Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Samenwerking 3TU.AMI en RU Groningen

vrijdag, 14 november 2014
Het Applied Mathematics Institute van de drie Technische Universiteiten (3TU.AMI) heeft een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met het Johann Bernoulli Institute (JBI) for Mathematics
and Computer Science van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Applied Mathematics Institute van de drie Technische Universiteiten (3TU.AMI) heeft op 14 november jl. een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Johann Bernoulli Institute (JBI) for Mathematics and Computer Science van de Rijksuniversiteit Groningen.

3TU.AMI is actief in vier kerngebieden: water, energie, big data en gezondheid. Aangezien JBI aanvullende expertise op het gebied van de eerste drie thema’s kan bieden, is het voor beide instituten waardevol om samen te werken. JBI bestaat uit de leerstoelen ‘Computational Mechanics and Numerical Mathematics’, ‘Systems Control and Applied Analysis' en ‘Waarschijnlijkheidsrekening en Statistiek’. Door deze partners zullen gezamenlijk workshops worden georganiseerd en onderzoeksvoorstellen ingediend. Er zal gestart worden met het gebied ‘optimaliseren van energienetwerken’

Op de foto: de ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst, v.l.n.r. Ernst Wit (RUG), Kees Vuik (wetenschappelijk directeur 3TU.AMI), en Roel Verstappen (RUG)