Welkom bij Plantenna

De huidige productiviteit van landbouwgrond ligt vooral in Afrika en Azië ver achter bij wat mogelijk is. De beschikbare grond en water voor landbouw is beperkt en met een verwachte wereldbevolking van boven de 9 miljard, is het vergroten van de oogst op huidige landbouwgrond cruciaal voor het waarborgen van de voedselvoorziening. Hierbij is de aanwezigheid van voldoende water en voedingsstoffen heel belangrijk voor de ontwikkeling en groei van planten, vooral in de fase waarin de zaden zich ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn steden extreme biologische milieus door overstromingen, droogte en vervuiling, wat resulteert in verminderde gezonheid en afbraak van stedelijke ecosystemen. Door klimaatverandering, veranderende weerpatronen en verregaande verstedelijking zullen deze effecten in toekomst alleen maar groter worden. Belangrijke waterbronnen worden verspild en de aanwezigheid van vervuiling in stedelijke gebieden wordt meer en meer een gezondheidsrisico voor de inwoners. Het beschikbaar maken van lokale middelen voor stedelijke landbouw en het aanpakken van milieu- en gezondheidsproblemen in steden vereist een sterk verbeterd systeem in resolutie en nauwkeurigheid voor het verkijgen informatie over het millieu en het maken van voorspellingen. Plantenna was voorgesteld om deze uitdagingen aan te pakken.
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen

Welkom bij Plantenna