Part of the
4TU.
Built Environment
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Built Environment
Close

4TU.Federation

+31(0)6 48 27 55 61

projectleider@4tu.nl

Website: 4TU.nl

News

21 Jun 2022
Construction sector will be completely overhauled by digitalization
Innovations that go far off the beaten track, that is what 4TU.Bouw, one of the nine Centers of the 4TU.Federation, is dedicated to. The four technical universities and fourteen universities of applied sciences in the Netherlands are working together on a long-term vision and an action plan for (fundamental) research in the construction sector. Clever minds are shining their light on the future of the construction sector, each from their own background and perspective.
21 Jun 2022
De bouw gaat volledig op de schop door digitalisering
Innovaties die verder gaan dan de gebaande paden, Daar zet 4TU.Bouw, een van de negen Centers van de 4TU.Federation, zich voor in. De vier technische universiteiten en veertien hogescholen in Nederland werken samen aan een langetermijnvisie en een actieplan voor (fundamenteel) onderzoek in de bouwsector. Knappe koppen laten hun licht schijnen op de toekomst van de bouwsector, ieder vanuit hun eigen achtergrond en invalshoek.
2 Jun 2022
Internationaal treinverkeer ontspoort zonder goede samenwerking
Steeds vaker ontstaan er kleine scheurtjes in treinrails. Om dit op te lossen is internationale samenwerking cruciaal.
2 Jun 2022
International train traffic will derail in the absence of good cooperation
More and more often, tiny cracks are appearing in train tracks. International cooperation is crucial to solve this.
19 May 2022
`We're only going to succeed with the knowledge of tomorrow'
 The world is in transition. This is having a huge impact on all sectors, and that includes construction. Consequently, 4TU.Bouw is committed to jointly developing the knowledge of tomorrow.
19 May 2022
‘Het gaat ons alleen lukken met de kennis van morgen’
De wereld is in transitie. Dat heeft een enorme impact op alle sectoren, waaronder de bouw. 4TU.Bouw zet daarom in op het gezamenlijk ontwikkelen van de kennis van morgen.
18 Apr 2022
SQUATS 2022 NL
International Webinar on Squat Rail Rolling Contact Fatigue
11 Jan 2022
'Cooperation starts with a personal click'
After two years of scientific directorhip of 4TU.Built Environment, Maarten Hornikx (TU/e Built Environment) hands over the baton to Max Hendriks (TUD Civil Engineering). Hendriks sees sustainability as one of the most important themes for construction. A common scientific vision is needed, and therefore cooperation between the 4TU and partners in the construction industry. An interview with both of them.
23 Nov 2021
‘Eén gemeenschappelijke aanpak is nodig om innovatie doelmatiger te maken’
Om tot een doelmatige innovatie in de bouwsector te komen, is een gemeenschappelijke aanpak met centrale sturing nodig. Henk Visscher, hoogleraar woningkwaliteit en procesinnovatie aan de TU Delft, startte daarom samen met collega’s van TNO en de bouwbranches het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). Visscher vertegenwoordigde vanuit zijn rol voor 4TU.Bouw de belangen van de vier technische universiteiten. Nu, zo’n 4 jaar later, krijgt het BTIC een formele rol in de innovatieketen. Voor Henk is het tijd voor een volgende uitdaging.