Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Van der Chijs voorzitter 3TU

dinsdag, 1 september 2015
Vanaf 1 september 2015 neemt Victor van der Chijs, voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente, het voorzitterschap van de federatie van de drie technische universiteiten op zich.

Vanaf 1 september 2015 neemt Victor van der Chijs, voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente, het voorzitterschap van de federatie van de drie technische universiteiten op zich. Zijn collega Dirk Jan van den Berg kondigde deze zomer zijn vertrek aan bij de TU Delft.

De 3TU.federatie is Dirk Jan van den Berg zeer erkentelijk voor zijn inspanningen. Gedurende bijna acht jaar is hij betrokken geweest bij de ontwikkelingen van de federatie gericht op de versterking en bundeling van technologische kennis. Hij heeft als voorzitter op uitstekende wijze leiding gegeven aan de verdere positionering van de 3TU.federatie, waarbij de afgelopen jaren vooral ook is ingezet op vergroten van het aantal afgestudeerden in een bèta- en technologische opleiding. Een van de nieuwe initiatieven die onlangs onder zijn sturing is gerealiseerd is de vormgeving van het 3TU.Centre for Engineering Education dat zich in belangrijke mate richt op de innovatie van het Nederlandse ingenieursonderwijs.

Van der Chijs zal de door Van den Berg gevolgde ambities onverkort voortzetten. Om de plannen met betrekking tot meer technologietalent voor Nederland mede gestalte te geven zal hij inzetten op het verkrijgen van nieuwe middelen vanuit overheid en bedrijfsleven. Het is van groot belang dat Nederland meer gaat investeren in human capital dat bijdraagt aan wetenschappelijk onderzoek, technologie en innovatiekracht van Nederland. De drie technische universiteiten leveren in dat licht een enorme bijdrage aan het realiseren van het masterplan Bèta en Technologie. Van der Chijs: “Het is voor Nederland van groot belang dat wij het potentieel aan nieuwe ingenieurs voorzien van kwalitatief goed onderwijs, waarbij studenten gebruik kunnen maken van state-of-the-art laboratoria en kennismaken met hoogwaardig onderzoek.”, aldus Van der Chijs.

“De belofte van minister Bussemaker om middelen vrij te maken voor het aanstellen van meer docenten in het hoger onderwijs (4000) waarvan 1400 op de universiteiten is een stap in de goede richting. Maar er is in de bèta en technologiesector meer nodig. Het is noodzaak om de samenleving meer ‘techniek minded’ maken. Daarvoor is een gezamenlijke aanpak en vooral een fundamentele investering nodig van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.”