Part of the
4TU.
Built Environment
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Built Environment
Close

4TU.Federation

+31(0)6 48 27 55 61

secretaris@4tu.nl

Website: 4TU.nl

25 partners uit de bouwwereld ondertekenen Manifest Infra

Tuesday, 4 May 2021

Meer dan 25 partijen uit de bouwwereld, inclusief 4TU.Bouw, slaan handen ineen voor een innovatieve aanpak van vervanging en renovatie.

Beeld header: Bouwend Nederland

In Nederland liggen 85.000 bruggen en viaducten, 83.000 duikers, 19.000 km damwand, 2.400 km kades en 7.800 gemalen zorgen voor droge voeten. Deze ‘civiele kunstwerken’ vormen een vitaal onderdeel van onze wegen en vaarwegen. Al deze infrastructuur bij elkaar is volgens het CBS samen meer dan € 300 miljard waard. Een groot deel van deze infrastructuur is aan vervanging of renovatie toe. Meer dan vijfentwintig partijen, bijeengebracht door de Bouwagenda, slaan nu de handen ineen voor een innovatieve aanpak van deze opgave.

Houdbaarheid infrastructuur

Internationaal vergeleken beschikt Nederland over een goede infrastructuur. Toch staan we ook hier voor een grote uitdaging, want onze civiele infrastructuur is verouderd. Veel is aangelegd vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw, samen met de opkomst van de auto, en een ander deel is nóg ouder. Naast veroudering worden infraconstructies bovendien veel zwaarder belast dan destijds mee rekening is gehouden. De sterke groei van het vrachtverkeer in aantal en gewicht was niet voorzien. Maar ook de natte infra staat onder druk: door klimaatverandering zijn de golven hoger.

De vraag is dus: hoelang kan onze infrastructuur nog mee zonder renovatie of vervanging. Dat dit een actuele vraag is, blijkt uit de afsluiting van de Merwedebrug van enkele jaren geleden, en uit de diverse stedelijke bruggen en kades die beperkingen in het gebruik kennen. Zwaar verkeer mag er niet meer overheen totdat de betreffende constructie voor renovatie aan de beurt is geweest.

Gezamenlijke inzet op innovatie

De bouwwereld (overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen) heeft de handen ineengeslagen. Gestimuleerd door De Bouwagenda, is het bestuurdersnetwerk Infra opgericht. Het bestuurdersnetwerk werkt gezamenlijk aan een samenhangende benadering van deze infra opgave. Een van de onderdelen daarin is een gezamenlijk inzet op innovatie. Dit wordt uitgesproken in het manifest dat door meer dan 25 partijen is ondertekend.
Lees hier het manifest infra over innovatieve renovatie en vervanging infra

Met het Manifest richten partijen zich op innovatie en met hulp van het Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC)  waar 4TU.Bouw een van de initatiefnemers van is, wordt ook aansluiting gezocht op middelen vanuit het groeifonds.  De deelnemende partijen zijn enthousiast en blijven zich inzetten. Wil je ook meedoen? Neem dan contact op met Anita Baas van de Bouwagenda.

In de media

Lees het FD opiniestuk Vervanging verouderde bruggen en sluizen alleen mogelijk als we samen de klus klaren | Marten Klein, Lindy Molenkamp, Koen Talsma, Anita Baas en Marco Hofman