Werkgebieden

Hieronder vindt u de vijf werkgebieden die we binnen dit project hebben gedefinieerd
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen

Gebied 1

"Nieuwe instrumenten om de inname via de voeding en het eetgedrag vast te leggen"

Leiding: Elske Brouwer (WUR)Juliet Haarman (UT)
Team: Guido CampsMarlou Lasschuijt

De huidige voedingsinnamemethoden zijn tijdrovend en vatbaar voor vertekening. We willen bijdragen aan de wetenschappelijke basis voor recente op technologie gebaseerde innovaties die mogelijkheden bieden om de rapportage van de inname via de voeding te vereenvoudigen en de nauwkeurigheid ervan te vergroten, bijvoorbeeld door spraakopname en beeld- of videoverwerking in smartphone-apps te gebruiken.

Daarnaast ontwikkelen we instrumenten die onopvallend aspecten van eetgedrag bestuderen met behulp van verschillende soorten sensoren en registratietools. Ze stellen ons in staat om verschillende parameters van eetgedrag te meten (aantal happen, eetsnelheid, aantal kauwbewegingen, voedselmassaverdeling, ervaren emoties, enzovoort) die relevant kunnen zijn bij het verklaren van eetpatronen. Omdat eten vaak een sociale activiteit is, houden we ook rekening met de effecten van interpersoonlijke interacties.


Gebied 2

"Verbetering van de voedingsstatus door gezonder eetgedrag te ondersteunen"

Leiding: Ellen van Loo (WUR)Boudewijn Boon (TUD)
Team: Merijn BruijnesJuliet HaarmanMailin LemkeMonique SimonsRoelof de Vries

We ontwikkelen nieuwe interventies die de determinanten van voedselconsumptie beïnvloeden om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen en behouden van een gezonder eetpatroon. Met betrekking tot voedselaankopen bestuderen we en proberen we het gedrag van mensen in voedselwinkels te beïnvloeden, zowel in fysieke als online omgevingen, en onderzoeken we effecten van persoonlijk advies, gamification etc. We creëren ook interventies die van invloed zijn op hoe en wat mensen thuis, in restaurants of in het openbaar eten. We bekijken expliciet hoe het eetgedrag van mensen wordt beïnvloed door hun culturele achtergrond, de gebouwde omgeving, maatschappelijke uitdagingen, hun familie en vrienden en de technologie die hen met elkaar verbindt.


Gebied 3

“Gedragsmeting van fysieke activiteit in context”

Leiding: Carine Lallemand (TUe); Jos Kraal (TUD)
Team: Max Birk;  Rúben GouveiaGünter Wallner

We ontwikkelen instrumenten en methodes om gedrag gerelateerd aan fysieke activiteit te beoordelen. Eerst kijken we naar verschillende manieren om fysieke activiteit in context te meten, voor verschillende gebruikersgroepen. Hoewel we voornamelijk gebruik maken van bestaande sensoren, gaan we op zoek naar innovatieve manieren om verschillende sensoren op en buiten het lichaam te combineren en de data van verschillende sensoren te integreren. Met deze combinaties willen we de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en ecologische validiteit van de metingen verbeteren. Ten tweede zoeken we naar maatregelen die verband houden met de fysieke activiteit van gebruikers. We zoeken naar innovatieve manieren om gedrag te beoordelen zoals zitten, beweging, stress en slaapgedrag, maar analyseren ook cognitief en affectief gedrag zoals emotie, motivatie, beleving en zelfeffectiviteit. Voor elk project zullen we identificeren welke maten geschikt zijn om te meten, en deze relateren aan fysiek gedrag. De activiteiten in dit werkgebied zijn sterk gerelateerd aan de activiteiten in werkgebied 4.


Gebied 4

“Ontwerpen en evalueren van gepersonaliseerde strategieën voor activiteitsverandering”

Leiding: Rúben Gouveia (UT)Max Birk (TUe)
Team: Merijn BruijnesJos Kraal; Carine Lallemand; Monique SimonsGünter Wallner

We ontwerpen en evalueren interventies die mensen ondersteunen bij het omgaan met gepersonaliseerde doelen voor fysieke activiteit. We ontwerpen interventies die individuen helpen bij het identificeren van hun activiteitsdoelstellingen en we stimuleren het onderhandelen en de toewijding aan doelen bij systeem en gebruiker. Daarom ondersteunen we zelfexperimenten met het stellen van doelen, door het verzamelen van contextuele informatie (bijv. weer, agenda-items), motiverende factoren (bijv. zelfregulatie, motivatie voor fysieke activiteit) en zelfinzicht (bijv. trainingservaring, voorafgaande ervaring met tijden van lage motivatie of moeilijke levensgebeurtenissen).

We streven ernaar de effecten van gepersonaliseerde trainingsinstrumenten op de naleving van een trainingsregime te evalueren en om gemeenschappelijke personaliseringsstrategieën te onderzoeken. We zien met name potentieel in longitudinale, plaatsgebonden evaluaties, omdat het bekend is dat mensen vaak snel terugvallen in oude gewoonten wanneer ze hun gedrag proberen te veranderen. En zelfs als mensen volharden, zullen hun motivaties waarschijnlijk veranderen in verschillende contexten en mettertijd.


Gebied 5

"Gezondheidsinnovaties bestuderen op systeemniveau"

Leiding: Marina Bos de Vos (TUD)Bas de Boer (UT) 

Op institutioneel niveau wordt vaak gezegd dat innovaties in de gezondheidszorg die gericht zijn op gedragsverandering, burgers in staat stellen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid door verandering van levensstijl. Het is echter vaak onduidelijk waarvoor burgers precies de verantwoordelijkheid moeten nemen en hoe verschillende actoren in het gezondheidsecosysteem dit proces kunnen stimuleren en ondersteunen. In dit werkgebied reflecteren we op het concept van gezondheid en de verschillende waarden die ten grondslag liggen aan de manier waarop eetgedrag en fysieke activiteit worden gemeten en aangepakt. We zijn geïnteresseerd om te onthullen hoe de beoogde vormen van gedragsverandering een specifiek begrip van gezondheid belichamen. Daarnaast willen we evalueren in hoeverre deze vormen samenvallen met hoe gebruikers hun gezondheidsstatus interpreteren. We willen ook het complexe web van onderling verbonden waarden ontrafelen die een rol spelen bij gezondheidsinnovaties, rekening houdend met zowel de idealen die mensen / organisaties hebben als de verschillende dimensies van de waarden die ze willen realiseren. We stellen ons voor dat het besef van de mogelijk verschillende manieren waarop gezondheid wordt begrepen en hoe de waarden van de betrokken actoren elkaar aanvullen of met elkaar concurreren, kan leiden tot een betere afstemming van de zorgen van gebruikers, gezondheidswerkers, de overheid en anderen.

Gebied 1

"Nieuwe instrumenten om de inname via de voeding en het eetgedrag vast te leggen"

Leiding: Elske Brouwer (WUR)Juliet Haarman (UT)
Team: Guido CampsMarlou Lasschuijt

De huidige voedingsinnamemethoden zijn tijdrovend en vatbaar voor vertekening. We willen bijdragen aan de wetenschappelijke basis voor recente op technologie gebaseerde innovaties die mogelijkheden bieden om de rapportage van de inname via de voeding te vereenvoudigen en de nauwkeurigheid ervan te vergroten, bijvoorbeeld door spraakopname en beeld- of videoverwerking in smartphone-apps te gebruiken.

Daarnaast ontwikkelen we instrumenten die onopvallend aspecten van eetgedrag bestuderen met behulp van verschillende soorten sensoren en registratietools. Ze stellen ons in staat om verschillende parameters van eetgedrag te meten (aantal happen, eetsnelheid, aantal kauwbewegingen, voedselmassaverdeling, ervaren emoties, enzovoort) die relevant kunnen zijn bij het verklaren van eetpatronen. Omdat eten vaak een sociale activiteit is, houden we ook rekening met de effecten van interpersoonlijke interacties.


Gebied 2

"Verbetering van de voedingsstatus door gezonder eetgedrag te ondersteunen"

Leiding: Ellen van Loo (WUR)Boudewijn Boon (TUD)
Team: Merijn BruijnesJuliet HaarmanMailin LemkeMonique SimonsRoelof de Vries

We ontwikkelen nieuwe interventies die de determinanten van voedselconsumptie beïnvloeden om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen en behouden van een gezonder eetpatroon. Met betrekking tot voedselaankopen bestuderen we en proberen we het gedrag van mensen in voedselwinkels te beïnvloeden, zowel in fysieke als online omgevingen, en onderzoeken we effecten van persoonlijk advies, gamification etc. We creëren ook interventies die van invloed zijn op hoe en wat mensen thuis, in restaurants of in het openbaar eten. We bekijken expliciet hoe het eetgedrag van mensen wordt beïnvloed door hun culturele achtergrond, de gebouwde omgeving, maatschappelijke uitdagingen, hun familie en vrienden en de technologie die hen met elkaar verbindt.


Gebied 3

“Gedragsmeting van fysieke activiteit in context”

Leiding: Carine Lallemand (TUe); Jos Kraal (TUD)
Team: Max Birk;  Rúben GouveiaGünter Wallner

We ontwikkelen instrumenten en methodes om gedrag gerelateerd aan fysieke activiteit te beoordelen. Eerst kijken we naar verschillende manieren om fysieke activiteit in context te meten, voor verschillende gebruikersgroepen. Hoewel we voornamelijk gebruik maken van bestaande sensoren, gaan we op zoek naar innovatieve manieren om verschillende sensoren op en buiten het lichaam te combineren en de data van verschillende sensoren te integreren. Met deze combinaties willen we de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en ecologische validiteit van de metingen verbeteren. Ten tweede zoeken we naar maatregelen die verband houden met de fysieke activiteit van gebruikers. We zoeken naar innovatieve manieren om gedrag te beoordelen zoals zitten, beweging, stress en slaapgedrag, maar analyseren ook cognitief en affectief gedrag zoals emotie, motivatie, beleving en zelfeffectiviteit. Voor elk project zullen we identificeren welke maten geschikt zijn om te meten, en deze relateren aan fysiek gedrag. De activiteiten in dit werkgebied zijn sterk gerelateerd aan de activiteiten in werkgebied 4.


Gebied 4

“Ontwerpen en evalueren van gepersonaliseerde strategieën voor activiteitsverandering”

Leiding: Rúben Gouveia (UT)Max Birk (TUe)
Team: Merijn BruijnesJos Kraal; Carine Lallemand; Monique SimonsGünter Wallner

We ontwerpen en evalueren interventies die mensen ondersteunen bij het omgaan met gepersonaliseerde doelen voor fysieke activiteit. We ontwerpen interventies die individuen helpen bij het identificeren van hun activiteitsdoelstellingen en we stimuleren het onderhandelen en de toewijding aan doelen bij systeem en gebruiker. Daarom ondersteunen we zelfexperimenten met het stellen van doelen, door het verzamelen van contextuele informatie (bijv. weer, agenda-items), motiverende factoren (bijv. zelfregulatie, motivatie voor fysieke activiteit) en zelfinzicht (bijv. trainingservaring, voorafgaande ervaring met tijden van lage motivatie of moeilijke levensgebeurtenissen).

We streven ernaar de effecten van gepersonaliseerde trainingsinstrumenten op de naleving van een trainingsregime te evalueren en om gemeenschappelijke personaliseringsstrategieën te onderzoeken. We zien met name potentieel in longitudinale, plaatsgebonden evaluaties, omdat het bekend is dat mensen vaak snel terugvallen in oude gewoonten wanneer ze hun gedrag proberen te veranderen. En zelfs als mensen volharden, zullen hun motivaties waarschijnlijk veranderen in verschillende contexten en mettertijd.


Gebied 5

"Gezondheidsinnovaties bestuderen op systeemniveau"

Leiding: Marina Bos de Vos (TUD)Bas de Boer (UT) 

Op institutioneel niveau wordt vaak gezegd dat innovaties in de gezondheidszorg die gericht zijn op gedragsverandering, burgers in staat stellen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid door verandering van levensstijl. Het is echter vaak onduidelijk waarvoor burgers precies de verantwoordelijkheid moeten nemen en hoe verschillende actoren in het gezondheidsecosysteem dit proces kunnen stimuleren en ondersteunen. In dit werkgebied reflecteren we op het concept van gezondheid en de verschillende waarden die ten grondslag liggen aan de manier waarop eetgedrag en fysieke activiteit worden gemeten en aangepakt. We zijn geïnteresseerd om te onthullen hoe de beoogde vormen van gedragsverandering een specifiek begrip van gezondheid belichamen. Daarnaast willen we evalueren in hoeverre deze vormen samenvallen met hoe gebruikers hun gezondheidsstatus interpreteren. We willen ook het complexe web van onderling verbonden waarden ontrafelen die een rol spelen bij gezondheidsinnovaties, rekening houdend met zowel de idealen die mensen / organisaties hebben als de verschillende dimensies van de waarden die ze willen realiseren. We stellen ons voor dat het besef van de mogelijk verschillende manieren waarop gezondheid wordt begrepen en hoe de waarden van de betrokken actoren elkaar aanvullen of met elkaar concurreren, kan leiden tot een betere afstemming van de zorgen van gebruikers, gezondheidswerkers, de overheid en anderen.

Werkgebieden

Gebied 1

"Nieuwe instrumenten om de inname via de voeding en het eetgedrag vast te leggen"

Leiding: Elske Brouwer (WUR)Juliet Haarman (UT)
Team: Guido CampsMarlou Lasschuijt

De huidige voedingsinnamemethoden zijn tijdrovend en vatbaar voor vertekening. We willen bijdragen aan de wetenschappelijke basis voor recente op technologie gebaseerde innovaties die mogelijkheden bieden om de rapportage van de inname via de voeding te vereenvoudigen en de nauwkeurigheid ervan te vergroten, bijvoorbeeld door spraakopname en beeld- of videoverwerking in smartphone-apps te gebruiken.

Daarnaast ontwikkelen we instrumenten die onopvallend aspecten van eetgedrag bestuderen met behulp van verschillende soorten sensoren en registratietools. Ze stellen ons in staat om verschillende parameters van eetgedrag te meten (aantal happen, eetsnelheid, aantal kauwbewegingen, voedselmassaverdeling, ervaren emoties, enzovoort) die relevant kunnen zijn bij het verklaren van eetpatronen. Omdat eten vaak een sociale activiteit is, houden we ook rekening met de effecten van interpersoonlijke interacties.


Gebied 2

"Verbetering van de voedingsstatus door gezonder eetgedrag te ondersteunen"

Leiding: Ellen van Loo (WUR)Boudewijn Boon (TUD)
Team: Merijn BruijnesJuliet HaarmanMailin LemkeMonique SimonsRoelof de Vries

We ontwikkelen nieuwe interventies die de determinanten van voedselconsumptie beïnvloeden om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen en behouden van een gezonder eetpatroon. Met betrekking tot voedselaankopen bestuderen we en proberen we het gedrag van mensen in voedselwinkels te beïnvloeden, zowel in fysieke als online omgevingen, en onderzoeken we effecten van persoonlijk advies, gamification etc. We creëren ook interventies die van invloed zijn op hoe en wat mensen thuis, in restaurants of in het openbaar eten. We bekijken expliciet hoe het eetgedrag van mensen wordt beïnvloed door hun culturele achtergrond, de gebouwde omgeving, maatschappelijke uitdagingen, hun familie en vrienden en de technologie die hen met elkaar verbindt.


Gebied 3

“Gedragsmeting van fysieke activiteit in context”

Leiding: Carine Lallemand (TUe); Jos Kraal (TUD)
Team: Max Birk;  Rúben GouveiaGünter Wallner

We ontwikkelen instrumenten en methodes om gedrag gerelateerd aan fysieke activiteit te beoordelen. Eerst kijken we naar verschillende manieren om fysieke activiteit in context te meten, voor verschillende gebruikersgroepen. Hoewel we voornamelijk gebruik maken van bestaande sensoren, gaan we op zoek naar innovatieve manieren om verschillende sensoren op en buiten het lichaam te combineren en de data van verschillende sensoren te integreren. Met deze combinaties willen we de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en ecologische validiteit van de metingen verbeteren. Ten tweede zoeken we naar maatregelen die verband houden met de fysieke activiteit van gebruikers. We zoeken naar innovatieve manieren om gedrag te beoordelen zoals zitten, beweging, stress en slaapgedrag, maar analyseren ook cognitief en affectief gedrag zoals emotie, motivatie, beleving en zelfeffectiviteit. Voor elk project zullen we identificeren welke maten geschikt zijn om te meten, en deze relateren aan fysiek gedrag. De activiteiten in dit werkgebied zijn sterk gerelateerd aan de activiteiten in werkgebied 4.


Gebied 4

“Ontwerpen en evalueren van gepersonaliseerde strategieën voor activiteitsverandering”

Leiding: Rúben Gouveia (UT)Max Birk (TUe)
Team: Merijn BruijnesJos Kraal; Carine Lallemand; Monique SimonsGünter Wallner

We ontwerpen en evalueren interventies die mensen ondersteunen bij het omgaan met gepersonaliseerde doelen voor fysieke activiteit. We ontwerpen interventies die individuen helpen bij het identificeren van hun activiteitsdoelstellingen en we stimuleren het onderhandelen en de toewijding aan doelen bij systeem en gebruiker. Daarom ondersteunen we zelfexperimenten met het stellen van doelen, door het verzamelen van contextuele informatie (bijv. weer, agenda-items), motiverende factoren (bijv. zelfregulatie, motivatie voor fysieke activiteit) en zelfinzicht (bijv. trainingservaring, voorafgaande ervaring met tijden van lage motivatie of moeilijke levensgebeurtenissen).

We streven ernaar de effecten van gepersonaliseerde trainingsinstrumenten op de naleving van een trainingsregime te evalueren en om gemeenschappelijke personaliseringsstrategieën te onderzoeken. We zien met name potentieel in longitudinale, plaatsgebonden evaluaties, omdat het bekend is dat mensen vaak snel terugvallen in oude gewoonten wanneer ze hun gedrag proberen te veranderen. En zelfs als mensen volharden, zullen hun motivaties waarschijnlijk veranderen in verschillende contexten en mettertijd.


Gebied 5

"Gezondheidsinnovaties bestuderen op systeemniveau"

Leiding: Marina Bos de Vos (TUD)Bas de Boer (UT) 

Op institutioneel niveau wordt vaak gezegd dat innovaties in de gezondheidszorg die gericht zijn op gedragsverandering, burgers in staat stellen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid door verandering van levensstijl. Het is echter vaak onduidelijk waarvoor burgers precies de verantwoordelijkheid moeten nemen en hoe verschillende actoren in het gezondheidsecosysteem dit proces kunnen stimuleren en ondersteunen. In dit werkgebied reflecteren we op het concept van gezondheid en de verschillende waarden die ten grondslag liggen aan de manier waarop eetgedrag en fysieke activiteit worden gemeten en aangepakt. We zijn geïnteresseerd om te onthullen hoe de beoogde vormen van gedragsverandering een specifiek begrip van gezondheid belichamen. Daarnaast willen we evalueren in hoeverre deze vormen samenvallen met hoe gebruikers hun gezondheidsstatus interpreteren. We willen ook het complexe web van onderling verbonden waarden ontrafelen die een rol spelen bij gezondheidsinnovaties, rekening houdend met zowel de idealen die mensen / organisaties hebben als de verschillende dimensies van de waarden die ze willen realiseren. We stellen ons voor dat het besef van de mogelijk verschillende manieren waarop gezondheid wordt begrepen en hoe de waarden van de betrokken actoren elkaar aanvullen of met elkaar concurreren, kan leiden tot een betere afstemming van de zorgen van gebruikers, gezondheidswerkers, de overheid en anderen.

Gebied 1

"Nieuwe instrumenten om de inname via de voeding en het eetgedrag vast te leggen"

Leiding: Elske Brouwer (WUR)Juliet Haarman (UT)
Team: Guido CampsMarlou Lasschuijt

De huidige voedingsinnamemethoden zijn tijdrovend en vatbaar voor vertekening. We willen bijdragen aan de wetenschappelijke basis voor recente op technologie gebaseerde innovaties die mogelijkheden bieden om de rapportage van de inname via de voeding te vereenvoudigen en de nauwkeurigheid ervan te vergroten, bijvoorbeeld door spraakopname en beeld- of videoverwerking in smartphone-apps te gebruiken.

Daarnaast ontwikkelen we instrumenten die onopvallend aspecten van eetgedrag bestuderen met behulp van verschillende soorten sensoren en registratietools. Ze stellen ons in staat om verschillende parameters van eetgedrag te meten (aantal happen, eetsnelheid, aantal kauwbewegingen, voedselmassaverdeling, ervaren emoties, enzovoort) die relevant kunnen zijn bij het verklaren van eetpatronen. Omdat eten vaak een sociale activiteit is, houden we ook rekening met de effecten van interpersoonlijke interacties.


Gebied 2

"Verbetering van de voedingsstatus door gezonder eetgedrag te ondersteunen"

Leiding: Ellen van Loo (WUR)Boudewijn Boon (TUD)
Team: Merijn BruijnesJuliet HaarmanMailin LemkeMonique SimonsRoelof de Vries

We ontwikkelen nieuwe interventies die de determinanten van voedselconsumptie beïnvloeden om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen en behouden van een gezonder eetpatroon. Met betrekking tot voedselaankopen bestuderen we en proberen we het gedrag van mensen in voedselwinkels te beïnvloeden, zowel in fysieke als online omgevingen, en onderzoeken we effecten van persoonlijk advies, gamification etc. We creëren ook interventies die van invloed zijn op hoe en wat mensen thuis, in restaurants of in het openbaar eten. We bekijken expliciet hoe het eetgedrag van mensen wordt beïnvloed door hun culturele achtergrond, de gebouwde omgeving, maatschappelijke uitdagingen, hun familie en vrienden en de technologie die hen met elkaar verbindt.


Gebied 3

“Gedragsmeting van fysieke activiteit in context”

Leiding: Carine Lallemand (TUe); Jos Kraal (TUD)
Team: Max Birk;  Rúben GouveiaGünter Wallner

We ontwikkelen instrumenten en methodes om gedrag gerelateerd aan fysieke activiteit te beoordelen. Eerst kijken we naar verschillende manieren om fysieke activiteit in context te meten, voor verschillende gebruikersgroepen. Hoewel we voornamelijk gebruik maken van bestaande sensoren, gaan we op zoek naar innovatieve manieren om verschillende sensoren op en buiten het lichaam te combineren en de data van verschillende sensoren te integreren. Met deze combinaties willen we de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en ecologische validiteit van de metingen verbeteren. Ten tweede zoeken we naar maatregelen die verband houden met de fysieke activiteit van gebruikers. We zoeken naar innovatieve manieren om gedrag te beoordelen zoals zitten, beweging, stress en slaapgedrag, maar analyseren ook cognitief en affectief gedrag zoals emotie, motivatie, beleving en zelfeffectiviteit. Voor elk project zullen we identificeren welke maten geschikt zijn om te meten, en deze relateren aan fysiek gedrag. De activiteiten in dit werkgebied zijn sterk gerelateerd aan de activiteiten in werkgebied 4.


Gebied 4

“Ontwerpen en evalueren van gepersonaliseerde strategieën voor activiteitsverandering”

Leiding: Rúben Gouveia (UT)Max Birk (TUe)
Team: Merijn BruijnesJos Kraal; Carine Lallemand; Monique SimonsGünter Wallner

We ontwerpen en evalueren interventies die mensen ondersteunen bij het omgaan met gepersonaliseerde doelen voor fysieke activiteit. We ontwerpen interventies die individuen helpen bij het identificeren van hun activiteitsdoelstellingen en we stimuleren het onderhandelen en de toewijding aan doelen bij systeem en gebruiker. Daarom ondersteunen we zelfexperimenten met het stellen van doelen, door het verzamelen van contextuele informatie (bijv. weer, agenda-items), motiverende factoren (bijv. zelfregulatie, motivatie voor fysieke activiteit) en zelfinzicht (bijv. trainingservaring, voorafgaande ervaring met tijden van lage motivatie of moeilijke levensgebeurtenissen).

We streven ernaar de effecten van gepersonaliseerde trainingsinstrumenten op de naleving van een trainingsregime te evalueren en om gemeenschappelijke personaliseringsstrategieën te onderzoeken. We zien met name potentieel in longitudinale, plaatsgebonden evaluaties, omdat het bekend is dat mensen vaak snel terugvallen in oude gewoonten wanneer ze hun gedrag proberen te veranderen. En zelfs als mensen volharden, zullen hun motivaties waarschijnlijk veranderen in verschillende contexten en mettertijd.


Gebied 5

"Gezondheidsinnovaties bestuderen op systeemniveau"

Leiding: Marina Bos de Vos (TUD)Bas de Boer (UT) 

Op institutioneel niveau wordt vaak gezegd dat innovaties in de gezondheidszorg die gericht zijn op gedragsverandering, burgers in staat stellen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid door verandering van levensstijl. Het is echter vaak onduidelijk waarvoor burgers precies de verantwoordelijkheid moeten nemen en hoe verschillende actoren in het gezondheidsecosysteem dit proces kunnen stimuleren en ondersteunen. In dit werkgebied reflecteren we op het concept van gezondheid en de verschillende waarden die ten grondslag liggen aan de manier waarop eetgedrag en fysieke activiteit worden gemeten en aangepakt. We zijn geïnteresseerd om te onthullen hoe de beoogde vormen van gedragsverandering een specifiek begrip van gezondheid belichamen. Daarnaast willen we evalueren in hoeverre deze vormen samenvallen met hoe gebruikers hun gezondheidsstatus interpreteren. We willen ook het complexe web van onderling verbonden waarden ontrafelen die een rol spelen bij gezondheidsinnovaties, rekening houdend met zowel de idealen die mensen / organisaties hebben als de verschillende dimensies van de waarden die ze willen realiseren. We stellen ons voor dat het besef van de mogelijk verschillende manieren waarop gezondheid wordt begrepen en hoe de waarden van de betrokken actoren elkaar aanvullen of met elkaar concurreren, kan leiden tot een betere afstemming van de zorgen van gebruikers, gezondheidswerkers, de overheid en anderen.