Part of the
4TU.
Applied Mathematics Institute
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Applied Mathematics Institute
Close

4TU.Federation

+31(0)6 48 27 55 61

secretaris@4tu.nl

Website: 4TU.nl

4TU-AMI InterTU Studiedag 2016

Friday, 24 June 2016
Van interactieve video’s en blended learning tot aan modellering in het onderwijs en digitale eindtoetsen.

4TU-AMI InterTU Studiedag 2016

Op vrijdag 24 juni 2016 vond de InterTU Studiedag plaats van 4TU-AMI. In Delft kwamen de wiskundedocenten van de technische universiteiten bijeen om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen van nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied. Ook de nieuwe TU-partner: Wageningen Universiteit, was aanwezig. Jaap Molenaar, hoogleraar toegepaste wiskunde, gaf een presentatie over de onderwijsvernieuwing op de Wageningse universiteit.

De studiedag voor wiskundedocenten in het service-onderwijs kent een lange traditie. Fons Daalderop, één van de organisatoren van de Delftse dag, geeft aan: ‘Het zijn elke keer weer leerzame ontmoetingen. Ik doe er altijd veel inspiratie op. En dit jaar is het voor het eerst dat Wageningen, als nieuwe TU-partner, ook is uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Ik ben heel benieuwd naar hoe zij werken.’

Programma 
Het programma werd om 10.35 geopend door Fokko van de Bult, education fellow van de TU Delft. Gevolgd door uiteenlopende presentaties van de universiteiten. Zo gaf Universiteit Twente uitleg over de wiskunde track in hun honoursprogramma, sprak Delft over modellering in het onderwijs en werden de 4TU-AMI plannen voor blended learning toegelicht. De dag werd afgesloten met een presentatie van Jan van Neerven (TU Delft): ‘Can one hear the shape of several drums?’. Waarin hij de meest recente inzichten deelde over een eeuwenoud vraagstuk.  Wanneer je op het vel van een trommel slaat, kun je dan aan de hand van de frequenties berekenen welke vorm het vel heeft? De conclusie van het verhaal: het is niet mogelijk. Van Neerven gaf in zijn boeiende lezing aan hoe je dit gegeven kunt aantonen.

Blended learning 
Het onderwerp blended learning staat hoog op de agenda van de TU’s. Fons Daalderop en  Matthijs Joosten, TU Delft, gaven de aanwezigen inzicht in hoe zij blended learning toepassen bij het vak lineaire algebra. Daalderop: ‘Deze manier van lesgeven geeft ons de mogelijkheid om de studiestof op verschillende manieren aan te bieden, zodat deze beter aansluit bij de diverse leerstijlen van onze studenten. Daarnaast kunnen we met onze software eenvoudig zien met welke opgaven studenten meer moeite hebben. Hieraan besteden ze relatief gezien, de meeste tijd. Vervolgens kunnen we tijdens de colleges extra aandacht besteden aan deze stof. ’

Digitaal toetsen 
Steffen Posthuma, Universiteit Twente, gaf een interessante presentatie over digitaal toetsen. In Twente maken ze veel gebruik van de elektronische leeromgeving MyLabsPlus. Zijn universiteit onderzoekt nu of deze leeromgeving ook ingezet kan worden om eindtoetsen, geheel of gedeeltelijk, digitaal af te nemen. Een eerste pilot is uitgevoerd, maar moet nog geëvalueerd worden. Het onderwerp leidde tot een boeiende  discussie. 

Interactieve video 
Alle universiteiten experimenteren met video’s. Hans Cuypers van de TU Eindhoven inspireerde de aanwezigen met zijn interactieve video’s, waarin hij directe vragen stelt aan de kijker. Hoe de video vervolgens verder gaat en ook hoe lang deze duurt, hangt af van de verkregen antwoorden. Op fascinerende wijze demonstreerde Cuypers zijn verhaal met een video waarin hij zijn publiek meenam in, op het eerste oog, een magische truc die uiteindelijk de 9-proef bleek te zijn.   

Ook in Wageningen maken ze veel gebruik van video’s. Jaap Molenaar ging in zijn presentatie in op de pilot die vanaf 1 september aan zijn universiteit start. Als onderdeel hiervan wordt voor elk basisvak wiskunde, twaalf in totaal, een groot aantal korte videoclips ontwikkeld. Elke clip behandelt één vraagstuk. Molenaar: ‘Het innovatieproject is in het leven geroepen om een aantal redenen. In Wageningen hebben we te maken met grote groepen studenten met flinke niveauverschillen. Voor de een is de wiskunde te moeilijk, voor de ander te makkelijk. Onder meer zij-instromers hebben vaak een slechte voorkennis. Daarnaast constateren we in het algemeen dat studenten moeite hebben met het lezen van wiskundeteksten. Onder andere door de inzet van pre lecture video’s willen we de stof op een toegankelijke manier aanbieden en bemoedigen dat studenten thuis ook al aan de slag gaan.’     

Dezelfde vraagstukken 
Het was voor de eerste keer dat Wageningen deelnam aan de InterTU Studiedag en Molenaar kijkt met een goed gevoel terug. Hij geeft aan: ‘Het was voor mij niet de eerste keer. Jaren geleden, toen ik nog aan de Universiteit Twente en de TU Eindhoven werkte, kwam ik ook regelmatig naar deze bijeenkomsten.  Ik vind het een goed initiatief. Dit is het enige forum waar wiskundedocenten in het serviceonderwijs elkaar ontmoeten. Zo’n 90% van het wiskundeonderwijs bestaat uit serviceonderwijs en er zijn veel mensen bij betrokken. Het valt me op dat we bij de 4TU’s met veel dezelfde vraagstukken bezig zijn, maar er vaak een andere invulling aangeven. Ik zou het van harte ondersteunen als we nog intensiever met elkaar zouden kunnen  samenwerken.’ 

  

Datum: 24 juni 2016