Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

4TU investeert in hightech voor een duurzame toekomst

donderdag, 3 mei 2018
Met de toekenning van in totaal 22 miljoen euro aan vijf onderzoeksprogramma’s binnen het thema ‘High Tech for a Sustainable Future’ geeft de 4TU.Federatie een stevige impuls aan het onderzoek naar duurzame technologie. Daarmee nemen de vier TU's het voortouw in het creëren van significante impact op maatschappelijke uitdagingen op de lange termijn.

Met de toekenning van in totaal 22 miljoen euro aan vijf onderzoeksprogramma’s binnen het thema ‘High Tech for a Sustainable Future’ geeft de 4TU.Federatie een stevige impuls aan het onderzoek naar duurzame technologie. Daarmee nemen de vier technische universiteiten het voortouw in het creĂ«ren van significante impact op maatschappelijke uitdagingen op de lange termijn.

In december 2017 riepen de vier technische universiteiten hun wetenschappers op om gezamenlijke onderzoeksvoorstellen in te dienen binnen het overkoepelende thema 'High tech for a sustainable future'. Met het bundelen van complementaire kennis zetten de TU’s in op vernieuwing binnen het onderzoek om gezamenlijk tot maximaal resultaat te komen. 17 voorstellen werden ingediend; vijf daarvan krijgen nu in totaal 22 miljoen aan financiering voor de periode tot en met eind 2022. Dit bedrag maken de vier TU’s vrij in het kader van het profileringsbudget bedoeld voor onderzoek dat bijdraagt aan de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Binnen elk van de vijf programma’s werken de vier technische universiteiten samen. Zij gaan zich buigen over onderzoek naar gepersonaliseerde geneeskunde, ziektepreventie en behandeling, ‘slimme’ industrie, meer veerkrachtige samenlevingen, en de wereldwijde voedselvraag. De onderzoeksvoorstellen vallen daarmee binnen thema’s die aansluiten bij de focusonderwerpen uit het topsectorenbeleid, de Nationale Wetenschapsagenda en de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (UN Sustainable Development Goals).  

ContinuĂŻteit
De vijf onderzoeksprogramma’s hebben een looptijd van vijf jaar, maar kijken ook verder. Het ontwikkelen van baanbrekende nieuwe technologie is geen kortetermijnwerk. De nadruk ligt daarom op het aanstellen van nieuw vast wetenschappelijk personeel in de vorm van Tenure Tracks, die zowel onderzoek doen als onderwijs verzorgen. Daarmee wordt niet alleen de continuïteit van de onderzoekslijnen gegarandeerd, maar wordt tegelijkertijd de verbinding tussen onderzoek en onderwijs geborgd. Om te zorgen dat de onderzoeksresultaten daadwerkelijk zullen leiden tot innovaties die de samenleving ten goede komen, wordt ook nadrukkelijk de samenwerking met overheid en bedrijfsleven gezocht.

De vijf programma’s:

DeSIRE - Designing Systems for Informed Resilience Engineering
In het DeSIRE-programma worden nieuwe inzichten op het gebied van resilience engineering gekoppeld aan kennis op het gebied van economische en maatschappelijke veerkracht. Het richt zich op drie strategische uitdagingen: Resilience denken en resilience ontwerpen, het meetbaar en kwantificeerbaar maken van resilience en gerelateerde governance-vraagstukken. De DeSIRE Resilience Academy biedt ondersteuning aan een nieuwe generatie ingenieurs en experts, 100 Resilience Fellows, die worden getraind om de uitdagingen in het ontwerpen, bouwen en integreren van vitale infrastructuur succesvol aan te gaan. Meer informatie over dit programma. 

Plantenna - Botanic sensor networks, towards an Internet Of Plants
Het Plantenna-programma richt zich op de sterk verweven problematiek van klimaatverandering, luchtvervuiling en voedselschaarste. Problematiek die gezien de almaar groeiende wereldbevolking en de verdergaande verstedelijking alleen maar verder zal toenemen. Centraal in het programma staat de ontwikkeling van sensortechnologie die binnenin planten informatie gaat vergaren over de toestand van het gewas en van de directe omgeving daarvan. Door zulke met sensoren uitgeruste planten te koppelen in netwerken – een ‘internet of plants’ – kunnen de verzamelde waarnemingen gebruikt worden voor klimaat- en weermonitoring, en voor hogere gewasopbrengsten door efficiĂ«ntere bemesting en irrigatie. Meer informatie. 

Precision medicine
Het nieuwe 4TU-programma Precision Medicine wil met integratie van deep learning, een speciale vorm van kunstmatige intelligentie, en medische beeldvormingstechnieken de diagnostiek naar een hoger plan tillen. Op deze manier willen de betrokken onderzoekers meer relevante medische informatie ontsluiten. Zo wordt een verschuiving van een ‘one-size-fits-all-benadering’ naar een op maat gesneden, gepersonaliseerde aanpak mogelijk gemaakt. Dit is volgens de wetenschappers dĂ© manier om de zorg op lange termijn toegankelijk en betaalbaar te houden. Meer informatie. 

Pride and Prejudice - Tackling chronic disease prevention through real-life monitoring and context-aware intervention design
Lichaamsbeweging en voeding zijn twee belangrijke factoren voor een gezonde levensstijl. Beide zijn niet alleen moeilijk voor mensen om te veranderen op de lange termijn, maar ze zijn ook moeilijk te meten. Het nieuwe aan dit project is het combineren van monitoring in real-life via sensoren (voedselinname, fysieke activiteit en gezondheidsparameters) met de ontwikkeling van ontwerpinterventies op verschillende niveaus van het systeem (persoon, groep, maatschappij), en evaluatie van de effectiviteit van deze gecombineerde interventies (op lange termijn). Meer informatie. 

Robots met een ‘soft touch’
Robots die zich gaan bewegen onder de mensen, moeten een ‘soft touch’ hebben. De robots die we kennen van industriĂ«le productie zijn uiterst precies en snel, maar ook rigide. Voor fysiek en veilig contact met mensen, of bijvoorbeeld het oppakken van kwetsbare levensmiddelen, zijn ze minder geschikt. ‘4TU Soft Robotics’ wil zich laten inspireren door de natuur, bijvoorbeeld door de grip van een boomkikker of de flexibele armen van een inktvis. Biologische kennis, nieuwe regeltechniek en innovatief robotontwerp gaan hier hand in hand: de partners in 4TU versterken elkaar, zodat Nederland een koppositie kan innemen in dit jonge vakgebied. Meer informatie. 

4TU.Federatie
De TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen University & Research hebben veelal dezelfde aanpak in het Nederlandse wetenschappelijk onderzoeksbeleid. Het gaat daarbij om het opleiden van innovatieve ingenieurs en het verwerven van middelen om grensverleggend onderzoek te doen dat impact heeft op de maatschappij en goed is voor de economische positie van Nederland. De 4TU.Federatie draagt hiermee bij aan het technologisch onderzoek binnen de Nationale Wetenschapsagenda en geeft een impuls aan een nieuw sectorplan Technologie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretaris IJsbrand Haagsma: 06 18 08 68 56 of secretaris@4tu.nl