Part of the
4TU.
Applied Mathematics Institute
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Applied Mathematics Institute
Close

4TU.Federation

+31(0)6 48 27 55 61

projectleider@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Innovatief onderwijs project

Saturday, 12 December 2015
Het innovatieve nieuwe project Blended Learning is een combinatie van face-to-face onderwijs en onderwijs ondersteund door digitale tools.

Nieuw onderwijsproject Blended Learning

Dit innovatieve project is een combinatie van face-to-face onderwijs en onderwijs ondersteund door digitale tools. HetĀ biedt kansen om ons onderwijs efficienter, exibeler en didactisch beter te maken, en de meester-gezel relatie op moderne wijze vorm te geven. Ons doel is om motiverend wiskundeonderwijs van hoge kwaliteit teĀ verzorgen in de curricula van toekomstige eersteklas ingenieurs.

Deze visie sluit aan bij de onderwijsvisie van deĀ vier technische universiteiten, die alle vier onafhankelijk van elkaar hebben gekozen voor een blend van face-to-face onderwijs en door digitale tools ondersteund (online) onderwijs.

Om haar visie op het onderwijs te implementeren heeft 4TU.AMI afgelopen jaren reeds verschillende projecten op het gebied van digitalisering van het onderwijs ondersteund.Ā 
Met behulp van deze projecten is een aantal wiskunde-vakken voorzien van digitale leermiddelen(toetsen, weblectures, etc.) en zijn verschillende vakken op een nieuwe blended manier ingericht. Ook zijn verschillende nieuwe vormen van online toetsen ingevoerd, meestal met een formatief karakter.Ā 

De ervaringen zijn ergĀ goed. De rendementen zijn gestegen enĀ studentevaluaties zijn positief.Ā 

In de komende jaren willen we voortbouwen op deze goede ervaringen, de didactiek van blended learning verder ontwikkelen en evalueren, en toepassen op een breder scala aan vakken en onderwerpen.Ā 

Om de hervorming van ons onderwijs te realiseren, willen we onderstaande activiteiten ontplooien. Hierbij gaan we uit van een projectduur van 4 jaar.Ā 

- Schakelonderwijs voor HBO- en internationale studenten.
- Service-onderwijs.
- Wiskunde eigen opleiding.
- Formatief en Summatief toetsen.
- Opleiding docenten.

Betrokkenen

Hans Cuypers, Johannes Maks, Jan Willem Polderman, Joost de Groot e.a.

Meer informatie

Datum: 12 december 2015