Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6 48 27 55 61

projectleider@4tu.nl

Website: 4TU.nl

De transitie naar online onderwijs tijdens Corona

vrijdag, 15 mei 2020

De transitie naar online onderwijs tijdens de Corona-crisis


De wereldwijde pandemie van COVID-19 maakte dat een abrupte overgang naar online onderwijs nodig was. Onderzoeker Tim Stevens doet onderzoek naar de transitie naar online onderwijs aan Wageningen University. Wat kunnen we hiervan leren?

Verandering van focus

Tim Stevens bestudeerde voor zijn postdoctoraal onderzoek het Redesign Lab aan de WUR toen de lockdown-maatregelen in maart plotseling om een ​andere focus vroegen. De overgang naar onderwijs op afstand bracht veel urgente vragen met zich mee - niet alleen bij de Education and Learning Sciences groep (ELS) maar ook bij de overkoepelende dienst onderwijs en studentenzaken van WUR (ESA). Binnen de kortste keren bundelden 4TU.CEE, de onderwijsdienst van WUR en de onderzoeksgroep ELS de krachten om de huidige transitie te evalueren en ervan te leren.

Kans voor onderwijsinnovatie

Hoewel er enige kennis is over de factoren die bijdragen aan de effectieve acceptatie van online onderwijsmethoden, brengt de huidige crisissituatie een geheel nieuwe reeks omstandigheden met zich mee. Aan de ene kant dwingt de beperking van fysiek contact de plotselinge overstap naar onderwijs op afstand zonder de juiste voorbereiding, wat docenten en universiteiten voor een serieuze uitdaging stelt. Aan de andere kant biedt deze crisissituatie kansen voor onderwijsinnovatie omdat het de beschikbare middelen en aandacht voor online onderwijs vergroot en experimenteren met nieuwe methoden stimuleert die mogelijk kansrijk zijn voor de toekomst.

Dit project beoogt inzicht te geven in de factoren die bijdragen aan effectieve acceptatie van online onderwijs aan Wageningen University. De resultaten van deze studie worden gebruikt om aanbevelingen te doen voor de praktijk (voor WUR, 4TU.CEE) en om bij te dragen aan de wetenschappelijke theorie over de acceptatie van online onderwijsmethoden in het hoger onderwijs.

Onderzoeksopzet

De belangrijkste onderzoeksvraag die we in deze studie behandelen is: Hoe beïnvloedt de overstap naar online onderwijs didactiek, de manier van lesgeven en de leerprestaties van studenten?

Eerst identificeren we welke veranderingen zijn aangebracht in de lesmethoden voor verschillende soorten lessen. Als tweede bestuderen we hoe de verschillende soorten onderwijsmethoden en aanpassingen worden ervaren en geëvalueerd door studenten en docenten. En tot slot bestuderen we hoe de verschillende soorten lesmethoden en aanpassingen het leren van studenten beïnvloeden. We onderzoeken ook wat de rol is van de houding van docenten, hun prestaties en de organisatorische ondersteuning die zij bieden.

De onderzoeksopzet van het project bestaat uit twee fasen, over de volle ‘breedte’ en 'diepte;

1. beschrijvende kwantitatieve analyse om patronen (correlaties) te identificeren tussen leskenmerken, veranderingen in didactiek, organisatorische ondersteuning, lesgeven en leren

2. vergelijkende casestudy gebaseerd op interpretatieve methoden om het complexe samenspel tussen factoren beter te begrijpen bij de acceptatie van specifieke online lesmethoden (zoals lezingen met Virtual Classroom, groepswerk met Microsoft Teams, en practica met Labbuddy en open source framework H5P)

Meer informatie over het project is te vinden op de 4TU.CEE Innovation Map.

Heb je vragen, suggesties, ken je soortgelijke projecten of wil je regelmatig updates ontvangen over dit project, neem dan contact op met Tim Stevens via: tim.stevens@wur.nl