Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Betere zorg door medtech; terugblik Binnenhofcollege #2

maandag, 31 mei 2021

In het tweede 4TU.Binnenhofcollege van afgelopen vrijdag 28 mei lieten wetenschapper Monique Tabak, student Robin Weijland en ondernemer Michiel Jannink de aanwezige Tweede Kamerleden zien hoe onmisbaar medische technologie is om onze zorg hoogwaardig, bemensbaar en betaalbaar te houden.

Zij illustreerden hun verhaal met innovatieve voorbeelden, zoals een eNose om vroegtijdig kanker op te sporen en in-vitro diagnostiek die de zorglast voor mensen met bijvoorbeeld een bloedstollingsziekte kan verminderen.

De warming up van het college werd verzorgd door Robin Weijland, student Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente en daarnaast Aanjager van Technologie. Zij had meteen een vraag aan de Kamerleden, namelijk wat hun grootste uitdaging in de zorg is. Een van de punten die naar voren werden gebracht, was of we in de toekomst nog wel goede, liefdevolle zorg kunnen leveren gezien de schaarste aan personeel. Marjolein Dohmen-Janssen, 4TU secretaris, merkte op dat de cijfers er niet om liegen. Straks moet 1/3 van onze beroepsbevolking in de zorg gaan werken om aan de vraag te kunnen voldoen. Zou medtech de oplossing kunnen zijn om de zorg werkbaar te houden?


Monique Tabak, biomedisch ingenieur en Associate professor ‘eHealth technologie’ aan de Universiteit Twente, probeerde hier de antwoorden op te geven. Met een historische terugblik liet ze zien dat medische technologie van alle tijden is.

Zij schetste een toekomstbeeld waarin we langer leven, we ongezonder leven en meer ondersteuning en zorg nodig hebben. Daarnaast is er een tekort aan zorgverleners om deze zorg te bieden. Monique liet cijfers - zie kader PowerPoint presenattie Monique Tabak- zien van chronische aandoeningen zoals hart & vaatziekten en diabetes, hoeveel dat de totale ziektezorg belast (60 %) en dat een groot deel van deze aandoeningen kan worden voorkomen door preventie. Om goede, bemensbare en betaalbare zorg te kunnen blijven leveren, zijn er drie transities nodig waarbij medische technologie kan ondersteunen.  

Naast het voorkomen en vroeg opsporen van ziekte, belooft medtech ook minder schade aan de patiënt toe te brengen (precision medicine) en de patiënt zo veel mogelijk in zijn eigen leefomgeving te monitoren en behandelen waardoor het zorgverbruik afneemt. Monique illustreerde haar verhaal met voorbeelden als de eNose die aan de samenstelling van de uitgeademde lucht kan zien of iemand kanker heeft en een eHealth behandeling voor kinderen met astma wat zorgt voor tevreden patiënten en een grote afname in zorggebruik. ‘Nederland is koploper op dit soort innovaties en heeft dat te danken aan het goed werkend ecosysteem met innovatiehubs als de Medical Delta, het TechMed Centre en samenwerkingen als Health@4TU’ aldus Monique Tabak.


Michiel Jannink van Demcon Medical Systems, nam de Kamerleden mee in de life sciences en Medische technologieën die er ontwikkeld worden binnen de Demcon groep (in 1993 opgericht als UT spin-off) waarvan hij Managing director van de Life Sciences tak is. Demcon, met inmiddels meer dan 750 werknemers, is vanuit een mechatronica achtergrond de medische hoek ingeslagen. Het voorbeeld waar veel mensen Demcon van kennen, is een beademingsapparaat voor COVID-patiënten, dat al vrij snel na de uitbraak van de pandemie kon worden ingezet.

Naast deze apparatuur, ontwikkelt Demcon in-vitro diagnostiek apparatuur die de zorglast voor mensen met bijvoorbeeld een bloedstollingsziekte kan verminderen. Thuis kan de patiënt meten wat zijn bloedstollingswaarden zijn en op basis daarvan kan de arts de therapie instellen. Ook is Demcon middels Scinus Cell Expansion Netherlands BV actief in het veld van de Celtherapie en regeneratieve geneeskunde.

 Middels een bioreactorsysteem voor het snel opkweken van stamcellen, kunnen op een gecontroleerde en kosten-efficiënte manier verschillende typen stamcellen voor therapeutische doeleinden worden opgekweekt.  Hierdoor kunnen cellen voor immuuntherapie worden opgekweekt om patiënten met kanker te behandelen, maar bijvoorbeeld ook cellen die gebruikt worden voor kraakbeenregeneratie bij mensen met osteo-arthrose.

Jannink vertelde dat hij enorm blij is met het Nederlandse vestigingsklimaat: ‘Het ecosysteem in Nederland waarbij academische ziekenhuizen, universiteiten en bedrijfsleven dicht bij elkaar zitten en nauw samenwerken, zorgt ervoor dat Demcon dit soort technologieën goed en opschaalbaar naar de kliniek kan brengen.’

De Kamerleden gaven aan het college enorm gewaardeerd te hebben en de sprekers boden aan hen in de benodigde kennis te voorzien. ‘Wat ons drijft is nieuwe technologische innovaties om de zorg beter te maken, die kennis willen we heel graag delen en daarvoor mogen jullie ons ten alle tijden benaderen’ waren de afsluitende woorden van de sprekers van dit tweede 4TU.Binnenhofcollege.