Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

0 fatalities, 0 emissions, 0 congestion | terugblik 4TU.Binnenhofcollege #4

maandag, 14 juni 2021

Slimme mobiliteitsoplossingen maken Nederland schoner, veiliger, toegankelijker en beter bereikbaar.

Margriet van Schijndel, programmadirecteur Responsible Mobility aan de TU Eindhoven, Lisa van Etten, student Automotive Technology en projectleider van TU/ecomotive studententeam en Maurice Geraets, Executive Director NXP-semiconductors lieten onze Kamerleden en medewerkers in Binnenhofcollege #4 zien wat er nodig is om te komen tot ‘0 ongelukken, 0 emissie en 0 files’.

Bekijk de korte video  

Bekijk de Powerpoint presentatie van Margriet van Schijndel

Bekijk de PowerPoint presentatie van Maurice Geraerts

Margriet van Schijndel trapt het college af met de stelling dat slimme mobiliteit niet slim is, als hij niet duurzaam is. Ze blikt terug op onze omgang met veiligheid. In de periode 1930-1970 werd er vooral gewerkt aan passieve veiligheid: het verminderen van het effect van ongevallen. De periode erna lag de focus op een ongeval voorkomen, maar dan nét voor ongeval. Nu werken we aan pro-actieve veiligheid: we kijken verder vooruit zodat een ongeval voorkomen kan worden.

Slimme mobiliteit verbindt doelen als veilig en duurzaam vanuit een systeemaanpak. Margriet deelt een aantal punten die daarbij belangrijk zijn.  Zo is slimme mobiliteit data-gedreven. Door data-uitwisseling tussen voertuigen, de infrastructuur en verkeerscentrales kan er resultaat geboekt worden op de doelen. Verbindende factor binnen die data is Artificial Intelligence, omdat AI belangrijk is om alle data die binnenkomt snel te verwerken.
De visie op mobiliteitsgebruik begint langzaam te veranderen nu de focus verschuift naar gebruik in plaats van bezit. Dan spreek je van deelmobiliteit en Mobiliteit as a Service (MaaS). Een belangrijke uitdaging is hoe je deelmobiliteit echt in de praktijk kunt brengen. Daarvoor zijn allerlei apps op de markt die bijvoorbeeld werken met multimodaal reisadvies of reisoptimalisatie naar wens, bijvoorbeeld op tijd, prijs of CO2-uitstoot.

Als we denken aan schone energie, lijkt het antwoord gegeven met  de komst van elektromobiliteit. Maar daar rijzen vragen als waar de energie vandaan komt, bekeken in de hele keten vanaf de bron van de energie. Ook de laadinfrastructuur en het verkrijgen van voldoende batterijen spelen mee. Zo is er veel potentie bij tweedehands batterijen maar hier is meer Research & Development op dit gebied nodig.

E-mobiliteit en energietransitie grijpen steeds beter op elkaar in maar er wordt gezocht naar een heldere routekaart. Daarvoor is een breed team nodig waarin alle aspecten zoals de psychologie, wetgeving, maatschappelijke impact, duurzame energie, energie-opslag, laadinfra en voertuigen gecombineerd worden. Project NEON is een voorbeeld waar met veel partners wordt samengewerkt (o.a. de TU’s in Eindhoven, Delft en Twente, TNO, NXP en het Planbureau voor de Leefomgeving) om te komen tot een kosteneffectieve, geïntegreerde aanpak voor duurzame energie en elektrische mobiliteit.

Tweede spreker is Maurice Geraets, directeur van NXP Nederland. NXP is een Nederlands bedrijf wat zich 15 jaar geleden afsplitste van Philips semi-conductors en is inmiddels wereldmarktleider in chips voor de automotive markt. Geraets neemt de Kamerleden mee in enkele feiten en cijfers over de Nederlandse chipindustrie. Deze zet 20 miljard euro om, waarvan 88 % is bedoeld voor de export. Niet zo gek as je bedenkt dat in een gemiddelde auto tegenwoordig zo’n 1.000 (!) chips met verschillende functies zijn ingebouwd. In de ambitie om te komen tot slimme mobiliteit kunnen deze chips in toenemende mate helpen. Nederland doet het op dit gebied al goed in allerlei indexen. Zo staat Nederland bijvoorbeeld op nummer 1 van de Autonomous Vehicles Readiness Index van KPMG. Maurice licht ook kort de tekorten in de chipsindustrie toe die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan en waarover veel gesproken wordt. Die zijn niet in enkele maanden op te lossen door nieuwe productiecapaciteit. Een chip heeft een lange productietijd.

Na afloop hebben de toehoorders tal van vragen. Van de vraag hoe je technologie kunt inzetten om duurzame mobiliteit zoals wandelen en fietsen te bevorderen, en de omgang met data versus privacy tot de implementatie van de mobiliteitsoplossingen. Kortom, een leerzaam college dat smaakt naar meer.