Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6 48 27 55 61

projectleider@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Enquête leerresultaten studenten tijdens corona

vrijdag, 18 september 2020
Onderzoekers van de TU/e monitoren de leerresultaten van studenten tijdens corona. Wat werkt, wat werkt niet en wat moet worden verbeterd?’

Net als bij andere universiteiten leidde de corona crisis ook bij de TU Eindhoven tot een abrupte en zeer fundamentele verandering in de vorm van lesgeven en leren door studenten. Alle interactie is verschoven naar online.

Dit heeft gevolgen voor het leren van studenten en het doceren van personeel, maar in hoeverre? En hoe kunnen docenten of de faculteit studenten ondersteunen hiermee om te gaan? Dit monitoren de onderzoekers Chris Snijders, Uwe Matzat, Ad Kleingeld en Rianne Conijn in hun project ‘Coronatransitie en leerresultaten: wat werkt, wat werkt niet en wat moet worden verbeterd?’

Frequente en open communicatie verbetert het vertrouwen

Alle studenten van de afdeling Industrial Engineering and Innovation Sciences van de TU Eindhoven waren uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête om hun ervaringen met online leren te beschrijven in een specifieke cursus die ze in Q3 of Q4 hadden gevolgd. De resultaten laten zien dat hoewel de grootste groep studenten redelijk goed is omgegaan met de overgang naar online leren, er ook aanwijzingen zijn dat er een substantiële, niet te verwaarlozen groep is die heeft geleden. De voorlopige analyses geven aan dat de communicatie met de docent en de ondersteuning door de docent aan het begin van de online cursus (of in Q3: direct na de overgang naar het online format) van invloed is op enkele leerresultaten. Vooral frequente, open en transparante communicatie helpt de negatieve effecten te verminderen, omdat daarmee het vertrouwen van studenten in hun capaciteiten en studiegenot wordt vergroot. Daarnaast zorgen specifieke leerstrategieën van studenten voor minder burn-outs.

In vervolgonderzoek willen de wetenschappers de data uit de enquête koppelen aan de cursuskenmerken om zo meer concrete suggesties te kunnen doen over hoe online onderwijs verbeterd kan worden. Bovendien verzamelen ze actuele klikstroomgegevens uit het leermanagementsysteem Canvas, zodat ze het navigeergedrag van studenten kunnen volgen. Ook worden opnieuw enquetes afgenomen onder de studentenpopulatie om te kunnen nagaan hoe het leergedrag en het welzijn van de studenten zich in de loop van de tijd ontwikkelen.

Voor meer details, lees het rapport of bekijk het project in de 4TU.CEE Innovation map.