Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Terugblik 4TU.Binnenhofcollege #1 | mens & machine

woensdag, 26 mei 2021

Afgelopen vrijdag 21 mei werden leden van de Tweede Kamer in 4TU.Binnenhofcollege #1 door PhD-student Emma van Zoelen, hoogleraar David Abbink en ondernemer Caspar Chorus meegenomen in de wereld van de mensgerichte Artificial Intelligence (AI).

De sprekers hebben vanuit drie perspectieven gekeken naar een toekomst waarin mensen en kunstmatige intelligentie samenwerken en samen meer worden dan de som der delen.


De Kamerleden werden mentaal opgewarmd door Emma van Zoelen, PhD-student Hybrid Intelligence. Zij nam de Kamerleden mee in een andere kijk op AI en robots. Robots worden steeds adaptiever, waardoor je ze niet als een tool moet zien die je kunt gebruiken, maar als een volwaardig teamlid. Mens en robot kunnen met, van en over elkaar leren, en in dialoog met elkaar kunnen ze een ‘symbiotische mens-machine samenleving’ tot stand brengen.
Meer informatie over Emma van Zoelen


Het verhaal van David Abbink, hoogleraar 'Haptic Human-Robot Interaction' aan de TU Delft, sloot daar mooi op aan. We moeten volgens Abbink af van robots waar wij ons als mens op moeten aanpassen. Als we echt een zinvolle bijdrage van robots willen, moeten ze interdependent zijn. Ze moeten bewegen in interactie met de veranderende omgeving. Daarvoor is het nodig dat kennis over algoritmes (AI) wordt gecombineerd met kennis over robots, met kennis over hoe mensen leren, en ook hoe de interactie tussen mensen en tussen mens en machine werkt. Om daar te komen is nog een weg te gaan en is testen in een labomgeving nodig. 

Meer informatie over David Abbink en het Delft Haptics Lab


Caspar Chorus, co-founder van de TU Delft spin-off Councyl en hoogleraar Wiskundige modellen van keuzegedrag aan de TU Delft, zoekt de gouden middenweg tussen de inzet van mensen en de inzet van AI. De software die Councyl maakt - behavioural AI technology- is gebaseerd op expertkennis in plaats van ruwe data. Het bedrijf legt de experts verschillende fictieve keuzes voor. De software leert welke overwegingen een rol spelen bij die keuzes, en kan bij echte keuzes een voorspelling geven hoeveel procent van de experts een bepaalde keuze zouden maken, en waarom. Vervolgens blijven de AI en de menselijke expert van elkaar leren. Met deze software kunnen overheden hun processen zoals parkeervergunningen en aanvragen voor dakkapellen sneller uitvoeren. En kunnen de mensen zich  richten op de beoordeling van ingewikkelde situaties, ondersteund met extra informatie van experts uit de data.

Meer informatie over Councyl


Na de presentaties van de drie ‘docenten’ volgde een geanimeerde discussie waarin het belang werd onderstreept van een interactie tussen de disciplines en een stapsgewijze ontwikkeling. Technologie moet je niet inzetten omdat het kan, maar in samenspraak met mensen en de verschillende disciplines zoals mensen met verstand van techniek en mensen met verstand van sociaal gedrag. En in één keer een volledig zelfrijdende auto ontwikkelen, werkt niet. Beter is een stapsgewijze ontwikkeling waarbij je leert van iedere stap tussen mens en machine en je het ontwerp daarop aanpast. 
De Kamerleden zeiden na afloop dat ze nog contact zullen opnemen met de drie experts om te verkennen hoe deze kennis gebruikt kan worden in het debat over innovatie en AI. 

Over 4TU.Binnenhofcolleges

De politiek moet de komende periode talloze besluiten nemen over ingrijpende veranderingen in onze economie en samenleving. Of het nu gaat om de digitalisering van onze samenleving, de toekomst van onze gezondheidszorg en voedselvoorziening, het realiseren van de energietransitie of duurzame mobiliteit. Deze besluiten, die ook op de lange termijn gevolgen hebben, zijn gebaat bij hoogwaardige technologische kennis. De vier Technische Universiteiten, VNO-NCW en FME willen in die kennis voorzien en delen die kennis in een reeks van zeven 4TU.Binnenhofcolleges van elk een uur.