Missie

Grenzen aan economische groei noodzaken een nieuwe visie met een evenwicht tussen welzijn en welvaart. Technologie zal een steeds belangrijkere rol spelen bij het welzijn van mensen.
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen

Daarvoor is het nodig dat er voldoende hoogwaardig technologisch onderzoek kan plaatsvinden en dat er voldoende goed opgeleide technologen beschikbaar zijn. 4TU neemt initiatieven en bundelt krachten om bij te dragen aan deze maatschappelijke uitdagingen.

Door krachtenbundeling op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvaloratie is 4TU een gesprekspartner op nationaal en Europees niveau voor (Europese) overheden, politiek en stakeholdersorganisaties door haar rol te nemen als intermediair/vertegenwoordiger tussen deze partijen en de vier technische universiteiten.

4TU Missie

4TU levert een bijdrage aan het welzijn in Nederland door het versterken, bundelen en maximaal benutten van kennis en creativiteit in de technologiesector.

Kernwaarden 4TU

Verbinden

4TU verbindt de vier technische universiteiten in Nederland met elkaar. Er zijn vijf gezamenlijke Master of Science opleidingen en de 20 post-Masteropleidingen zijn gebundeld in de 4TU.School for Technological Design, het Stan Ackermans Instituut. De onderzoeksactiviteiten zijn op thema gebundeld in 4TU.Research Centres. Daarmee verbinden én versterken de vier technische universiteiten hun onderwijs en onderzoek.

Vertegenwoordigen

Door de verbinding en onderlinge versterking van hun onderzoek en onderwijs is de 4TU.Federatie een gesprekspartner voor (Europese) overheden, onderzoeksinstituten en maatschappelijk/politieke organisaties. Onder meer wordt bijgedragen aan het topsectorenbeleid en het techniekpact.

Vernieuwen

Door samenwerking tussen de vier technische universiteiten wordt innovatie en vernieuwing van onderzoek en onderwijs gestimuleerd. Vijf vernieuwingsprogramma's zijn sinds 2006 uitgevoerd door -toen nog- 3TU.Centres of Excellence. Daarnaast houdt het Data Centre zich bezig met het stimuleren van beleid en het ontwikkelen van methoden, voor open access data. Daarmee lopen de universiteiten voorop in de ontwikkeling van nieuwe technologieën. 

Daarvoor is het nodig dat er voldoende hoogwaardig technologisch onderzoek kan plaatsvinden en dat er voldoende goed opgeleide technologen beschikbaar zijn. 4TU neemt initiatieven en bundelt krachten om bij te dragen aan deze maatschappelijke uitdagingen.

Door krachtenbundeling op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvaloratie is 4TU een gesprekspartner op nationaal en Europees niveau voor (Europese) overheden, politiek en stakeholdersorganisaties door haar rol te nemen als intermediair/vertegenwoordiger tussen deze partijen en de vier technische universiteiten.

4TU Missie

4TU levert een bijdrage aan het welzijn in Nederland door het versterken, bundelen en maximaal benutten van kennis en creativiteit in de technologiesector.

Kernwaarden 4TU

Verbinden

4TU verbindt de vier technische universiteiten in Nederland met elkaar. Er zijn vijf gezamenlijke Master of Science opleidingen en de 20 post-Masteropleidingen zijn gebundeld in de 4TU.School for Technological Design, het Stan Ackermans Instituut. De onderzoeksactiviteiten zijn op thema gebundeld in 4TU.Research Centres. Daarmee verbinden én versterken de vier technische universiteiten hun onderwijs en onderzoek.

Vertegenwoordigen

Door de verbinding en onderlinge versterking van hun onderzoek en onderwijs is de 4TU.Federatie een gesprekspartner voor (Europese) overheden, onderzoeksinstituten en maatschappelijk/politieke organisaties. Onder meer wordt bijgedragen aan het topsectorenbeleid en het techniekpact.

Vernieuwen

Door samenwerking tussen de vier technische universiteiten wordt innovatie en vernieuwing van onderzoek en onderwijs gestimuleerd. Vijf vernieuwingsprogramma's zijn sinds 2006 uitgevoerd door -toen nog- 3TU.Centres of Excellence. Daarnaast houdt het Data Centre zich bezig met het stimuleren van beleid en het ontwikkelen van methoden, voor open access data. Daarmee lopen de universiteiten voorop in de ontwikkeling van nieuwe technologieën. 

Missie

Daarvoor is het nodig dat er voldoende hoogwaardig technologisch onderzoek kan plaatsvinden en dat er voldoende goed opgeleide technologen beschikbaar zijn. 4TU neemt initiatieven en bundelt krachten om bij te dragen aan deze maatschappelijke uitdagingen.

Door krachtenbundeling op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvaloratie is 4TU een gesprekspartner op nationaal en Europees niveau voor (Europese) overheden, politiek en stakeholdersorganisaties door haar rol te nemen als intermediair/vertegenwoordiger tussen deze partijen en de vier technische universiteiten.

4TU Missie

4TU levert een bijdrage aan het welzijn in Nederland door het versterken, bundelen en maximaal benutten van kennis en creativiteit in de technologiesector.

Kernwaarden 4TU

Verbinden

4TU verbindt de vier technische universiteiten in Nederland met elkaar. Er zijn vijf gezamenlijke Master of Science opleidingen en de 20 post-Masteropleidingen zijn gebundeld in de 4TU.School for Technological Design, het Stan Ackermans Instituut. De onderzoeksactiviteiten zijn op thema gebundeld in 4TU.Research Centres. Daarmee verbinden én versterken de vier technische universiteiten hun onderwijs en onderzoek.

Vertegenwoordigen

Door de verbinding en onderlinge versterking van hun onderzoek en onderwijs is de 4TU.Federatie een gesprekspartner voor (Europese) overheden, onderzoeksinstituten en maatschappelijk/politieke organisaties. Onder meer wordt bijgedragen aan het topsectorenbeleid en het techniekpact.

Vernieuwen

Door samenwerking tussen de vier technische universiteiten wordt innovatie en vernieuwing van onderzoek en onderwijs gestimuleerd. Vijf vernieuwingsprogramma's zijn sinds 2006 uitgevoerd door -toen nog- 3TU.Centres of Excellence. Daarnaast houdt het Data Centre zich bezig met het stimuleren van beleid en het ontwikkelen van methoden, voor open access data. Daarmee lopen de universiteiten voorop in de ontwikkeling van nieuwe technologieën. 

Daarvoor is het nodig dat er voldoende hoogwaardig technologisch onderzoek kan plaatsvinden en dat er voldoende goed opgeleide technologen beschikbaar zijn. 4TU neemt initiatieven en bundelt krachten om bij te dragen aan deze maatschappelijke uitdagingen.

Door krachtenbundeling op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvaloratie is 4TU een gesprekspartner op nationaal en Europees niveau voor (Europese) overheden, politiek en stakeholdersorganisaties door haar rol te nemen als intermediair/vertegenwoordiger tussen deze partijen en de vier technische universiteiten.

4TU Missie

4TU levert een bijdrage aan het welzijn in Nederland door het versterken, bundelen en maximaal benutten van kennis en creativiteit in de technologiesector.

Kernwaarden 4TU

Verbinden

4TU verbindt de vier technische universiteiten in Nederland met elkaar. Er zijn vijf gezamenlijke Master of Science opleidingen en de 20 post-Masteropleidingen zijn gebundeld in de 4TU.School for Technological Design, het Stan Ackermans Instituut. De onderzoeksactiviteiten zijn op thema gebundeld in 4TU.Research Centres. Daarmee verbinden én versterken de vier technische universiteiten hun onderwijs en onderzoek.

Vertegenwoordigen

Door de verbinding en onderlinge versterking van hun onderzoek en onderwijs is de 4TU.Federatie een gesprekspartner voor (Europese) overheden, onderzoeksinstituten en maatschappelijk/politieke organisaties. Onder meer wordt bijgedragen aan het topsectorenbeleid en het techniekpact.

Vernieuwen

Door samenwerking tussen de vier technische universiteiten wordt innovatie en vernieuwing van onderzoek en onderwijs gestimuleerd. Vijf vernieuwingsprogramma's zijn sinds 2006 uitgevoerd door -toen nog- 3TU.Centres of Excellence. Daarnaast houdt het Data Centre zich bezig met het stimuleren van beleid en het ontwikkelen van methoden, voor open access data. Daarmee lopen de universiteiten voorop in de ontwikkeling van nieuwe technologieën.