Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Van den Berg overhandigt Rinnooy Kan 'Agenda voor Nederland'

maandag, 18 mei 2015
Als bijdrage aan het debat over de Nationale Wetenschaps Agenda hebben de drie technische universiteiten (TU Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente) met Wageningen UR, TNO en STW gezamenlijk tien essays gebundeld die elk een vernieuwingsopgave voor Nederland omschrijven.

Als bijdrage aan het debat over de Nationale Wetenschaps Agenda hebben de drie technische universiteiten (TU Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente) met Wageningen UR, TNO en STW gezamenlijk tien essays gebundeld die elk een vernieuwingsopgave voor Nederland omschrijven.  Deze bundel is vandaag aangeboden aan voorzitter NWA Alexander Rinnooy Kan tijdens de Innovation & Technology Conference van de 3TU.Federatie in Rotterdam.  De vertegenwoordigers van de zes organisaties die hiervoor aanwezig waren: Dirk Jan van den Berg (TU Delft, voorzitter College van Bestuur),  Jan Mengelers (Technische Universiteit Eindhoven, voorzitter College van Bestuur), Victor van der Chijs (Universiteit Twente, voorzitter College van Bestuur), Raoul Bino (Wageningen UR, Algemeen Directeur AFSG), Wim Nagtegaal (TNO, Lid Raad van Bestuur, COO) en Eppo Bruins (STW, Algemeen Directeur).

De gebundelde essays (Agenda voor Nederland - Inspired by technology) beschrijven de noodzaak de onderzoeks- en innovatie-inspanningen te richten op  juist díe 10 economisch-maatschappelijk relevante onderwerpen waarin Nederland zowel een gedegen kennisbasis als marktpotentie heeft. Daarmee zijn het de meest vruchtbare onderwerpen om de focus op te richten. Er wordt aandacht besteed aan zaken als mondiale ontwikkelingen in de beschikbaarheid van grondstoffen, water en duurzame energiebronnen, maar ook digitalisering van samenlevingen, opkomende technologieën die de industrie wereldwijd drastisch veranderen. Dichterbij huis wordt de leefbaarheid van onze steden besproken. De uitdaging is hoe de leefbaarheid van groeiende steden te bevorderen in het licht van grote maatschappelijke veranderingen, zoals urbanisatie en vergrijzing, fysieke veranderingen zoals klimaatverandering en bodemdaling en van de technologische vernieuwingen die zich aandienen op gebieden als energievoorziening, mobiliteit, sociale media en ‘big data’.

De conferentie van de 3TU.Federatie werd geopend met een kritische speech van federatievoorzitter Dirk Jan van den Berg. De 3TU.Research Centres besteedden hun aandacht aan de samenwerking binnen de triple helix tijdens interactieve sessies. Over hun visie daarop werd een korte animatiefilm vertoond. Op de Technology Fair zagen bezoekers de laatste innovaties en konden zij dromen over toekomstige ontwikkelingen. Daarbij hebben zij kennis gemaakt met wetenschappers en hun werk om zo de samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid een impuls te geven

Foto: Bram Saeys