Project 11 Lesmateriaal

4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen

Gezamenlijk ontwikkelen
online & offline lesmateriaal 

Voor Bachelor en schakelonderwijs

1) Inventarisatie best practices en lopende initiatieven: oplevering medio 2021
- Uitvraag onder leiders initiatieven, betrokken docenten, discipline/vak-communities en opleidingscoördinatoren naar best practices, mogelijkheden voor gezamenlijkheid en wat hiervoor nodig is.
- Inventariseren wat er (nationaal en internationaal) al voorhanden is aan lesmateriaal.
- Inventarisatie richt zich naast informatica, werktuigbouwkunde en elektrotechniek ook op andere beta- en technische disciplines.

2) Stimuleren en initiëren van het gezamenlijk ontwikkelen van lesmateriaal door vakdocenten
- Gesignaleerde kansen in de inventarisatie faciliteren door slim koppelen aan bestaande voorzieningen en ondersteuning, in afstemming met de leiders van de lopende initiatieven. Richten op nodige incentives/katalysators.
- Aanbevelingen 4TU.AMI hierbij meenemen.

Uitgangspunten

1) Bestaande initiatieven of behoeftes voor het maken van gezamenlijk lesmateriaal vormen het startpunt
2) Aansluiting zoeken bij andere programma’s zoals:
* Versnellingsplan ICT & Onderwijs, Zone Online (open) lesmateriaal
* Flexibilisering onderwijs
* Microcredentials (EDUbadges)
* Stimuleringsregeling Open en online onderwijs
3) Bevorderen van kort cyclisch en agile werken: beter veel (kleine) experimenten dan één of twee logge projecten
4) Uitvoering van projecten ligt bij vakdocenten
5) Waar mogelijk ondersteuning regelen
6) Ervaringen laten delen en leren van elkaar: wat werkt en wat werkt niet
7) Exposure geven aan de ontwikkelde lesmaterialen

Gezamenlijk ontwikkelen
online & offline lesmateriaal 

Voor Bachelor en schakelonderwijs

1) Inventarisatie best practices en lopende initiatieven: oplevering medio 2021
- Uitvraag onder leiders initiatieven, betrokken docenten, discipline/vak-communities en opleidingscoördinatoren naar best practices, mogelijkheden voor gezamenlijkheid en wat hiervoor nodig is.
- Inventariseren wat er (nationaal en internationaal) al voorhanden is aan lesmateriaal.
- Inventarisatie richt zich naast informatica, werktuigbouwkunde en elektrotechniek ook op andere beta- en technische disciplines.

2) Stimuleren en initiëren van het gezamenlijk ontwikkelen van lesmateriaal door vakdocenten
- Gesignaleerde kansen in de inventarisatie faciliteren door slim koppelen aan bestaande voorzieningen en ondersteuning, in afstemming met de leiders van de lopende initiatieven. Richten op nodige incentives/katalysators.
- Aanbevelingen 4TU.AMI hierbij meenemen.

Uitgangspunten

1) Bestaande initiatieven of behoeftes voor het maken van gezamenlijk lesmateriaal vormen het startpunt
2) Aansluiting zoeken bij andere programma’s zoals:
* Versnellingsplan ICT & Onderwijs, Zone Online (open) lesmateriaal
* Flexibilisering onderwijs
* Microcredentials (EDUbadges)
* Stimuleringsregeling Open en online onderwijs
3) Bevorderen van kort cyclisch en agile werken: beter veel (kleine) experimenten dan één of twee logge projecten
4) Uitvoering van projecten ligt bij vakdocenten
5) Waar mogelijk ondersteuning regelen
6) Ervaringen laten delen en leren van elkaar: wat werkt en wat werkt niet
7) Exposure geven aan de ontwikkelde lesmaterialen

search
search

Project 11 Lesmateriaal

Gezamenlijk ontwikkelen
online & offline lesmateriaal 

Voor Bachelor en schakelonderwijs

1) Inventarisatie best practices en lopende initiatieven: oplevering medio 2021
- Uitvraag onder leiders initiatieven, betrokken docenten, discipline/vak-communities en opleidingscoördinatoren naar best practices, mogelijkheden voor gezamenlijkheid en wat hiervoor nodig is.
- Inventariseren wat er (nationaal en internationaal) al voorhanden is aan lesmateriaal.
- Inventarisatie richt zich naast informatica, werktuigbouwkunde en elektrotechniek ook op andere beta- en technische disciplines.

2) Stimuleren en initiëren van het gezamenlijk ontwikkelen van lesmateriaal door vakdocenten
- Gesignaleerde kansen in de inventarisatie faciliteren door slim koppelen aan bestaande voorzieningen en ondersteuning, in afstemming met de leiders van de lopende initiatieven. Richten op nodige incentives/katalysators.
- Aanbevelingen 4TU.AMI hierbij meenemen.

Uitgangspunten

1) Bestaande initiatieven of behoeftes voor het maken van gezamenlijk lesmateriaal vormen het startpunt
2) Aansluiting zoeken bij andere programma’s zoals:
* Versnellingsplan ICT & Onderwijs, Zone Online (open) lesmateriaal
* Flexibilisering onderwijs
* Microcredentials (EDUbadges)
* Stimuleringsregeling Open en online onderwijs
3) Bevorderen van kort cyclisch en agile werken: beter veel (kleine) experimenten dan één of twee logge projecten
4) Uitvoering van projecten ligt bij vakdocenten
5) Waar mogelijk ondersteuning regelen
6) Ervaringen laten delen en leren van elkaar: wat werkt en wat werkt niet
7) Exposure geven aan de ontwikkelde lesmaterialen

Gezamenlijk ontwikkelen
online & offline lesmateriaal 

Voor Bachelor en schakelonderwijs

1) Inventarisatie best practices en lopende initiatieven: oplevering medio 2021
- Uitvraag onder leiders initiatieven, betrokken docenten, discipline/vak-communities en opleidingscoördinatoren naar best practices, mogelijkheden voor gezamenlijkheid en wat hiervoor nodig is.
- Inventariseren wat er (nationaal en internationaal) al voorhanden is aan lesmateriaal.
- Inventarisatie richt zich naast informatica, werktuigbouwkunde en elektrotechniek ook op andere beta- en technische disciplines.

2) Stimuleren en initiëren van het gezamenlijk ontwikkelen van lesmateriaal door vakdocenten
- Gesignaleerde kansen in de inventarisatie faciliteren door slim koppelen aan bestaande voorzieningen en ondersteuning, in afstemming met de leiders van de lopende initiatieven. Richten op nodige incentives/katalysators.
- Aanbevelingen 4TU.AMI hierbij meenemen.

Uitgangspunten

1) Bestaande initiatieven of behoeftes voor het maken van gezamenlijk lesmateriaal vormen het startpunt
2) Aansluiting zoeken bij andere programma’s zoals:
* Versnellingsplan ICT & Onderwijs, Zone Online (open) lesmateriaal
* Flexibilisering onderwijs
* Microcredentials (EDUbadges)
* Stimuleringsregeling Open en online onderwijs
3) Bevorderen van kort cyclisch en agile werken: beter veel (kleine) experimenten dan één of twee logge projecten
4) Uitvoering van projecten ligt bij vakdocenten
5) Waar mogelijk ondersteuning regelen
6) Ervaringen laten delen en leren van elkaar: wat werkt en wat werkt niet
7) Exposure geven aan de ontwikkelde lesmaterialen