ANBI

De 4TU.Federatie wordt door de Belastingdienst gekwalificeerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hieronder vindt u de bijbehorende gegevens.
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen

Naam: Stichting financieel beheer federatie van 4 technische universiteiten

Naam kort: 4TU.Federatie

RSIN: 816844732

Contactgegevens:
Marjolein Dohmen-Janssen
secretaris@4tu.nl

Doelstelling
Door samenwerking in onderwijs en onderzoek gezamenlijk tot de absolute top in Europa te behoren, middels het afleveren van uitstekend geschoolde personen en middels het genereren van innovaties de Nederlandse kenniseconomie versterken.

Beleidsplan:
Strategie 2020-2025

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
Het bestuur bestaat uit de voorzitters van de vier technische universiteiten die onderling de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester verdelen. Dit bestuur bestaat uit de volgende personen:
Louise Fresco; voorzitter
Tim van der Hagen; secretaris 
Robert-Jan Smits; penningmeester
UT- vacant

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Eindrapportage Sectorplan Techniek

Jaarverslag 2019

Financiële verantwoording
Financieel verslag 2019

ANBI

Naam: Stichting financieel beheer federatie van 4 technische universiteiten

Naam kort: 4TU.Federatie

RSIN: 816844732

Contactgegevens:
Marjolein Dohmen-Janssen
secretaris@4tu.nl

Doelstelling
Door samenwerking in onderwijs en onderzoek gezamenlijk tot de absolute top in Europa te behoren, middels het afleveren van uitstekend geschoolde personen en middels het genereren van innovaties de Nederlandse kenniseconomie versterken.

Beleidsplan:
Strategie 2020-2025

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
Het bestuur bestaat uit de voorzitters van de vier technische universiteiten die onderling de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester verdelen. Dit bestuur bestaat uit de volgende personen:
Louise Fresco; voorzitter
Tim van der Hagen; secretaris 
Robert-Jan Smits; penningmeester
UT- vacant

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Eindrapportage Sectorplan Techniek

Jaarverslag 2019

Financiële verantwoording
Financieel verslag 2019