Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Inzet technieksector op Sectorplan Techniek

dinsdag, 15 maart 2022

4TU is verheugd dat het kabinet ruime middelen beschikbaar maakt voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het ministerie van OCW bevestigt dat het van groot belang is om de basis op orde te brengen bij de universiteiten en zet daarvoor vol in op het instrument van sectorplannen.

De technieksector neemt daarom graag de verantwoordelijkheid om een Sectorplan Techniek op te stellen, wat cruciaal is om de enorme transities en uitdagingen waar wij als maatschappij voor staan te realiseren. Bijgevoegd document is een eerste aanzet voor dit Sectorplan Techniek, welke op korte termijn verder uitgewerkt zal worden.