Part of the
4TU.
Health
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Health
Close

4TU.Federation

+31(0)6 48 27 55 61

secretaris@4tu.nl

Website: 4TU.nl

UT en Fonds Slachtofferhulp ontwikkelen rouwmeter in samenwerking met kinderen.

Monday, 6 May 2024
UTwente

UT en Fonds Slachtofferhulp ontwikkelen rouwmeter in samenwerking met kinderen

Kinderen die een rouwproces doormaken laten vaak weinig zien van hun emoties. Daardoor is niet altijd te herkennen of ze hulp nodig hebben in hun rouwproces. Fonds Slachtofferhulp ontwikkelde daarom, in samenwerking met een aantal kinderen en onderzoekers van o.a. Universiteit Twente, een speciale rouwmeter voor kinderen. Deze meter is online beschikbaar op rouwbehandeling.nl  (voorheen voor volwassenen).

Deze rouwmeter helpt kinderen die een dierbare zijn verloren om hun klachten in kaart te brengen; klachten als intense boosheid, verdriet, vervlakking van emoties en/of andere signalen die soms kunnen duiden op een verstoord rouwproces. Via de rouwmeter kunnen zij én hun ouders of verzorgers beoordelen of ze baat hebben bij specialistische hulp. Dat is belangrijk want hoe eerder kinderen passende hulp krijgen, hoe groter de kans dat hun verdere leven niet in het teken van slachtofferschap staat.

7% van de kinderen jonger dan 16 jaar verliest een ouder. Nog meer kinderen verliezen een broer, zus of ander familielid. Dit betekent dat elk Nederlandse klaslokaal gemiddeld twee kinderen telt die één of beide ouders zijn verloren.

““Rouwen doet iedereen op zijn eigen manier, maar kinderen hebben de neiging weinig te laten zien. Terwijl het verdriet echt niet minder is. Als ouder of verzorger is het dan fijn om te weten hoe het gaat en of het kind baat kan hebben bij professionele hulp. Tijdige hulp na een verlies kan voorkomen dat kinderen vastlopen op school, thuis of in hun sociale leven.””
Dr. Lonneke Lenferink
Senior onderzoeker bij Fonds Slachtofferhulp op het gebied van rouw na traumatisch verlies

De rouwmeter voor kinderen is, net als de rouwmeter voor volwassenen die sinds de lancering in 2022 al meer dan 50.000 keer is ingevuld, een laagdrempelige gevalideerde online zelftest voor rouwbehandeling. Mensen willen weten of het normaal is wat ze voelen en ervaren. Door de rouwmeter in te vullen kunnen ze bekijken of en welke hulp past, variërend van praktische tips tot een specialistische behandeling.

Lees meer over de rouwmeter op de website van Universiteit Twente