Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Flinke 4TU-vertegenwoordiging in groeifonds-projecten

vrijdag, 9 april 2021

Het Kabinet trekt in het kader van het Nationaal Groeifonds ruim 4 miljard euro uit voor economische groei. De TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen University zijn goed vertegenwoordigd in de Groeifonds-projecten. Zij doen mee aan projecten op het gebied van AI, Quantum, waterstof, een infrastructuur voor gezondheidsdata en regeneratieve geneeskunde.

276 miljoen voor kunstmatige intelligentie – deelname van de TUD en TU/e

Het AiNed investeringsprogramma Artificiële Intelligentie ontvangt 276 miljoen euro, bestaande uit een toekenning van 44 miljoen euro, een voorwaardelijke toekenning van 44 miljoen euro en een reservering van 188 miljoen euro. De commissie vindt dat AI een waardevolle bijdrage kan leveren aan efficiëntere energiesystemen, slimmere mobiliteit en logistiek, en efficiëntere zorg.

Het meerjarige AiNed programma is opgesteld door de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) om de Nederlandse positie op het gebied van kunstmatige intelligentie te versterken. Het is een publiek-privaat consortium met meer dan 400 deelnemende organisaties, waaronder de TU Delft en het AI-instituut EAISI van TU/e. Verder lezen

338 miljoen voor groenvermogen Nederlandse economie – deelname van de vier technische universiteiten vanuit Topsectorenverband - Chemie (ChemistryNL), High Tech Systems and Materials (Holland High Tech), en Energie

Het project Groenvermogen ontvangt € 338 miljoen bestaande uit een voorwaardelijke toekenning van € 73 miljoen en een reservering van € 265 miljoen.

Het voorstel Groenvermogen van de Nederlandse economie investeert in een groene-waterstof-ecosysteem bestaande uit (i) klein- en grootschalige demonstratieprojecten, (ii) een R&D-programma en (iii) een human capital programma. Het doel van het voorstel is om toepassingen van groene waterstof in o.a. de chemie, transport, en zware industrie versneld mogelijk te maken door innovatie en kostenreductie. Daarmee kan het voorstel ook een waardevolle bijdrage leveren aan de overgang naar een CO2-neutrale samenleving.

De commissie is enthousiast over het verdienpotentieel van groene waterstof en de voorgestelde aanpak. De commissie ziet vooral economische kansen in het R&D-programma in combinatie met de kleinschalige demonstratieprojecten. Daarnaast kan de investering in human capital de Nederlandse beroepsbevolking voorbereiden op de waterstofeconomie. Verder lezen

615 miljoen voor QuantumDelta – deelname van de TUD, TU/e en UT

Het grootste bedrag uit het Groeifonds gaat naar Quantum Delta NL Programma dat 615 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds krijgt, bestaande uit een onvoorwaardelijke toekenning van 54 miljoen euro, een voorwaardelijke toekenning van 228 miljoen euro, en een reservering van 333 miljoen euro. 

“Dit betekent een enorme boost voor het ecosysteem voor quantum en nanotechnologie in Nederland en rondom de UT”
Guus Rijnders, wetenschappelijk directeur van het MESA+ Instituut (UT)

De Groeifonds-commissie, die de aanvragen heeft beoordeeld, “gelooft in de grote strategische kansen van quantumtechnologie en is enthousiast over de voorgestelde aanpak. Nederland heeft een wetenschappelijk sterke positie op het gebied van quantumtechnologie. Dit voorstel moet deze positie verder uitbouwen en vroegtijdig de omslag naar economische waarde maken.”

Het toegekende geld wordt gebruikt om Nederland te positioneren als een internationaal toonaangevend centrum en knooppunt voor quantumtechnologie: de Quantum Delta NL. De ambitie van dit samenwerkingsverband, waar de TU Delft, de TU Eindhoven en de Universiteit Twente onderdeel van zijn, is om in zeven jaar een leidend Europees kenniscluster te ontwikkelen, met een bijdrage aan het bruto binnenlands product (bbp) van 5 tot 7 miljard euro en 30.000 hoogwaardige Nederlandse banen op de lange termijn.

Voor Guus Rijnders, wetenschappelijk directeur van het MESA+ Instituut van de UT is het “prachtig nieuws”: “Dit betekent een enorme boost voor het ecosysteem voor quantum en nanotechnologie in Nederland en rondom de UT. Centraal staan ontwikkelingen en innovaties in computing, internet en sensing. Quantum Delta NL betekent ook een investering van maar liefst 150 miljoen in de NanoLabNL infrastructuur: voor de doorontwikkeling van quantum en nano is het essentieel om onze laboratoria te versterken. En het programma voorziet ook nog eens in een versterking van het MKB, via NanoNextNL.” 

Verder lezen:
Bericht UT
Bericht TU/e

56 miljoen voor regeneratieve geneeskunde – deelname TU/e

Het consortium RegMed XB, waar TU/e onderdeel van is, ontvangt 56 miljoen euro van het Groeifonds om regeneratieve geneeskunde naar de markt te brengen, bestaande uit een toekenning van 23 miljoen euro en een voorwaardelijke toekenning van 33 miljoen euro.

Deze samenwerking van onderzoeksinstellingen, overheden, provincies, gezondheidsfondsen en het bedrijfsleven in Nederland en Vlaanderen ontwikkelt therapieën voor chronische ziekten, op basis van stamcellen, mini-organen, weefsels en slimme (bio)materialen. Een nieuw consortium in Brabant, dat wordt opgericht in samenwerking met de TU Eindhoven en wordt gefinancierd vanuit het groeifonds, gaat zich richten op het op grotere schaal produceren van slimme biomaterialen en het doorontwikkelen van nieuwe technologieën. Verder lezen

69 miljoen euro voor geïntegreerd zorgdatasysteem – deelname TU/e

Het voorstel Health-RI ontvangt 69 miljoen euro, bestaande uit een voorwaardelijke toekenning van 22 miljoen euro en een reservering van 47 miljoen euro. Dit project richt zich op de Nederlandse zorginfrastructuur, om precies te zijn het delen en gebruiken van onderzoeksdata in de gezondheidszorg. Het Eindhoven Medtech Innovations Center (e/MTIC) speelt in het voorstel een rol. Het doel van dit center – dat naast de TU/e bestaat uit Philips, Máxima Medisch Centrum, Expertisecentrum Kempenhaeghe en het Catharina Ziekenhuis – is innovaties sneller naar de patiënt te brengen. Data speelt daarin een cruciale rol. De commissie ziet veel groot economisch en maatschappelijk potentieel in een nationaal geïntegreerd zorgdatasysteem en dit voorstel is volgens hen een goede stap in die richting.

“Dit bedrag geeft ons een enorme impuls. Hierdoor kunnen we innovatie niet alleen op lokaal niveau sneller bij de patiënt krijgen maar ook de samenwerking op nationale schaal aangaan.”
Carmen van Vilsteren, bestuursvoorzitter e/MTIC, TU/e

Carmen van Vilsteren, bestuursvoorzitter van TU/e-instituut e/MTIC: “We zijn heel blij met deze toekenning. Als core business proberen we de weg van innovaties naar de patiënt te vergemakkelijken. Onze partners focussen zich met name op de klinische innovatie en dit bedrag, specifiek voor het delen van data, geeft ons een enorme impuls. Hierdoor kunnen we innovatie niet alleen op lokaal niveau sneller bij de patiënt krijgen maar ook de samenwerking op nationale schaal aangaan.” Verder lezen

Meer informatie

Kijk voor alle gehonoreerde projecten en meer informatie over het Nationaal Groeifonds op www.nationaalgroeifonds.nl.