Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Techrede 2022 | Save the date!

dinsdag 27 september 2022

Techrede 2022

Het jaar 2022 staat voor 4TU. en de Aanjagers van Technologie in het teken van woorden omzetten in daden. Tijd voor actie! Als stem van de toekomst versnellen ze urgente transities, pakken ze maatschappelijke uitdagingen aan en werken ze aan een duurzame toekomst. Met de steun en expertise van de 4 Technische Universiteiten werken ze aan concrete initiatieven op het gebied van Circulaire Economie, Digitale Veiligheid, Energie, Landbouw en Gezondheidszorg. Ze bouwen voort op de inzichten van hun voorgangers en werken toe naar dat ene doel: Het versnellen van transities middels technologische innovatie.

Zo laten deze studenten, de Stem van de Toekomst, leiders uit politiek en bedrijfsleven zien dat concrete acties een enorme impact kunnen hebben op urgente maatschappelijke transities.

Leer meer over de Techrede