Part of the
4TU.
Built Environment
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Built Environment
Close

4TU.Federation

+31(0)6 48 27 55 61

secretaris@4tu.nl

Website: 4TU.nl

News

7 Mar 2023
In de toekomst komen huizen van de lopende band
3D-printers in de bouw zijn de ideale oplossing voor de woningnood én de krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn eindeloze kansen, maar ook valkuilen. 
7 Mar 2023
In the future, houses will roll off an assembly line
3D printers in construction are the ideal solution to both the housing shortage and the labor shortage. The opportunities are endless, but there are also some drawbacks.
20 Dec 2022
Transitie naar circulaire bouw vergelijkbaar met beklimmen hele hoge berg, je hebt een strategie nodig
Een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Gaan we dat halen? Het zal lastig worden, maar het begint met goede samenwerking.
20 Dec 2022
Transition to circular construction is a lot like climbing a very high mountain, you need a strategy
A fully circular construction economy by 2050. Are we going to achieve that? t will be difficult, but it starts with good cooperation.
20 Oct 2022
Turn climate nuisance into opportunities
Something to think about: we will only end climate problems with integral solutions. "It sounds abstract but at the same time it makes perfect sense."
20 Oct 2022
Zet klimaatoverlast om in kansen
Om over na te denken: klimaatproblemen beĂ«indigen we alleen met integrale oplossingen. “Het klinkt abstract maar tegelijk ook heel logisch.”  
22 Sep 2022 - Source: Charlotte Post (Innovation Origins)
Op weg naar een positieve spiraal in de bouw: ‘Weg met de patatsnijder’
De bouw in Nederland moet dringend innoveren. Het woningtekort, het halen van de duurzaamheidsdoelen en onderhoud van de infrastructuur maken transitie en innovatie noodzakelijk. Professor AndrĂ© DorĂ©e, voorzitter van het departement Civil Engineering & Management aan Universiteit Twente, houdt zich al dertig jaar bezig met de vraag hoe de Nederlandse bouwsector – en dan met name de infrastructuur – vernieuwt. “Daarin bekijk ik vooral de rol van de overheid”, vertelt hij. “Deze vervult vele rollen. De overheid is onder meer marktmeester, belangrijk inkoper, vergunningverlener en handhaver.”
22 Sep 2022 - Source: Charlotte Post (Innovation Origins)
Toward a virtuous cycle in construction: 'Get rid of the potato French fry cutter'
Construction in the Netherlands urgently needs to innovate. The housing shortage, meeting sustainability goals, and infrastructure maintenance make transition and innovation necessary. Professor André Dorée, chair of the Civil Engineering & Management Department at the University of Twente, is already involved for 30 years in how the Dutch construction industry - and infrastructure in particular - innovates. "In this, I mainly look at the role of the government," he says. "It fulfills many roles. Among other things, the government is market master, important buyer, licensing authority and enforcer."
21 Jun 2022
Construction sector will be completely overhauled by digitalization
Innovations that go far off the beaten track, that is what 4TU.Bouw, one of the nine Centers of the 4TU.Federation, is dedicated to. The four technical universities and fourteen universities of applied sciences in the Netherlands are working together on a long-term vision and an action plan for (fundamental) research in the construction sector. Clever minds are shining their light on the future of the construction sector, each from their own background and perspective.
21 Jun 2022
De bouw gaat volledig op de schop door digitalisering
Innovaties die verder gaan dan de gebaande paden, Daar zet 4TU.Bouw, een van de negen Centers van de 4TU.Federation, zich voor in. De vier technische universiteiten en veertien hogescholen in Nederland werken samen aan een langetermijnvisie en een actieplan voor (fundamenteel) onderzoek in de bouwsector. Knappe koppen laten hun licht schijnen op de toekomst van de bouwsector, ieder vanuit hun eigen achtergrond en invalshoek.
2 Jun 2022
Internationaal treinverkeer ontspoort zonder goede samenwerking
Steeds vaker ontstaan er kleine scheurtjes in treinrails. Om dit op te lossen is internationale samenwerking cruciaal.
2 Jun 2022
International train traffic will derail in the absence of good cooperation
More and more often, tiny cracks are appearing in train tracks. International cooperation is crucial to solve this.
19 May 2022
`We're only going to succeed with the knowledge of tomorrow'
 The world is in transition. This is having a huge impact on all sectors, and that includes construction. Consequently, 4TU.Bouw is committed to jointly developing the knowledge of tomorrow.
19 May 2022
‘Het gaat ons alleen lukken met de kennis van morgen’
De wereld is in transitie. Dat heeft een enorme impact op alle sectoren, waaronder de bouw. 4TU.Bouw zet daarom in op het gezamenlijk ontwikkelen van de kennis van morgen.
11 Jan 2022
'Cooperation starts with a personal click'
After two years of scientific directorhip of 4TU.Built Environment, Maarten Hornikx (TU/e Built Environment) hands over the baton to Max Hendriks (TUD Civil Engineering). Hendriks sees sustainability as one of the most important themes for construction. A common scientific vision is needed, and therefore cooperation between the 4TU and partners in the construction industry. An interview with both of them.