Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Veel kennisuitwisseling tijdens landelijk overleg Onderwijs Bètatechniek

woensdag, 8 december 2021

Bij het landelijk overleg van het Sectorplan Onderwijs B√®tatechniek afgelopen 12 november in het Academiegebouw in Utrecht, zagen de leden van de verschillende projectteams elkaar eindelijk in persoon. De teamleden brachten elkaar op de hoogte van de inspanningen die zij het afgelopen jaar hebben geleverd om de opleidingscapaciteit en het aantal afgestudeerden van de b√®ta- en techniekopleidingen te vergroten. Het programma bestond uit pitches, veel onderling contact en uitwisseling van idee√ęn en advies tussen projectteam leden. ¬†¬†

Auteur: Lima Dastgeer. Beelden: Fons Janssen

Pitches

Tijdens de pitches gaf Bart Smolders (EE-TU/e) een toelichting op de grote vraag naar techneuten en IT-ers op de arbeidsmarkt. Mogelijke antwoorden op deze vraag zijn: meer docenten, studiekeuze-ondersteuning, challenge-based learning en studiesucces stimuleren. Ook het verhogen van de diversiteit onder studenten, de aansluiting tussen technisch onderwijs en onderzoek en samenwerking met het bedrijfsleven kunnen bijdragen aan het leveren van kundige technici. Irma Croese (OCW) benadrukte het belang van samenwerking en verbinding van initiatieven binnen het Sectorplan B√®tatechniek en attendeerde de aanwezigen op de rol van omscholing en professionele begeleiding. Haar take-away was: ‚ÄúUiteindelijk draait het om uitstroom naar de arbeidsmarkt‚ÄĚ. Willeke Klinker (Human Capital ICT) belichtte het tekort aan vrouwen in de ICT, de potentie binnen deze groep en het huidige project in opschalen van ICT scholingstrajecten door middel van verkorte opleidingen en zulke initiatieven uit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.


Op de foto: René Delfos, Perry den Brok en Gerco Onderwater

Workshops

De workshops van het 4TU-VO platform ter studiekeuzeondersteuning en de Landelijke spreiding tool ter inzicht in studiekeuze en verloop leverden ook praktische inzichten op. Pieter Boerman en Jamila de Jong (Pre-University Programming) lichtten het doel van het 4TU-VO platform toe als ‚ÄėInformatief 4VWO leerlingen goede keuzes laten maken met inhoudelijk WO onderwijs en programma‚Äôs terwijl docenten worden ontzorgd.‚Äô De webtool ontwikkeld door Sectorplanproject 6A (Public projects | Sectorplan onderwijs | BI-Studio) is een inzichtelijk en dynamische webtool waarmee verbanden tussen o.a. instroom, uitval, regio en opleiding kunnen worden bekeken.


Op de foto: Eva Verschoor; Egbert Bol; Rody Mens; Joost Kok; Ines Lopez; Bart Smolders; Sylvia Walsarie; Irma Croese; Pieter Boerman

Discussies

De discussies tussen projectteamleden accentueerden het interdisciplinaire karakter van het Sectorplan Bètatechniek, terwijl er ook diep inhoudelijk gediscussieerd werd. Zo kwam het imago van technische beroepen en studies aan bod. Hier zouden we creatiever moeten zijn in het laten zien wat je met de technische studies kan. Met als sleutelwoorden creativiteit en innovatie. Het zijn studies die leiden tot beroepen die relevant zijn én gaaf, niet moeilijk of waar je alleen maar vieze handen van krijgt. Ook het verschil tussen opleidingsniveaus en studies werd besproken. Het MBO biedt bijvoorbeeld minder mogelijkheid voor internationale instroom door de taalbarrière en wordt gehinderd  door een tekort aan docenten. HBO docenten zijn vaak zwaar belast en staan open voor ondersteuning en samenwerking. IT opleidingen hebben anders dan andere studies in dit kader vaak geen probleem met instroom, erger zelf, zij lopen over door de vele  buitenlandse inschrijvingen. Rond  aansluiting bij het bedrijfsleven kwamen zaken aan de orde als:  goede aansluiting met Life Long Learning, vraaggestuurde opleidingen of flexibele opleidingen. Ook werd gesproken over creatieve oplossingen:  het docentenloon concurrerend maken met de salarissen in het bedrijfsleven, aantrekken van diversiteit in de instroom van studenten en flexibilisering en digitalisering in onderwijsvormen. Notulen van deze dag en presentaties zijn op aanvraag beschikbaar.

Op de foto: Lima Dastgeer; Eva Verschoor; Cora van Haaren; Perry den Brok; Egbert Bol; Marjolein Dohmen-Janssen; Gerco Onderwater; Maaike Verbree; Wilko van Loon; Sylvia Walsarie; René Delfos; Rody Mens; Willem van Valkenburg; Joost Kok; Marc-Jan Zeeman; Simone Kortekaas.


Meer over het sectorplan

Het sectorplan Onderwijs Bètatechniek is tot stand gekomen in nauw overleg met de algemene universiteiten, hogescholen, bedrijfsleven en studenten. In het plan worden zeven gezamenlijke acties gepresenteerd om de opleidingscapaciteit en het aantal afgestudeerden van de bèta- en techniekopleidingen te vergroten. De focus ligt op de disciplines Informatica, Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek omdat daar het gat tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt het grootst is. Bekijk het sectorplan hier.