Part of the
4TU.
Applied Mathematics Institute
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Applied Mathematics Institute
Close

4TU.Federation

+31(0)6 48 27 55 61

secretaris@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Bijeenkomst Blended Learning

Wednesday, 27 January 2016
Het speciale doel van deze bijeenkomst van de vier TU-’s is na te denken over het ontwikkelen van schakelcursussen wiskunde op diverse gebieden

Bijeenkomst Blended Learning op 27 januari 2016 in Utrecht


Het 4TU.AMI project Blended Learning richt zich op het realiseren van:
Een combinatie van “face-to-face onderwijs “ en onderwijs ondersteund door digitale tools om ons onderwijs efficiĂ«nter, flexibeler en didactisch beter te maken, en daarmee de meester-gezel relatie op moderne wijze vorm te geven.


Het speciale doel van deze bijeenkomst van de vier TU-’s is na te denken over het ontwikkelen van schakelcursussen wiskunde op het gebied van Calculus, Lineaire Algebra en Kansrekening en Statistiek voor studenten, nationaal en internationaal met deficiĂ«ntie voor wiskunde, die zich willen inschrijven bij de vier universiteiten. Net zoals bij de reguliere cursussen, waarbij nieuwe digitale vormen van “blended”-onderwijs  leidt tot meer flexibiliteit bij docenten en studenten, moet gekeken worden welke digitale tools en materialengeschikt zijn, en hoe deze te gebruiken bij de (“stand-alone/digital/online) schakelcursussen.  Ook zal nagedacht moeten worden over de wijze van toetsing (op afstand).

 Hans Cuypers (projectleider) start de middag met een presentatie over de huidige stand van zaken en geeft een vooruitblik (zie slides).

Korte samenvatting aan de hand van de slides:

Tot slot wordt opgemerkt dat ook op ministerieel  niveau aandacht is voor dit project. Minister Bussemaker heeft een bedrag van €150.000,- beschikbaar voor een omvangrijk project voor het omvormen van het wiskundeonderwijs van de vier TU’s. Lees hier verder over deze steun van het ministerie. 

Na de presentatie van Hans is de groep in drieën verdeeld om te discussiëren over genoemd thema waarna hun bevindingen gedeeld zijn met de hele groep.
De volgende feedback is gegeven:

  1. Feedback lineaire algebra: Het volgende is geopperd; nagedacht moet worden hoe, online “redeneerstappen”  te toetsen en na te kijken. Genoemd hierbij is het uploaden van filmpjes en peer review; toetsen liefst op de universiteit zelf of op de zusteruniversiteiten elders of in speciale digitale (nog te scheppen)  toets-omgevingen.
  2. Feedback Kansrekening en Statistiek: Momenteel is er weinig materiaal, er moet nog veel ontwikkeld worden, hierbij genoemd wordt pencast (filmpjes waarbij tegelijkertijd mondeling als visueel opgaven en theorie uitgewerkt worden) en stand- alone cursussen; kansrekening en statistiek heeft in het algemeen te maken met kleinere groepen dan de andere vakgebieden; er is een platform nodig om e.e.a.  tussen de 4 universiteiten af te stemmen en te inventariseren.
  3. Feedback Calculus: Schakelstudenten zijn vaak onzeker over wiskunde en willen een duidelijk doel; vaak zijn er roostertechnische problemen. Onderzocht wordt de mogelijkheid om tijdens de HBO-studie op hun instelling alvast voor te sorteren d.m.v. bijv. “on campus” toetsen; bij deze studenten is veel behoefte aan feedback, dit zou online gerealiseerd kunnen worden met z.g. “webinars" Hiermee zijn goede ervaringen opgedaan bij de universiteit van Wageningen. Hierbij moet dan rekening worden gehouden met de grote tempoverschillen die tussen de HBO-studenten bestaan; er moet (daarom) een goede informerende ingangstoets worden ontwikkeld die verwijst naar voorbereidend materiaal, hierbij is genoemd verwerkingsopgaven, feedback, formatief en summatief toetsen, werken met bonusregelingen en systeem Eindhoven waarbij “iteratief” tot een 100% score gekomen kan worden.

   

Datum: 27 januari 2016