ANBI

De 4TU.Federatie wordt door de Belastingdienst gekwalificeerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hieronder vindt u de bijbehorende gegevens.
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen

Naam: Stichting financieel beheer federatie van 4 technische universiteiten

Naam kort: 4TU.Federatie

RSIN: 816844732

Contactgegevens:
IJsbrand Haagsma
secretaris@4tu.nl

Doelstelling
Door samenwerking in onderwijs en onderzoek gezamenlijk tot de absolute top in Europa te behoren, middels het afleveren van uitstekend geschoolde personen en middels het genereren van innovaties de Nederlandse kenniseconomie versterken.

Beleidsplan:
Sectorplan Technologie 2011-2015

Sectorplan Technologie 2011-2015 Update maart 2014 t/m 2017 

Agenda voor Nederland

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
Het bestuur bestaat uit de voorzitters van de vier technische universiteiten die onderling de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester verdelen. Dit bestuur uit de volgende personen:
Victor van der Chijs; voorzitter
Tim van der Hagen; secretaris 
Jan Mengelers; penningmeester
Louise Fresco

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Eindrapportage Sectorplan Techniek

Jaarverslag 2017 

Financiële verantwoording
Financieel verslag 2017

ANBI

Naam: Stichting financieel beheer federatie van 4 technische universiteiten

Naam kort: 4TU.Federatie

RSIN: 816844732

Contactgegevens:
IJsbrand Haagsma
secretaris@4tu.nl

Doelstelling
Door samenwerking in onderwijs en onderzoek gezamenlijk tot de absolute top in Europa te behoren, middels het afleveren van uitstekend geschoolde personen en middels het genereren van innovaties de Nederlandse kenniseconomie versterken.

Beleidsplan:
Sectorplan Technologie 2011-2015

Sectorplan Technologie 2011-2015 Update maart 2014 t/m 2017 

Agenda voor Nederland

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
Het bestuur bestaat uit de voorzitters van de vier technische universiteiten die onderling de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester verdelen. Dit bestuur uit de volgende personen:
Victor van der Chijs; voorzitter
Tim van der Hagen; secretaris 
Jan Mengelers; penningmeester
Louise Fresco

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Eindrapportage Sectorplan Techniek

Jaarverslag 2017 

Financiële verantwoording
Financieel verslag 2017