranderen gaat niet vanzelf. Met deze call willen we als 4TU.NIRICT actief bijdragen aan meer DEI, zodat 4TU.NIRICT echt een verenigde community wordt.’’

Over de opzet en criteria van de call zegt zij: ‘’We hebben al goede ervaringen opgedaan met dit type bottom-up funding in onze andere call die op onderzoek en onderwijs gericht is. Zo'n call kan net die extra stimulans zijn om ideeën die er zijn op te pakken, en de financiële ondersteuning die we bieden helpt daar natuurlijk ook bij. De insteek is heel open, zolang indieners maar kunnen uitleggen waarom hun voorstel de DEI doelstellingen van de call ondersteunt is veel mogelijk. We zijn benieuwd naar wat er in de community leeft aan ideeën rond dit thema!’’
Meer over de criteria, zie deze PDF.

Voor wie
De call richt zich primair op stafleden van 4TU.NIRICT, maar zolang aan de verschillende voorwaarden voldaan wordt, kunnen ook PhDs, studenten of onderzoekers van andere universiteiten meedoen.
Meer informatie over de voorwaarden is te vinden onder item 1 in de call.

Beschikbaar budget
4TU.NIRICT stelt een totaalbedrag van 50K beschikbaar, waarmee naar verwachting ca. 3-5 voorstellen gesteund kunnen worden.

Tijdslijnen
Aanvragen voor het fonds kunnen vanaf vandaag in worden gediend bij programmamanager Margje Mommers; m.mommers@tue.nl en de looptijd is tot en met juni 2021.

Meer informatie
Meer informatie over deze call vindt u hier.
Voor inhoudelijke vragen over het DEI fonds kunt u contact opnemen met MT-lid Dr. Birna van Riemsdijk; m.b.vanriemsdijk@utwente.nl