Part of the
4TU.
Applied Mathematics Institute
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Applied Mathematics Institute
Close

4TU.Federation

+31(0)6 48 27 55 61

projectleider@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Kick-off Blended Learning project

Friday, 27 January 2017
Het speciale doel van de kick-offvan de vier TU-’s: nadenken over het ontwikkelen van schakelcursussen op diverse gebieden.

Kick-off Meeting Blended Learning 27 january 2017


Het 4TU.AMI project Blended Learning richt zich op het realiseren van:
Een combinatie van “face-to-face onderwijsen onderwijs ondersteund door digitale tools om ons onderwijs efficiënter, flexibeler en didactisch beter te maken, en daarmee de meester-gezel relatie op moderne wijze vorm te geven.

Het speciale doel van deze bijeenkomst van de vier TU-’s  is na te denken over het ontwikkelen van schakelcursussen wiskunde op het gebied van Calculus, Lineaire Algebra en Kansrekening en Statistiek voor studenten, nationaal en internationaal met deficiëntie voor wiskunde, die zich willen inschrijven bij de vier universiteiten. Net zoals bij de reguliere cursussen, waarbij nieuwe digitale vormen van “blended”-onderwijs  leidt tot meer flexibiliteit bij docenten en studenten, moet gekeken worden welke digitale tools en materialengeschikt zijn, en hoe deze te gebruiken bij de (“stand-alone/digital/online) schakelcursussen.  Ook zal nagedacht moeten worden over de wijze van toetsing (op afstand).

Hans Cuypers (projectleider) start de middag met een presentatie over de huidige stand van zaken en geeft een vooruitblik (zie slides).

Korte samenvatting aan de hand van de slides:

Tot slot wordt opgemerkt dat ook op ministerieel  niveau aandacht is voor dit project. Minister Bussemaker heeft een bedrag van €150.000,- beschikbaar voor een omvangrijk project voor het omvormen van het wiskundeonderwijs van de vier TU’s. Lees hier verder over deze steun van het ministerie. 

Date: 27 January 2017