News 2015

4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen

Denken wiskundigen wel zo exact? van Ton Langendorff

Wiskunde is niet louter logica

Dit boek gaat over de warrige wegen die wiskundigen in hun gedachten afleggen. Die wegen zijn niet zo exact als de formules suggereren. Ze zijn geplaveid met gepieker, tegenstrijdigheden, doodlopende steegjes, wanhoop, verwarring. Wiskundigen maken in hun denken creatief gebruik van intuïtie, analogieën en metaforen, paradoxen, dromen, plotselinge invallen. De logica daarin is ver te zoeken, het gevoel overheerst. Het gevoel als dat van een kunstenaar die zoekend te werk gaat. Dat zoeken is wiskunde.

Wiskundigen presenteren ons uitsluitend het eindresultaat, de keurige kant-en-klare formules waar de meesten van ons niets van snappen. Wat eraan voorafging, daarover horen we niets. De schoonheid van de wiskunde is het eindproduct – dit boek laat de weg ernaartoe zien.

Om die weg te begrijpen is kennis van de wiskunde niet nodig. Ton Langendorff voerde gesprekken met twaalf hoogleraren van 3TU.AMI. Elk hoofdstuk wordt (zonder formules) ingeleid en geïllustreerd met hun praktijkervaringen.

Ton Langendorff (1950) studeerde Culturele Antropologie. Sinds zijn pensioen is hij manager van het Applied Mathematics Institute van de drie Technische Universiteiten.

Denken wiskundigen wel zo exact?
Observaties en gesprekken
Ton Langendorff
Uitgeverij: Athenaeum, Polak & Van Gennep
Paperback
ISBN: 9789025307677
Prijs: € 17,50

------------------

Arnold Heemink geridderd

Op 24 april 2015 heeft Arnold in Leidschendam-Voorburg een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Arnold heeft deze onderscheiding , Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, ontvangen vanwege zijn grote inzet bij de oprichting van DIAM en 3TU.AMI, zijn internationale bekendheid als toegepast wiskundige en zijn grote betrokkenheid bij het onderwijs aan wiskunde-studenten.

Bij dezen feliciteert AMI hem met zijn onderscheiding.

---------------

Winnaar AMI Mathekalender 2014 bekend

Maandag 13 april was de prijsuitreiking (een tablet) aan de winnaar van deze wiskunde-wedstrijd:

Mees de Vries van het Stedelijk Gymnasium te Schiedam

De Mathekalender-wedstrijd is een wedstrijd die gehouden wordt in Nederland en Duitsland. Gedurende de advent-periode, van 1 december tot 24 december, krijgen de deelnemers elke avond via het web een wiskundeprobleem voorgelegd die dan binnen 24-uur opgelost moet worden. Het niveau van de opgaven vond Mees wisselend, sommige waren binnen een uur op te lossen, andere kostten uren, al met al vond hij het een leuke uitdaging.
Zijn aanpak is professioneel te noemen, Mees (15 jaar) houdt van programmeren en logica en dat kon hij goed gebruiken bij het maken van computer-simulaties om het probleem inzichtelijk te krijgen en dan tot slot met een redenering een oplossing te geven (typisch toegepaste wiskunde).
Mees is niet de enige van zijn school die meedoet met dit soort "science"-wedstrijden; er blijkt een heel team, Aureus βèta genaamd, te bestaan. Mees begeleidt bijvoorbeeld een onderbouw-team dat meedoet aan (Lego-)Robotwedstrijden.

AMI feliciteert Mees met zijn eerste prijs en wenst hem succes in het komende examenjaar en wie weet zien we hem nog eens terug in wiskunde-land.

---------------

Energy System Integration: planning, operations, and societal embedding (ESI-pose)

The programme ESI-pose promotes challenging scientific research on the medium- and long-term in the area of energy system integration.

Researchers can request funding for technological and social innovations on this area. Deadline April 7, 2015

http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/ew/energy-system-integration/energy-system-integration-planning-operations-and-societal-embedding-esi-pose.html

---------------

Samenwerking 3TU.AMI en RU Groningen

Toegepaste Wiskunde

 Groningen,14 november 2014. Het Applied Mathematics Institute (3TU.AMI) van de drie Technische Universiteiten heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Johann Bernoulli Institute (JBI) for Mathematics and Computer Science van de Rijksuniversiteit Groningen.

 3TU.AMI is actief in vier kerngebieden: water, energie, big data en gezondheid. Aangezien JBI aanvullende expertise op het gebied van de eerste drie thema’s kan bieden, is het voor beide instituten waardevol om samen te werken. JBI bestaat uit de leerstoelen ‘Computational Mechanics and Numerical Mathematics’, ‘Systems Control and Applied Analysis' en ‘Waarschijnlijkheidsrekening en Statistiek’.
Door deze partners zullen gezamenlijk workshops worden georganiseerd en onderzoeksvoorstellen ingediend.
Er zal gestart worden met het gebied ‘optimaliseren van energienetwerken’.


De ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst, v.l.n.r. Ernst Wit (RUG), Kees Vuik (wetenschappelijk directeur 3TU.AMI) en Roel Verstappen (RUG).

--------------

search
search

News 2015

Denken wiskundigen wel zo exact? van Ton Langendorff

Wiskunde is niet louter logica

Dit boek gaat over de warrige wegen die wiskundigen in hun gedachten afleggen. Die wegen zijn niet zo exact als de formules suggereren. Ze zijn geplaveid met gepieker, tegenstrijdigheden, doodlopende steegjes, wanhoop, verwarring. Wiskundigen maken in hun denken creatief gebruik van intuïtie, analogieën en metaforen, paradoxen, dromen, plotselinge invallen. De logica daarin is ver te zoeken, het gevoel overheerst. Het gevoel als dat van een kunstenaar die zoekend te werk gaat. Dat zoeken is wiskunde.

Wiskundigen presenteren ons uitsluitend het eindresultaat, de keurige kant-en-klare formules waar de meesten van ons niets van snappen. Wat eraan voorafging, daarover horen we niets. De schoonheid van de wiskunde is het eindproduct – dit boek laat de weg ernaartoe zien.

Om die weg te begrijpen is kennis van de wiskunde niet nodig. Ton Langendorff voerde gesprekken met twaalf hoogleraren van 3TU.AMI. Elk hoofdstuk wordt (zonder formules) ingeleid en geïllustreerd met hun praktijkervaringen.

Ton Langendorff (1950) studeerde Culturele Antropologie. Sinds zijn pensioen is hij manager van het Applied Mathematics Institute van de drie Technische Universiteiten.

Denken wiskundigen wel zo exact?
Observaties en gesprekken
Ton Langendorff
Uitgeverij: Athenaeum, Polak & Van Gennep
Paperback
ISBN: 9789025307677
Prijs: € 17,50

------------------

Arnold Heemink geridderd

Op 24 april 2015 heeft Arnold in Leidschendam-Voorburg een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Arnold heeft deze onderscheiding , Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, ontvangen vanwege zijn grote inzet bij de oprichting van DIAM en 3TU.AMI, zijn internationale bekendheid als toegepast wiskundige en zijn grote betrokkenheid bij het onderwijs aan wiskunde-studenten.

Bij dezen feliciteert AMI hem met zijn onderscheiding.

---------------

Winnaar AMI Mathekalender 2014 bekend

Maandag 13 april was de prijsuitreiking (een tablet) aan de winnaar van deze wiskunde-wedstrijd:

Mees de Vries van het Stedelijk Gymnasium te Schiedam

De Mathekalender-wedstrijd is een wedstrijd die gehouden wordt in Nederland en Duitsland. Gedurende de advent-periode, van 1 december tot 24 december, krijgen de deelnemers elke avond via het web een wiskundeprobleem voorgelegd die dan binnen 24-uur opgelost moet worden. Het niveau van de opgaven vond Mees wisselend, sommige waren binnen een uur op te lossen, andere kostten uren, al met al vond hij het een leuke uitdaging.
Zijn aanpak is professioneel te noemen, Mees (15 jaar) houdt van programmeren en logica en dat kon hij goed gebruiken bij het maken van computer-simulaties om het probleem inzichtelijk te krijgen en dan tot slot met een redenering een oplossing te geven (typisch toegepaste wiskunde).
Mees is niet de enige van zijn school die meedoet met dit soort "science"-wedstrijden; er blijkt een heel team, Aureus βèta genaamd, te bestaan. Mees begeleidt bijvoorbeeld een onderbouw-team dat meedoet aan (Lego-)Robotwedstrijden.

AMI feliciteert Mees met zijn eerste prijs en wenst hem succes in het komende examenjaar en wie weet zien we hem nog eens terug in wiskunde-land.

---------------

Energy System Integration: planning, operations, and societal embedding (ESI-pose)

The programme ESI-pose promotes challenging scientific research on the medium- and long-term in the area of energy system integration.

Researchers can request funding for technological and social innovations on this area. Deadline April 7, 2015

http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/ew/energy-system-integration/energy-system-integration-planning-operations-and-societal-embedding-esi-pose.html

---------------

Samenwerking 3TU.AMI en RU Groningen

Toegepaste Wiskunde

 Groningen,14 november 2014. Het Applied Mathematics Institute (3TU.AMI) van de drie Technische Universiteiten heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Johann Bernoulli Institute (JBI) for Mathematics and Computer Science van de Rijksuniversiteit Groningen.

 3TU.AMI is actief in vier kerngebieden: water, energie, big data en gezondheid. Aangezien JBI aanvullende expertise op het gebied van de eerste drie thema’s kan bieden, is het voor beide instituten waardevol om samen te werken. JBI bestaat uit de leerstoelen ‘Computational Mechanics and Numerical Mathematics’, ‘Systems Control and Applied Analysis' en ‘Waarschijnlijkheidsrekening en Statistiek’.
Door deze partners zullen gezamenlijk workshops worden georganiseerd en onderzoeksvoorstellen ingediend.
Er zal gestart worden met het gebied ‘optimaliseren van energienetwerken’.


De ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst, v.l.n.r. Ernst Wit (RUG), Kees Vuik (wetenschappelijk directeur 3TU.AMI) en Roel Verstappen (RUG).

--------------