Part of the
4TU.
Built Environment
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Built Environment
Close

4TU.Federation

+31(0)6 48 27 55 61

secretaris@4tu.nl

Website: 4TU.nl

News

22 May 2024
'The Netherlands must get rid of the Calimero complex around sustainability'
How do we ensure coolness during heat waves and how do we keep dry feet during heavy rainfall? Climate adaptation should make cities more resilient to extreme weather events.
22 May 2024
‘Nederland moet af van het Calimero-complex rond verduurzamen’
Hoe zorgen we voor voldoende water en koelte tijdens extreme hittegolven en hoe houden we onze voeten droog bij hevige regenval? Klimaatadaptief bouwen moet steden weerbaarder maken voor extreme weersomstandigheden. Maar er is meer nodig.
16 May 2024
Digital twins lead to breakthroughs in sustainable construction
The construction sector is responsible for about a third of greenhouse gas emissions. At the same time, the building industry is indispensable for creating new housing, working spaces, and infrastructure. So, it is time for change. Digitization is on
16 May 2024
Digital twins zorgen voor doorbraak in duurzame bouw
De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd is de bouw onmisbaar bij het realiseren van nieuwe woningen, industrie en infrastructuur. Tijd voor verandering dus. Digitalisering is een va
6 Mar 2024
Innovatie in de bouw staat onder maatschappelijke én politieke druk, ‘Samenwerking moet beter’
Nederland moet één miljoen woningen bouwen én 2,5 miljoen woningen verduurzamen tot aan 2030. Tegelijkertijd kost de renovatie van bruggen, tunnels en sluizen jaarlijks €2,3 tot €2,6 miljard. Een grote opgave, in de sector met enorme personeelstekort
6 Mar 2024
Innovation in the construction sector faces social and political pressure, 'Collaboration must improve’
By 2030, one million new dwellings must be constructed in the Netherlands, and another 2.5 million must be made more environmentally friendly. At the same time, the renovation of bridges, tunnels, and locks costs €2.3 to €2.6 billion annually. A big
8 Feb 2024
Circulair bouwen: technologie is er, nu het verdienmodel nog
Materialen hergebruiken en huizen makkelijk verplaatsen. Een circulaire bouw vraagt om nieuw gedachtegoed. Om de transitie te laten slagen, moet niet alleen de bouw, maar ook de mensen en de economie erachter veranderen.
8 Feb 2024
Circular buildings: the technology is there, but now we need the revenue model
Reusing materials and easily moving houses. Circular construction requires a new mindset. To make the transition successful, not only construction but also the people and the economy behind it must change.
18 Jan 2024
Onze infrastructuur is aan vervanging toe: ‘innovatie moet sneller’
Wegen, viaducten en bruggen in Nederland moeten steeds opnieuw gerenoveerd worden. Dat vereist dat grote investeringen, maar het geeft ook ruimte voor innovatie en verduurzaming. Wetenschappers vertellen over hun visie voor de infrastructuur van de t
18 Jan 2024
Our road infrastructure needs renewal: 'Innovation needs to be faster'
Roads, flyovers, and bridges in the Netherlands constantly need renovation because of the large quantity of the infrastructure, that requires large investment. That creates room for innovation and sustainability. But how do we approach that? Scientis
12 Jan 2024
What do future cities look like: digital, safe, and sustainable
A brain for buildings, a digital scale model of a city, or a robot assistant on the construction site. Digitalization is crucial in the built environment. Giorgio Agugiaro explains what your city will look like in the future.
12 Jan 2024
Zo zien steden van de toekomst eruit: digitaal, veilig en duurzaam
Een brein voor gebouwen, een digitaal schaalmodel van een stad, of een robot-assistent op de bouwplaats. Digitalisering is van cruciaal belang in de gebouwde omgeving. Giorgio Agugiaro legt uit hoe jouw stad er in de toekomst uitziet.
7 Dec 2023
Beton recyclen
Beton is onmisbaar in de bouw. Het materiaal is sterk, goedkoop en slijtvast. Maar voor beton zijn ook schaarse elementen van de aarde nodig. Tijd om te recyclen en te verduurzamen.
7 Dec 2023
Concrete recycling
Most buildings around us consist primarily of concrete. The grey mixture has been an essential material in construction for decades. It is easy to work with, and it is strong and long-lasting. Moreover, it is relatively cheap. But there is also a downside. A lot of sand is needed to make concrete, which is becoming increasingly scarce. In addition, concrete is also polluting because it cannot yet be fully recycled. But this is now about to change. "We want to close the loop. Using three different technologies, we can turn concrete waste into new concrete again," says Francesco Di Maio, Research director of the Recycling Lab at TU Delft.
30 Nov 2023
Hoe een gebouw je gezondheid bepaalt
Gebouwen zoals je huis en je werkplek hebben een aanzienlijke invloed op je fysieke én mentale gezondheid. Door optimaal gebruik, kunnen gebouwen zorgen voor meer wekplezier, een betere gezondheid en inclusie. In dit artikel leggen we uit hoe dat zit.