Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Vier TU’s sterk vertegenwoordigd in Groeifondsprojecten

donderdag, 14 april 2022

De vier TU’s zijn verheugd dat voor negentien groeifondsvoorstellen waarin zij partner zijn, nationaal geld beschikbaar komt. Deze projecten kregen vandaag te horen dat zij financiering ontvangen uit het Nationaal Groeifonds of dat er geld voor is gereserveerd.

Met het Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 een bedrag van € 20 miljard in projecten van publiek-private consortia die bijdragen aan toekomstige economische groei. Bekijk de projecten

Vinod Subramaniam, voorzitter van de 4TU.Federatie, is verheugd over de toekenning van deze financiering. Hij zegt hierover: ‘Het is relevant dat het kabinet geld uittrekt voor dit soort consortia waarin kennisinstellingen, bedrijven en overheden gezamenlijk aan maatschappelijke uitdagingen kunnen werken. Ik ben blij dat wij als vier technische universiteiten met onze technologische kennis hieraan een bijdrage kunnen leveren en er met andere disciplines voor kunnen zorgen dat het onderzoek en de bedrijvigheid in sectoren als Health, Agrifood en High Tech verder versterkt worden.


De goedgekeurde voorstellen op een rij waar de 4 TU's partner in zijn

High-tech en Materialen

De revolutie van de zelfdenkende moleculaire systemen

Duurzame MaterialenNL

Einstein Telescope

NXTGEN HIGHTECH

Photondelta

Landbouw, voedsel en land- en watergebruik

Cellulaire agricultuur

CropXR

NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland

Werklandschappen van de toekomst

Life Sciences & Health

Biotech Booster

Oncode-PACT

PharmaNL

Energie en duurzame ontwikkeling

Toekomstbestendige leefomgeving

Groenvermogen II

Nieuwe Warmte Nu!

Mobiliteit

Datagedreven EcoSysteem Mobiliteit en Smart City (DEMS)

Luchtvaart in Transitie

Kennisontwikkeling

Digitaliseringsimpuls onderwijs NL

Nationale LLO Katalysator


*sommige voorstellen hebben een deels voorwaardelijke toekenning gekregen

Twee grote voorstellen uitgelicht

NXTGEN

Het NXTGEN HIGHTECH programma, met een omvang van 1,2 miljard euro, krijgt een bijdrage van 450 miljoen uit het Nationaal Groeifonds om zo de structurele economische groei in Nederland te stimuleren.
Marc Hendrikse, boegbeeld NXTGEN HIGHTECH: “We zijn trots dat de adviescommissie heeft gekozen voor een serieuze investering in de nieuwe generatie hightech equipment. Dit gaat een significante bijdrage leveren aan het concurrentie- en verdienvermogen en de werkgelegenheid van Nederland. Ons voorstel, met meer dan veertig uitgewerkte projectplannen voor hightech machines en apparatuur, is in belangrijke mate gehonoreerd. Het biedt oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van de energietransitie, gezondheid, veiligheid en voeding.”

Photondelta

PhotonDelta, een internationaal ecosysteem van organisaties in fotonische chiptechnologie, kreeg 470 miljoen euro (totale omvang: 1,1 miljard euro). Daarmee kan Nederland de koploper in de volgende generatie halfgeleiders worden. Het programma heeft een looptijd van zes jaar en stelt PhotonDelta en haar partners in staat om verder te investeren in fotonische startups en scale-ups, productie uit te breiden, talent aan te trekken en op te leiden, de adoptie te stimuleren en een design-bibliotheek van wereldklasse te ontwikkelen. Tegen 2030 wil PhotonDelta een ecosysteem zijn uitgegroeid met honderden bedrijven, klanten over de hele wereld en een productiecapaciteit van meer dan 100.000 wafers per jaar.
Fotonica is het gebruik van fotonen (licht) om informatie over te dragen. Fotonische chips, ook wel photonic integrated circuits (PIC's) genaamd, integreren fotonische functies in microchips om kleinere, snellere en energiezuinige apparaten te maken. PIC's kunnen gegevens veel effectiever verwerken en verzenden dan hun elektronische tegenhangers.

Meer over het Nationaal Groeifonds

Het kabinet trekt tussen 2021 en 2025 in totaal € 20 miljard uit voor het Nationaal Groeifonds. Het gaat in deze tweede ronde om investeringen die zich concentreren op drie pijlers: Kennisontwikkeling; Onderzoek, ontwikkeling en innovatie en Infrastructuur. Via de verschillende ministeries zijn in totaal 37 projecten ingediend om in aanmerking te komen voor geld uit het fonds. Na een eerste procedurele toets van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en minister Kaag (Financiën) 35 voorstellen doorgeleid naar de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds die een inhoudelijk oordeel heeft geveld. Het kabinet heeft uiteindelijk  besloten dat er voor 28 projecten geld beschikbaar komt.

Foto: Bart van Overbeeke