Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

3TU partner in Amsterdam RAI InnovationLAB

woensdag, 11 maart 2015
Op woensdag 11 maart 2015 was de 3TU.Federatie aanwezig bij de officiële lancering van het InnovationLAB van Amsterdam RAI. Door de inzet van partners 3TU, TNO en Accenture Innovation Awards hebben innovaties vanaf nu een duidelijke en centrale plek binnen de beurstitels van RAI. Een inspirerende omgeving waar exposanten en bezoekers op het gebied van innovatie hun kennis en ervaring kunnen delen.

Op woensdag 11 maart 2015 was de 3TU.Federatie aanwezig bij de officiële lancering van het InnovationLAB van Amsterdam RAI. Door de inzet van 3TU, TNO en Accenture Innovation Awards hebben innovaties vanaf nu een duidelijke en centrale plek binnen de beurstitels van RAI. Een inspirerende omgeving waar exposanten en bezoekers op het gebied van innovatie hun kennis en ervaring kunnen delen.

Foto vlnr: Pieter- Paul van Oerle (Accenture Innovation Awards), IJsbrand Haagsma (3TU Federatie), Ids Boersma (RAI Exhibitions), Claar van Ittersum (InnovationLAB Amsterdam RAI) en Esther van Zeggeren (TNO).

De voordelen
Innovatie staat in de top 3 als belangrijkste bezoekreden van een beurs. Om aan deze behoefte te voldoen is bij Amsterdam RAI het InnovationLAB in het leven geroepen;  een plek waar ideeën, innovaties en nieuws tastbaar worden op de beursvloer en online. Het InnovationLAB biedt kenniscentra, onderzoeksinstituten en innovatiepartijen een platform om hun innovaties naar de markt te brengen, wat weer inspirerend is voor de bezoeker. Tevens worden exposanten gestimuleerd om hun innovaties toonbaarder te maken op de beurs. Ids Boersma, Directeur RAI Exhibitions licht toe: “Het InnovationLAB is een platform waar bezoekers (online en fysiek) zien en ervaren wat de innovaties in hun markt zijn. Bovendien kan het medium beurs zich met dit platform onderscheiden en profileren op dit belangrijke onderwerp. Het InnovationLAB is een generiek concept dat op elke beurs op maat in te vullen is”.

Samenwerking
Amsterdam RAI heeft haar samenwerking met TNO, 3TU Federatie en Accenture Innovation Awards nu officieel bezegeld. IJsbrand Haagsma, Secretary General van de 3TU.Federatie geeft aan:” We zien de samenwerking met Amsterdam RAI als een ultieme manier om wetenschappelijke ontwikkelingen in de technologie dichter bij het publiek te brengen. De overheid verwacht dat we naast onderwijs en onderzoek ook valoriseren, dat wil zeggen de kennis die we ontwikkelen geschikt maken om daadwerkelijk te gebruiken. Dat is wat we in het InnovationLAB laten zien”. Esther van Zeggeren, Directeur Marketing & Communications TNO, vult aan: “Hier worden innovaties zichtbaar én tastbaar gemaakt voor een groot publiek. Daarnaast verbindt het InnovationLAB mensen en kennis, een belangrijke voorwaarde voor weer nieuwe innovaties. Wij noemen dat Innovation for life”. Pieter- Paul van Oerle, Initiatiefnemer en organisator Accenture Innovation Awards vindt dat het vergroten van de bekendheid één van de doelen is voor deelnemers aan Innovation Awards. Door de samenwerking met Amsterdam RAI kan aan deze wens voor een aantal geschikte concepten weer beter voldaan worden.

De eerst volgende beurs waar het InnovationLAB te zien is, is in april 2015 tijdens de AutoRAI. Daarna volgen dit jaar de vakbeurzen Rematec, SSA, BedrijfsAutoRAI, Aquatech Amsterdam en METS.

www.youtube.com/watch?v=-eCmSBCv0Wg