Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Van boerderij tot bord met techniek in 4TU.Binnenhofcollege #3

dinsdag, 8 juni 2021

Hoe kunnen we meer voedsel produceren met minder grondstoffen en met minder belasting van de leefomgeving? Pittige uitdagingen voor de agri-food sector in de komende decennia!

Wetenschapper Eldert van Henten, student Job Brom en business developer Suradj Hiralal vertelden onze Kamerleden in Binnenhofcollege #3 wat boeren en consumenten te wachten staat.


Job Brom, student Land- en Watermanagement trapt het college af met een korte introductie van de sprekers en het onderwerp: AgriFood. Job is één van de Aanjagers van Technologie, een groep gedreven, technologisch opgeleide studenten die onderzoekers, ondernemers, politici en jongeren bij elkaar brengen om de benodigde transities te versnellen. Job richt zich daarbij op de vraag hoe we onze leefomgeving mooi, gezond en weerbaar maken door het maken van voedsel.


Daarna is de vloer voor Eldert van Henten, Hoogleraar Biosystems Engineering, die de Kamerleden meeneemt in de toekomst van de agrifood-keten. Die heeft de komende decennia met uitdagingen te maken die allemaal over duurzaamheid gaan: de voedselbehoefte van de groeiende wereldbevolking, de uitputting van de bronnen waaronder ook de menselijke arbeid (boer worden is niet meer aantrekkelijk) en de impact op het milieu.

Technologie speelt daarin een belangrijke rol en kun je op verschillende manieren inzetten volgens van Henten. De eerste vormen van technologie zijn al zo oud als de landbouw zelf -denk maar aan de 3000 jaar oude sikkel- en zijn altijd gericht geweest op de fysieke ondersteuning van de mens.

De laatste 20 jaar wordt ook gewerkt aan het stuk vervanging van de mentale capaciteiten van de mens, dus het beslissingen nemen op  basis van informatie. Daarbij zijn nog veel uitdagingen voor de machines. Zo hebben oogstrobots moeite met het omgaan met variaties in kleur en vorm van bijvoorbeeld tomaten, met een paprika die half achter bladeren verscholen hangt, of met het omgevingslicht dat wisselt. In het project FlexCraft wordt hard gewekt aan dat type uitdagingen door de vier TU’s en de UVA. Van Henten noemt dit ‘next level robotica’.

Je kunt technologie niet alleen zien als probleemoplosser maar ook als een aanjager voor nieuwe mogelijkheden. Van de grote machines om te oogsten kun je door de huidige technologie ook apparaten maken die kleine stukjes grond kunnen bewerken voor zogenaamde pixelfarming, wat de biodiversiteit ten goede komt.

Kan technologie ook een oplossing bieden bij voedselverspilling is de vraag van een van de Kamerleden. Dat blijkt het geval. Bij de WUR werkt de voedselverspillings-wetenschapper Toine Timmermans. Zijn team is gericht op foodwaste, het voedsel dat verloren gaat in de laatste stappen van de keten.

Politiek gezien is stikstof een groot issue. Ook daar zijn de technische universiteiten hard bezig oplossingen te vergaren. Dit gebeurt bijvoorbeeld met geavanceerde sensortechnieken. Daarop is er een groot team actief binnen de WUR met Tia Hermans als coördinator van dit geheel. En samen met Radboud UMC, IMEC en Radboud Universiteit is de WUR actief met OnePlanet Research wat met nanotechnologie en sensortechniek op diverse processen inspeelt, onder meer op stikstof.

Saradj Hiralal belicht in zijn presentatie het ondernemersperspectief. Hiralal werkt als Business Developer bij Oost NL, een ontwikkelingsmaatschappij actief in de provincies Overijssel en Gelderland. Oost NL beweegt zich binnen de vier topsectoren Food, Energy, Health en Tech met een focus op de datadriven transition. Hoe kunnen we bijvoorbeeld toe naar een volledig automatische voedselketen? Hierbij kun je denken aan de smart bakkery waarbij aan de hand van data precies voorspeld kan worden wat de behoefte is van de supermarkten waardoor voedselverspilling tegengegaan wordt. Data sharing is volgens Hiralal een issue omdat veel  bedrijven huiverig zijn hun data te delen.

Suradj Hiralal | Food & Agri Startup Coach - StartLife

Daarop volgt een levendige discussie tussen de Kamerleden en de experts over het belang van kaders en wetgeving voor dit soort privacykwesties. Verder wordt human capital – het werven van technisch geschoold personeel- als aandachtspunt genoemd. Daar is multidisciplinaire en cross-sectorale samenwerking voor nodig waar de vier technische universiteiten, maar ook het HBO en het MBO goed op kunnen inspringen. Na afloop zeggen de Kamerleden graag in contact te blijven met de drie experts om een vervolg aan deze punten te geven.