Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Wetenschapsvisie: kansen liggen in Europa

maandag, 21 juli 2014
Nederland manifesteert zich op de volle breedte van de onderzoeksdomeinen goed. Internationaal gezien presteren de Nederlandse universiteiten zeer goed in Europa en de drie technische universiteiten hebben de ambitie om dit vast te houden met een agenda die aansluit bij Horizon 2020.

Nederland manifesteert zich op de volle breedte van de onderzoeksdomeinen goed. Internationaal gezien presteren de Nederlandse universiteiten zeer goed in Europa en de drie technische universiteiten hebben de ambitie om dit vast te houden met een agenda die aansluit bij Horizon 2020. Het matching-probleem moet ons daarbij niet in de vingers gaan snijden. Een toeslag op de uit Europa verworven financiering lijkt daarvoor de meest eenvoudige oplossing. Nationaal is het belangrijk dat ingezet wordt op continuïteit in het topsectorenbeleid, waarbij de regelgeving nog verder kan worden vereenvoudigd en versoepeld. Nu dreigen partijen en/of wetenschappers onnodig af te haken.

Het IBO constateert ten slotte dat het Nederlandse wetenschapsstelsel zeer goed presteert, mede gezien de relatief beperkte middelen die daaraan worden besteed. Bij de bekostiging moet daarbij in het bijzonder oog zijn voor de hoge exploitatiekosten en de grote investeringen die de infrastructuur van een technische universiteit met zich meebrengt. Stabiliteit in de bekostiging geeft de beste garantie voor de continuïteit van de prestaties de Nederlandse wetenschap. Een tweede dynamisering is het paard achter de wagen spannen en wijzen wij af.

 De volledige brief is hier te lezen.