Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Groen licht meerjarenplannen elf 4TU centra

dinsdag, 6 juli 2021

Elf 4TU.Centres hebben groen licht gekregen om hun activiteiten in de nieuwe periode, lopend van 2022 tot en met 2025, voort te zetten of te starten.

De centres zijn 4TU.Applied Mathematics Institute, 4TU.Built Environment, 4TU.Centre for Engineering Education, 4TU.Design United, 4TU.Energy, 4TU.Ethics & Technology, 4TU.Health, 4TU.High Tech Materials, 4TU.NIRICT, 4TU.Resilience Engineering en 4TU Stan Ackermans Institute.

4TU.Health

Nieuwkomer is de groep wetenschappers werkend op het domein van de medische technologie; 4TU.Health. Dit centrum voorziet in een duidelijk behoefte aangezien medtech-onderwijs en innovatie bij alle vier de technische universiteiten een belangrijke rol inneemt. Onder leiding van professor Nico Verdonschot (UT) zet dit nieuwe centre zich in op het positioneren van medische technologie als oplossing voor de zorguitdagingen waarmee we in Nederland en wereldwijd te maken gaan krijgen.

De bestuursleden zien dat de 4TU.Centres een uitstekende manier zijn om de samenwerking op verschillende onderwerpen vorm te geven en invulling te geven aan hun netwerkfunctie .

Impulsprogramma HTSF

Het impulsprogramma ‘High Tech for a Sustainable Future’ dat in 2018 is gestart en waarbinnen op dit moment circa 40 Tenure Trackers werkzaam zijn, zal ook een vervolg krijgen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de precieze invulling van dit programma met de voorlopige werktitel HTSF 2.0. Onderzoekers wordt geadviseerd de website vanaf deze zomer in de gaten te houden voor de aankondiging van de call.