Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Samen steden weerbaarder maken

donderdag, 7 juni 2018
4TU slaat de handen ineen Rotterdam en Den Haag om de weerbaarheid van de steden te vergroten. Hoe kunnen we anticiperen op de gevolgen van bijvoorbeeld een hevige storm?

4TU slaat de handen ineen met Rotterdam en Den Haag om de weerbaarheid van de steden te vergroten. Hoe kunnen we anticiperen op de gevolgen van bijvoorbeeld een hevige storm? De stroom die langdurig uitvalt, het water in de straten begint te stijgen, gemalen die digitaal worden aangestuurd, supermarkten kunnen geen voorraden bestellen en pinnen kan ook niet meer. Telefoons raken leeg, net als de koelkast..

Het klinkt als een doemscenario maar het is niet onwerkelijk. In 2012 zaten bijna 4 miljoen mensen in New York meer dan 48 uur zonder stroom door orkaan Sandy. Het vliegveld liep onder water en andere kwetsbare infrastructuur was beschadigd. Dit scenario is voor steden aanleiding geweest om beter na te denken over de schade die hevige stormen of andere gebeurtenissen kunnen aanrichten in een stad. Zo ook Rotterdam en Den Haag, allebei verbonden aan het 100 Resilient Cities netwerk. In dit netwerk werken steden wereldwijd aan het anticiperen op rampen, zodat zowel de steden als de bewoners weerbaarder en veiliger zijn.

Samenwerking met technische universiteiten
Op donderdag 7 juni, tijdens de jaarlijkse Resilient Rotterdam-conferentie, ondertekenen vertegenwoordigers van de 4TU's, gemeente Rotterdam en Den Haag een intentieverklaring waarin de samenwerking op het gebied van kennisontwikkeling en toepassing van ‘Resilience Engineering’ van start gaat.

"Het bundelen van de krachten helpt om het begrip ‘veerkracht van de stad’ concreet te maken. De universiteiten brengen ‘state-of-the-art’ wetenschappelijke inzichten en recente onderzoeken naar de tafel en de steden vraagstukken uit de praktijk. Het ontwerpen en uitvoeren van technische infrastructuur wordt zo naar een nieuw niveau gebracht en geeft daarmee invulling aan de resilience strategie van zowel Rotterdam als Den Haag," zei Marjolein Dohmen-Janssen, managing director van het 4TU Resilience Engineering Centre.

Resilient Steden
"De vraag is; op welke manieren kunnen we als stad anticiperen op bepaalde gebeurtenissen, zodat de negatieve effecten op de stad en de bewoners minimaal zijn? Bij het inzichtelijk maken van deze zogenoemde "cascade-effecten" gaat het om het bijeen brengen van verschillende gegevens en is een technisch model nodig. De TU’s kunnen ons daar met hun technische expertise goed bij helpen," zegt Arnoud Molenaar Chief Resilience Officer van Rotterdam.

Anne-Marie Hitipeuw, Chief Resilience Officer van Den Haag, voegt daar nog aan toe: "Waar levert vergroening van onze steden het meeste profijt op? Hiermee kunnen de vier TU’s steden ondersteunen door bijvoorbeeld modellen te ontwikkelen waarin beleidskeuzes worden doorgerekend. Welk lange termijn effect heeft digitalisering op onze stedelijke infrastructuur, de bedrijven in de stad en uiteindelijk op de bewoners? Door samen deze vraagstellingen te formuleren en oplossingen te bedenken, vergroten we de veerkracht van de stad."

Resilience Engineering Centre
Zowel de twee steden als de vier TU’s hebben het vergroten van de toekomstbestendigheid en het voorkomen van disfunctioneren van de stad als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen als doelstelling genomen. De federatie van de vier Nederlandse technische universiteiten heeft in januari 2018 het 4TU Resilience Engineering Centre opgericht. Er is door de federatie 4,5 mln euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar het ontwikkelen van kennis, methoden en hulpmiddelen om complexe sociaal-technologische milieusystemen te ontwikkelen om de veerkracht van systemen te vergroten.

Contactpersoon gemeente Rotterdam: Sjan Clabbers, 0614429684 Contactpersoon 4TU: Harry Louwenaar, 0654252450 

Foto: Pixabay