Part of the
4TU.
Built Environment
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Built Environment
Close

4TU.Federation

+31(0)6 48 27 55 61

projectleider@4tu.nl

Website: 4TU.nl

News

30 Nov 2022
#hackMYCITY
Five students from the University of Twente and five students from Eindhoven University of Technology achieved outstanding results at the digital twin hackathon in Johannesburg last month. The students of the Dutch universities created digital twins to tackle challenges related to waste management, road asset management, walking safety, and circularity of building materials and bring the 1st, 2nd, and 3rd price back home. The jury was impressed by the innovative solutions of the students and envisions the potential for future development of the results.
20 Oct 2022
Turn climate nuisance into opportunities
Something to think about: we will only end climate problems with integral solutions. "It sounds abstract but at the same time it makes perfect sense."
20 Oct 2022
Zet klimaatoverlast om in kansen
Om over na te denken: klimaatproblemen beĂ«indigen we alleen met integrale oplossingen. “Het klinkt abstract maar tegelijk ook heel logisch.”  
22 Sep 2022 - Source: Charlotte Post (Innovation Origins)
Op weg naar een positieve spiraal in de bouw: ‘Weg met de patatsnijder’
De bouw in Nederland moet dringend innoveren. Het woningtekort, het halen van de duurzaamheidsdoelen en onderhoud van de infrastructuur maken transitie en innovatie noodzakelijk. Professor AndrĂ© DorĂ©e, voorzitter van het departement Civil Engineering & Management aan Universiteit Twente, houdt zich al dertig jaar bezig met de vraag hoe de Nederlandse bouwsector – en dan met name de infrastructuur – vernieuwt. “Daarin bekijk ik vooral de rol van de overheid”, vertelt hij. “Deze vervult vele rollen. De overheid is onder meer marktmeester, belangrijk inkoper, vergunningverlener en handhaver.”
22 Sep 2022 - Source: Charlotte Post (Innovation Origins)
Toward a virtuous cycle in construction: 'Get rid of the potato French fry cutter'
Construction in the Netherlands urgently needs to innovate. The housing shortage, meeting sustainability goals, and infrastructure maintenance make transition and innovation necessary. Professor André Dorée, chair of the Civil Engineering & Management Department at the University of Twente, is already involved for 30 years in how the Dutch construction industry - and infrastructure in particular - innovates. "In this, I mainly look at the role of the government," he says. "It fulfills many roles. Among other things, the government is market master, important buyer, licensing authority and enforcer."
21 Jun 2022
Construction sector will be completely overhauled by digitalization
Innovations that go far off the beaten track, that is what 4TU.Bouw, one of the nine Centers of the 4TU.Federation, is dedicated to. The four technical universities and fourteen universities of applied sciences in the Netherlands are working together on a long-term vision and an action plan for (fundamental) research in the construction sector. Clever minds are shining their light on the future of the construction sector, each from their own background and perspective.
21 Jun 2022
De bouw gaat volledig op de schop door digitalisering
Innovaties die verder gaan dan de gebaande paden, Daar zet 4TU.Bouw, een van de negen Centers van de 4TU.Federation, zich voor in. De vier technische universiteiten en veertien hogescholen in Nederland werken samen aan een langetermijnvisie en een actieplan voor (fundamenteel) onderzoek in de bouwsector. Knappe koppen laten hun licht schijnen op de toekomst van de bouwsector, ieder vanuit hun eigen achtergrond en invalshoek.
2 Jun 2022
Internationaal treinverkeer ontspoort zonder goede samenwerking
Steeds vaker ontstaan er kleine scheurtjes in treinrails. Om dit op te lossen is internationale samenwerking cruciaal.
2 Jun 2022
International train traffic will derail in the absence of good cooperation
More and more often, tiny cracks are appearing in train tracks. International cooperation is crucial to solve this.
19 May 2022
`We're only going to succeed with the knowledge of tomorrow'
 The world is in transition. This is having a huge impact on all sectors, and that includes construction. Consequently, 4TU.Bouw is committed to jointly developing the knowledge of tomorrow.
19 May 2022
‘Het gaat ons alleen lukken met de kennis van morgen’
De wereld is in transitie. Dat heeft een enorme impact op alle sectoren, waaronder de bouw. 4TU.Bouw zet daarom in op het gezamenlijk ontwikkelen van de kennis van morgen.
18 Apr 2022
SQUATS 2022 NL
International Webinar on Squat Rail Rolling Contact Fatigue
11 Jan 2022
'Cooperation starts with a personal click'
After two years of scientific directorhip of 4TU.Built Environment, Maarten Hornikx (TU/e Built Environment) hands over the baton to Max Hendriks (TUD Civil Engineering). Hendriks sees sustainability as one of the most important themes for construction. A common scientific vision is needed, and therefore cooperation between the 4TU and partners in the construction industry. An interview with both of them.
23 Nov 2021
‘Eén gemeenschappelijke aanpak is nodig om innovatie doelmatiger te maken’
Om tot een doelmatige innovatie in de bouwsector te komen, is een gemeenschappelijke aanpak met centrale sturing nodig. Henk Visscher, hoogleraar woningkwaliteit en procesinnovatie aan de TU Delft, startte daarom samen met collega’s van TNO en de bouwbranches het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). Visscher vertegenwoordigde vanuit zijn rol voor 4TU.Bouw de belangen van de vier technische universiteiten. Nu, zo’n 4 jaar later, krijgt het BTIC een formele rol in de innovatieketen. Voor Henk is het tijd voor een volgende uitdaging.
25 Oct 2021
Operator Feedback Support: digital assistance in training excavator equipment
SOMA College (the biggest construction equipment operator training center in the Netherlands) faced a challenge: how can one instructor observe five or six students at the same time, with each student operating a large machine?