Part of the
4TU.
Built Environment
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Built Environment
Close

4TU.Federation

+31(0)6 48 27 55 61

secretaris@4tu.nl

Website: 4TU.nl

News

18 Jul 2023
Extreme hitte in steden? Deze innovaties helpen ons uit de brand
Extreme hitte in steden, het is in Europa aan de orde van de dag. Wat kunnen we doen om de hitte dragelijk te houden?
18 Jul 2023
Extreme urban heat? These innovations help us out
Extreme heatwaves are affecting many European cities. What can we do to keep the heat bearable?
11 Jun 2023
Student teams prove: in the world of construction, there are endless possibilities
The Dutch construction industry is at a loss. To cope with the housing crisis, one million new houses must be built before 2030. And in a sustainable way. Fortunately, students inspire the housing industry. They are working in teams across the country to come up with the most groundbreaking solutions. “Through trial and error, we found out that sustainable doesn’t have to be expensive at all,” says former student Antoine Post of Integer Technologies.
11 Jun 2023
Studententeams bewijzen: in de woningbouw zijn de mogelijkheden eindeloos
De Nederlandse bouwsector zit met de handen in het haar. Om de woningcrisis het hoofd te bieden moeten er voor 2030 een miljoen nieuwe huizen gerealiseerd worden. En dat ook nog eens op een duurzame manier. Gelukkig kan de woningbouw afkijken bij studenten, die in teams verspreid over het hele land werken aan de meest baanbrekende oplossingen. “Door trial and error kwamen we erachter dat duurzaam helemaal niet duur hoeft te zijn”, zegt oud-student Antoine Post van Integer Technologies.
20 Apr 2023
Digitalisering vindt langzaam een weg in de bouw, maar we zijn er nog niet
Artificial Intelligence (AI) en digital twins krijgen voorzichtig voet aan de grond in de bouwsector. De mogelijkheden van digitalisering lijken eindeloos, maar implementatie ervan is vaak nog lastig.
20 Apr 2023
Digitalization is slowly finding its way into construction, but we're not there yet
Artificial Intelligence (AI) and Digital Twins are cautiously gaining a foothold in the construction industry. The possibilities of digitalization seem endless, but their implementation still needs to be improved.
7 Mar 2023
In de toekomst komen huizen van de lopende band
3D-printers in de bouw zijn de ideale oplossing voor de woningnood én de krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn eindeloze kansen, maar ook valkuilen. 
7 Mar 2023
In the future, houses will roll off an assembly line
3D printers in construction are the ideal solution to both the housing shortage and the labor shortage. The opportunities are endless, but there are also some drawbacks.
20 Dec 2022
Transitie naar circulaire bouw vergelijkbaar met beklimmen hele hoge berg, je hebt een strategie nodig
Een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Gaan we dat halen? Het zal lastig worden, maar het begint met goede samenwerking.
20 Dec 2022
Transition to circular construction is a lot like climbing a very high mountain, you need a strategy
A fully circular construction economy by 2050. Are we going to achieve that? t will be difficult, but it starts with good cooperation.
20 Oct 2022
Turn climate nuisance into opportunities
Something to think about: we will only end climate problems with integral solutions. "It sounds abstract but at the same time it makes perfect sense."
20 Oct 2022
Zet klimaatoverlast om in kansen
Om over na te denken: klimaatproblemen beĂ«indigen we alleen met integrale oplossingen. “Het klinkt abstract maar tegelijk ook heel logisch.”  
22 Sep 2022 - Source: Charlotte Post (Innovation Origins)
Op weg naar een positieve spiraal in de bouw: ‘Weg met de patatsnijder’
De bouw in Nederland moet dringend innoveren. Het woningtekort, het halen van de duurzaamheidsdoelen en onderhoud van de infrastructuur maken transitie en innovatie noodzakelijk. Professor AndrĂ© DorĂ©e, voorzitter van het departement Civil Engineering & Management aan Universiteit Twente, houdt zich al dertig jaar bezig met de vraag hoe de Nederlandse bouwsector – en dan met name de infrastructuur – vernieuwt. “Daarin bekijk ik vooral de rol van de overheid”, vertelt hij. “Deze vervult vele rollen. De overheid is onder meer marktmeester, belangrijk inkoper, vergunningverlener en handhaver.”
22 Sep 2022 - Source: Charlotte Post (Innovation Origins)
Toward a virtuous cycle in construction: 'Get rid of the potato French fry cutter'
Construction in the Netherlands urgently needs to innovate. The housing shortage, meeting sustainability goals, and infrastructure maintenance make transition and innovation necessary. Professor André Dorée, chair of the Civil Engineering & Management Department at the University of Twente, is already involved for 30 years in how the Dutch construction industry - and infrastructure in particular - innovates. "In this, I mainly look at the role of the government," he says. "It fulfills many roles. Among other things, the government is market master, important buyer, licensing authority and enforcer."
21 Jun 2022
Construction sector will be completely overhauled by digitalization
Innovations that go far off the beaten track, that is what 4TU.Bouw, one of the nine Centers of the 4TU.Federation, is dedicated to. The four technical universities and fourteen universities of applied sciences in the Netherlands are working together on a long-term vision and an action plan for (fundamental) research in the construction sector. Clever minds are shining their light on the future of the construction sector, each from their own background and perspective.