Part of the
4TU.
VO
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
VO
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Waarom zijn ingenieursvaardigheden in het VO belangrijk?

De vier TU’s willen graag samen met het VO een actieve leerhouding bij leerlingen en hun docenten met actieve leermethoden stimuleren. Het is de verwachting dat daarmee inzicht in de onderwijsdoelen, de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs zullen verbeteren.

Centrale vraag voor het 4TU.VO platform is hoe de link tussen VO en HO verder te verbeteren met het versterken van kennis, vaardigheden en beeldvorming op het gebied van ‘ingenieuren’ en ingenieursonderwijs in het curriculum van het VO. Hiervoor is een definitie van ingenieursonderwijs nodig, deze hebben wij uit verscheidene bronnen proberen te vatten.

De traditionele vakkenstructuur op veel VO-scholen met geïsoleerde mono-vakken zorgt voor een problematische aansluiting op de realiteit en vervolgonderwijs. Hier staan vakoverstijgende vaardigheden en multidisciplinaire structuren centraal. Met ingenieursonderwijs sturen we aan op verbreding van opleidingen, meer multidisciplinaire aanpakken, projectgestuurd onderwijs aansluitend bij de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen van de moderne tijd. 


Wat is een ingenieur?

Ingenieur komt van het Latijnse woord ‘ingenium’: wat betekent “scherpzinnigheid of vernuft”. Een ingenieur is een “vernufteling”. 

Een ingenieur is een theoretisch opgeleid persoon die wetenschappelijke kennis gebruikt en ontwikkelt voor het oplossen van technische, natuurwetenschappelijke, technologische en/of organisatorische problemen.

Kenmerken van ingenieursonderwijs 

Gebruik makend van diverse bronnen over ingenieursonderwijs stellen we in ons 4TU.VO platform de volgende kenmerken centraal om ingenieursonderwijs te beschrijven:

Bovenstaande 5 aspecten vertalen naar een een denkwijze waarbij men vragen leerst stellen, maar ook dat men werkt met practica, experimenten en simulaties. Hierdoor leert men omgaan met onzekerheid in theorie en praktijk.

Doordat men in teams moet samenwerken (zowel inter- of multidisciplinair), werkt men aan interpersoonlijke vaardigheden als vertrouwen, combinaties van perspectieven en het streven naar synergie.

Ontwikkeling van het 4TU.VO platform
Ook wij werken volgens het ontwerpproces van ingenieursonderwijs

Ook het ontwikkelen van het 4TU.VO platform vindt plaats volgens de ingenieursaanpak en ontwerpprincipes. De ontwerpcyclus wordt doorlopen, ingezet. Via onderzoek en ontwerp maken we prototypes die we testen, verbeteren, opnieuw testen en evalueren. 

Meer over het project

Bronnen

Bij het bepalen van onze definitie van Ingenieursonderwijs hebben wij onder andere gebruik gemaakt van: