Resultaten van de samenwerking

Vanaf de oprichting van de 3TU.Federatie in 2007 heeft zij zich sterk gemaakt voor samenwerking op het gebied van onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie tussen de 3 TU’s.
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen

Samenwerking op deze gebieden heeft geleid tot de vorming van vijf 3TU-opleidingen, negen 3TU.Research Centres en een gezamenlijke visie op kennisvalorisatie. Voor de kaders en uitgangspunten voor deze samenwerking zijn zowel nationale als Europese ontwikkelingen in het technologiedomein leidend geweest. Internationale maatschappelijke trends en ontwikkelingen vormen de basis voor de zwaartepunten binnen de drie technische universiteiten. Door toetsing, aanpassing en vernieuwing waarborgen wij het vermogen tot technologische innovaties en daarmee het bestaansrecht van de 3TU.Federatie. Een dynamisch proces in een dynamische omgeving. 

Blik op Europa

Europa neemt in de plannen een belangrijke plaats in. Niet alleen zal Europa een belangrijke bron voor onze onderzoekfinanciering zijn, onze 3TU-masteropleidingen en -ontwerpersopleidingen kiezen voor een sterke positionering in Europa. De technische universiteiten zijn in Europa verenigd in CESAER en kent een sterke inbreng vanuit de drie TU’s.

Resultaten op het gebied van onderwijs

Voor de periode 2011-2013 is afgesproken dat de activiteiten zich volledig focussen op onderwijskwaliteit. In het 3TU Sectorplan Technologie zijn de volgende doelen beschreven en gerealiseerd:
-Toename van het aantal behaalde studiepunten per student per jaar
-Vermindering van studie-uitval na het eerste jaar
-Toename van het aantal technologisch ontwerpers
- Versterking van de aansluiting tussen vwo/hbo en wo
- Borgen van de basis van het toegepaste wiskundeonderwijs van de TU’s

De eerste trends staan in de evaluatie van het sectorplan 2011-2013 beschreven. De echte effecten van de inspanningen zullen in 2016 goed zichtbaar zijn.

3TU-masteropleidingen

Onze 3TU-masteropleidingen zijn na het recente accreditatieproces van een hernieuwd kwaliteitsstempel voorzien. Onze ambities op het gebied van samenwerking zullen binnen de opleidingen zelf verder worden uitgebreid en vergroot. Daarbij zullen de 3TU-masteropleidingen als proeftuinen dienen voor vernieuwingen op het gebied van Engineering Education.

Zwaartepunten: Centres of Competence en Excellence

In 2006 is de 3TU.Federatie begonnen met een programma van zwaartepuntvorming. Deze zwaartepunten hebben in 2006 de vorm gekregen van Centres of Competence. Sinds die tijd zijn aanvulling hierop vier nieuwe initiatieven van start gegaan. Met het verder operationaliseren van het huidige Sectorplan zijn nogmaals twee nieuwe zwaartepunten toegevoegd, maar is ook de keuze gemaakt om de regievorming op het gebied van nanotechnologie en energie in 3TU-verband los te laten. Het palet aan zwaartepunten bestaat uit de volgende negen 3TU.Research Centres:
- High Tech Systems (3TU.HTS)
- Netherlands Institute of Research on ICT (3TU.NIRICT)
- Fluid and Solid Mechanics (3TU.FSM)
- Applied Mathematics Institute (3TU.AMI)
- Ethics & Technology (3TU.Ethics)
- Built Environment (3TU.BE)
- Design United (3TU.DU)
- High Tech Materials (3TU.HTM)
- Human-Technology Interaction (3TU.HTI)

4TU.ResearchData

In 2008 is de 3TU.Federatie (nog zonder Wageningen) begonnen met state-of-the-art faciliteiten voor het zorgvuldig bewaren en permanent toegankelijk maken van wetenschappelijke onderzoeksdata. Vanuit deze pilot is het 3TU.Data Centre ontstaan dat voorziet in een groeiende vraag vanuit onderzoeksgroepen binnen de instellingen. Ook groepen buiten de Federatie kunnen tegen een redelijke vergoeding gebruik maken van de opgebouwde expertise en faciliteiten. Het 3TU.Data Centre een samenwerkingsverband aangegaan met Data Archiving and Networked Services (DANS), waarin beide partijen complementair aan elkaar opereren. DANS richt zich voornamelijk op statistische gegevens vanuit met name de alfa- en gammawetenschappen, terwijl het 3TU.Data Centre zich richt op digitale meetgegevens uit de technische en bètawetenschappen. Tegenwoordig heet het centre: 4TU.ResearchData

De Europese Unie heeft voor 2030 een visie opgesteld voor open access data, waarbij naadloos gebruik, hergebruik en betrouwbaarheid van data wordt ondersteund door een wetenschappelijke e-infrastructure. 4TU.ResearchData pakt die handschoen op en fungeert daarbij als een living lab voor ontwikkelingen die aan deze visie kunnen bijdragen.

Kennisvalorisatie

Al geruime tijd investeren de vier TU’s in het effectief vertalen van kennis in economische activiteiten. Dat gaat op een effectieve en succesvolle manier, blijkend bijvoorbeeld uit de wijze waarop uitvoering van de kenniswerkersregeling heeft plaatsgevonden. In het Sectorplan is opgenomen om tot een landelijk fonds voor starters en/of voor doorgroei van succesvolle innovatieve bedrijven te komen. De overheid heeft met de introductie van het Innovatiefonds MKB+ deze doelstelling gerealiseerd.

TU Delft Valorisation Centre, Kennispark Twente en TU/e Innovation Lab zijn coördinerende en stimulerende organisaties die de activiteiten met name richten op de eigen regio. Op het gebied van octrooibeleid, raamcontracten met het bedrijfsleven, bevorderen van ondernemerschap, onderwijs gericht op ondernemerschap en ondersteuning van techno-starters vindt afstemming en harmonisatie plaats tussen de drie instellingen. Deze activiteiten worden door elk van de instellingen zelf gefinancierd.

Samenwerking op deze gebieden heeft geleid tot de vorming van vijf 3TU-opleidingen, negen 3TU.Research Centres en een gezamenlijke visie op kennisvalorisatie. Voor de kaders en uitgangspunten voor deze samenwerking zijn zowel nationale als Europese ontwikkelingen in het technologiedomein leidend geweest. Internationale maatschappelijke trends en ontwikkelingen vormen de basis voor de zwaartepunten binnen de drie technische universiteiten. Door toetsing, aanpassing en vernieuwing waarborgen wij het vermogen tot technologische innovaties en daarmee het bestaansrecht van de 3TU.Federatie. Een dynamisch proces in een dynamische omgeving. 

Blik op Europa

Europa neemt in de plannen een belangrijke plaats in. Niet alleen zal Europa een belangrijke bron voor onze onderzoekfinanciering zijn, onze 3TU-masteropleidingen en -ontwerpersopleidingen kiezen voor een sterke positionering in Europa. De technische universiteiten zijn in Europa verenigd in CESAER en kent een sterke inbreng vanuit de drie TU’s.

Resultaten op het gebied van onderwijs

Voor de periode 2011-2013 is afgesproken dat de activiteiten zich volledig focussen op onderwijskwaliteit. In het 3TU Sectorplan Technologie zijn de volgende doelen beschreven en gerealiseerd:
-Toename van het aantal behaalde studiepunten per student per jaar
-Vermindering van studie-uitval na het eerste jaar
-Toename van het aantal technologisch ontwerpers
- Versterking van de aansluiting tussen vwo/hbo en wo
- Borgen van de basis van het toegepaste wiskundeonderwijs van de TU’s

De eerste trends staan in de evaluatie van het sectorplan 2011-2013 beschreven. De echte effecten van de inspanningen zullen in 2016 goed zichtbaar zijn.

3TU-masteropleidingen

Onze 3TU-masteropleidingen zijn na het recente accreditatieproces van een hernieuwd kwaliteitsstempel voorzien. Onze ambities op het gebied van samenwerking zullen binnen de opleidingen zelf verder worden uitgebreid en vergroot. Daarbij zullen de 3TU-masteropleidingen als proeftuinen dienen voor vernieuwingen op het gebied van Engineering Education.

Zwaartepunten: Centres of Competence en Excellence

In 2006 is de 3TU.Federatie begonnen met een programma van zwaartepuntvorming. Deze zwaartepunten hebben in 2006 de vorm gekregen van Centres of Competence. Sinds die tijd zijn aanvulling hierop vier nieuwe initiatieven van start gegaan. Met het verder operationaliseren van het huidige Sectorplan zijn nogmaals twee nieuwe zwaartepunten toegevoegd, maar is ook de keuze gemaakt om de regievorming op het gebied van nanotechnologie en energie in 3TU-verband los te laten. Het palet aan zwaartepunten bestaat uit de volgende negen 3TU.Research Centres:
- High Tech Systems (3TU.HTS)
- Netherlands Institute of Research on ICT (3TU.NIRICT)
- Fluid and Solid Mechanics (3TU.FSM)
- Applied Mathematics Institute (3TU.AMI)
- Ethics & Technology (3TU.Ethics)
- Built Environment (3TU.BE)
- Design United (3TU.DU)
- High Tech Materials (3TU.HTM)
- Human-Technology Interaction (3TU.HTI)

4TU.ResearchData

In 2008 is de 3TU.Federatie (nog zonder Wageningen) begonnen met state-of-the-art faciliteiten voor het zorgvuldig bewaren en permanent toegankelijk maken van wetenschappelijke onderzoeksdata. Vanuit deze pilot is het 3TU.Data Centre ontstaan dat voorziet in een groeiende vraag vanuit onderzoeksgroepen binnen de instellingen. Ook groepen buiten de Federatie kunnen tegen een redelijke vergoeding gebruik maken van de opgebouwde expertise en faciliteiten. Het 3TU.Data Centre een samenwerkingsverband aangegaan met Data Archiving and Networked Services (DANS), waarin beide partijen complementair aan elkaar opereren. DANS richt zich voornamelijk op statistische gegevens vanuit met name de alfa- en gammawetenschappen, terwijl het 3TU.Data Centre zich richt op digitale meetgegevens uit de technische en bètawetenschappen. Tegenwoordig heet het centre: 4TU.ResearchData

De Europese Unie heeft voor 2030 een visie opgesteld voor open access data, waarbij naadloos gebruik, hergebruik en betrouwbaarheid van data wordt ondersteund door een wetenschappelijke e-infrastructure. 4TU.ResearchData pakt die handschoen op en fungeert daarbij als een living lab voor ontwikkelingen die aan deze visie kunnen bijdragen.

Kennisvalorisatie

Al geruime tijd investeren de vier TU’s in het effectief vertalen van kennis in economische activiteiten. Dat gaat op een effectieve en succesvolle manier, blijkend bijvoorbeeld uit de wijze waarop uitvoering van de kenniswerkersregeling heeft plaatsgevonden. In het Sectorplan is opgenomen om tot een landelijk fonds voor starters en/of voor doorgroei van succesvolle innovatieve bedrijven te komen. De overheid heeft met de introductie van het Innovatiefonds MKB+ deze doelstelling gerealiseerd.

TU Delft Valorisation Centre, Kennispark Twente en TU/e Innovation Lab zijn coördinerende en stimulerende organisaties die de activiteiten met name richten op de eigen regio. Op het gebied van octrooibeleid, raamcontracten met het bedrijfsleven, bevorderen van ondernemerschap, onderwijs gericht op ondernemerschap en ondersteuning van techno-starters vindt afstemming en harmonisatie plaats tussen de drie instellingen. Deze activiteiten worden door elk van de instellingen zelf gefinancierd.

Resultaten van de samenwerking

Samenwerking op deze gebieden heeft geleid tot de vorming van vijf 3TU-opleidingen, negen 3TU.Research Centres en een gezamenlijke visie op kennisvalorisatie. Voor de kaders en uitgangspunten voor deze samenwerking zijn zowel nationale als Europese ontwikkelingen in het technologiedomein leidend geweest. Internationale maatschappelijke trends en ontwikkelingen vormen de basis voor de zwaartepunten binnen de drie technische universiteiten. Door toetsing, aanpassing en vernieuwing waarborgen wij het vermogen tot technologische innovaties en daarmee het bestaansrecht van de 3TU.Federatie. Een dynamisch proces in een dynamische omgeving. 

Blik op Europa

Europa neemt in de plannen een belangrijke plaats in. Niet alleen zal Europa een belangrijke bron voor onze onderzoekfinanciering zijn, onze 3TU-masteropleidingen en -ontwerpersopleidingen kiezen voor een sterke positionering in Europa. De technische universiteiten zijn in Europa verenigd in CESAER en kent een sterke inbreng vanuit de drie TU’s.

Resultaten op het gebied van onderwijs

Voor de periode 2011-2013 is afgesproken dat de activiteiten zich volledig focussen op onderwijskwaliteit. In het 3TU Sectorplan Technologie zijn de volgende doelen beschreven en gerealiseerd:
-Toename van het aantal behaalde studiepunten per student per jaar
-Vermindering van studie-uitval na het eerste jaar
-Toename van het aantal technologisch ontwerpers
- Versterking van de aansluiting tussen vwo/hbo en wo
- Borgen van de basis van het toegepaste wiskundeonderwijs van de TU’s

De eerste trends staan in de evaluatie van het sectorplan 2011-2013 beschreven. De echte effecten van de inspanningen zullen in 2016 goed zichtbaar zijn.

3TU-masteropleidingen

Onze 3TU-masteropleidingen zijn na het recente accreditatieproces van een hernieuwd kwaliteitsstempel voorzien. Onze ambities op het gebied van samenwerking zullen binnen de opleidingen zelf verder worden uitgebreid en vergroot. Daarbij zullen de 3TU-masteropleidingen als proeftuinen dienen voor vernieuwingen op het gebied van Engineering Education.

Zwaartepunten: Centres of Competence en Excellence

In 2006 is de 3TU.Federatie begonnen met een programma van zwaartepuntvorming. Deze zwaartepunten hebben in 2006 de vorm gekregen van Centres of Competence. Sinds die tijd zijn aanvulling hierop vier nieuwe initiatieven van start gegaan. Met het verder operationaliseren van het huidige Sectorplan zijn nogmaals twee nieuwe zwaartepunten toegevoegd, maar is ook de keuze gemaakt om de regievorming op het gebied van nanotechnologie en energie in 3TU-verband los te laten. Het palet aan zwaartepunten bestaat uit de volgende negen 3TU.Research Centres:
- High Tech Systems (3TU.HTS)
- Netherlands Institute of Research on ICT (3TU.NIRICT)
- Fluid and Solid Mechanics (3TU.FSM)
- Applied Mathematics Institute (3TU.AMI)
- Ethics & Technology (3TU.Ethics)
- Built Environment (3TU.BE)
- Design United (3TU.DU)
- High Tech Materials (3TU.HTM)
- Human-Technology Interaction (3TU.HTI)

4TU.ResearchData

In 2008 is de 3TU.Federatie (nog zonder Wageningen) begonnen met state-of-the-art faciliteiten voor het zorgvuldig bewaren en permanent toegankelijk maken van wetenschappelijke onderzoeksdata. Vanuit deze pilot is het 3TU.Data Centre ontstaan dat voorziet in een groeiende vraag vanuit onderzoeksgroepen binnen de instellingen. Ook groepen buiten de Federatie kunnen tegen een redelijke vergoeding gebruik maken van de opgebouwde expertise en faciliteiten. Het 3TU.Data Centre een samenwerkingsverband aangegaan met Data Archiving and Networked Services (DANS), waarin beide partijen complementair aan elkaar opereren. DANS richt zich voornamelijk op statistische gegevens vanuit met name de alfa- en gammawetenschappen, terwijl het 3TU.Data Centre zich richt op digitale meetgegevens uit de technische en bètawetenschappen. Tegenwoordig heet het centre: 4TU.ResearchData

De Europese Unie heeft voor 2030 een visie opgesteld voor open access data, waarbij naadloos gebruik, hergebruik en betrouwbaarheid van data wordt ondersteund door een wetenschappelijke e-infrastructure. 4TU.ResearchData pakt die handschoen op en fungeert daarbij als een living lab voor ontwikkelingen die aan deze visie kunnen bijdragen.

Kennisvalorisatie

Al geruime tijd investeren de vier TU’s in het effectief vertalen van kennis in economische activiteiten. Dat gaat op een effectieve en succesvolle manier, blijkend bijvoorbeeld uit de wijze waarop uitvoering van de kenniswerkersregeling heeft plaatsgevonden. In het Sectorplan is opgenomen om tot een landelijk fonds voor starters en/of voor doorgroei van succesvolle innovatieve bedrijven te komen. De overheid heeft met de introductie van het Innovatiefonds MKB+ deze doelstelling gerealiseerd.

TU Delft Valorisation Centre, Kennispark Twente en TU/e Innovation Lab zijn coördinerende en stimulerende organisaties die de activiteiten met name richten op de eigen regio. Op het gebied van octrooibeleid, raamcontracten met het bedrijfsleven, bevorderen van ondernemerschap, onderwijs gericht op ondernemerschap en ondersteuning van techno-starters vindt afstemming en harmonisatie plaats tussen de drie instellingen. Deze activiteiten worden door elk van de instellingen zelf gefinancierd.

Samenwerking op deze gebieden heeft geleid tot de vorming van vijf 3TU-opleidingen, negen 3TU.Research Centres en een gezamenlijke visie op kennisvalorisatie. Voor de kaders en uitgangspunten voor deze samenwerking zijn zowel nationale als Europese ontwikkelingen in het technologiedomein leidend geweest. Internationale maatschappelijke trends en ontwikkelingen vormen de basis voor de zwaartepunten binnen de drie technische universiteiten. Door toetsing, aanpassing en vernieuwing waarborgen wij het vermogen tot technologische innovaties en daarmee het bestaansrecht van de 3TU.Federatie. Een dynamisch proces in een dynamische omgeving. 

Blik op Europa

Europa neemt in de plannen een belangrijke plaats in. Niet alleen zal Europa een belangrijke bron voor onze onderzoekfinanciering zijn, onze 3TU-masteropleidingen en -ontwerpersopleidingen kiezen voor een sterke positionering in Europa. De technische universiteiten zijn in Europa verenigd in CESAER en kent een sterke inbreng vanuit de drie TU’s.

Resultaten op het gebied van onderwijs

Voor de periode 2011-2013 is afgesproken dat de activiteiten zich volledig focussen op onderwijskwaliteit. In het 3TU Sectorplan Technologie zijn de volgende doelen beschreven en gerealiseerd:
-Toename van het aantal behaalde studiepunten per student per jaar
-Vermindering van studie-uitval na het eerste jaar
-Toename van het aantal technologisch ontwerpers
- Versterking van de aansluiting tussen vwo/hbo en wo
- Borgen van de basis van het toegepaste wiskundeonderwijs van de TU’s

De eerste trends staan in de evaluatie van het sectorplan 2011-2013 beschreven. De echte effecten van de inspanningen zullen in 2016 goed zichtbaar zijn.

3TU-masteropleidingen

Onze 3TU-masteropleidingen zijn na het recente accreditatieproces van een hernieuwd kwaliteitsstempel voorzien. Onze ambities op het gebied van samenwerking zullen binnen de opleidingen zelf verder worden uitgebreid en vergroot. Daarbij zullen de 3TU-masteropleidingen als proeftuinen dienen voor vernieuwingen op het gebied van Engineering Education.

Zwaartepunten: Centres of Competence en Excellence

In 2006 is de 3TU.Federatie begonnen met een programma van zwaartepuntvorming. Deze zwaartepunten hebben in 2006 de vorm gekregen van Centres of Competence. Sinds die tijd zijn aanvulling hierop vier nieuwe initiatieven van start gegaan. Met het verder operationaliseren van het huidige Sectorplan zijn nogmaals twee nieuwe zwaartepunten toegevoegd, maar is ook de keuze gemaakt om de regievorming op het gebied van nanotechnologie en energie in 3TU-verband los te laten. Het palet aan zwaartepunten bestaat uit de volgende negen 3TU.Research Centres:
- High Tech Systems (3TU.HTS)
- Netherlands Institute of Research on ICT (3TU.NIRICT)
- Fluid and Solid Mechanics (3TU.FSM)
- Applied Mathematics Institute (3TU.AMI)
- Ethics & Technology (3TU.Ethics)
- Built Environment (3TU.BE)
- Design United (3TU.DU)
- High Tech Materials (3TU.HTM)
- Human-Technology Interaction (3TU.HTI)

4TU.ResearchData

In 2008 is de 3TU.Federatie (nog zonder Wageningen) begonnen met state-of-the-art faciliteiten voor het zorgvuldig bewaren en permanent toegankelijk maken van wetenschappelijke onderzoeksdata. Vanuit deze pilot is het 3TU.Data Centre ontstaan dat voorziet in een groeiende vraag vanuit onderzoeksgroepen binnen de instellingen. Ook groepen buiten de Federatie kunnen tegen een redelijke vergoeding gebruik maken van de opgebouwde expertise en faciliteiten. Het 3TU.Data Centre een samenwerkingsverband aangegaan met Data Archiving and Networked Services (DANS), waarin beide partijen complementair aan elkaar opereren. DANS richt zich voornamelijk op statistische gegevens vanuit met name de alfa- en gammawetenschappen, terwijl het 3TU.Data Centre zich richt op digitale meetgegevens uit de technische en bètawetenschappen. Tegenwoordig heet het centre: 4TU.ResearchData

De Europese Unie heeft voor 2030 een visie opgesteld voor open access data, waarbij naadloos gebruik, hergebruik en betrouwbaarheid van data wordt ondersteund door een wetenschappelijke e-infrastructure. 4TU.ResearchData pakt die handschoen op en fungeert daarbij als een living lab voor ontwikkelingen die aan deze visie kunnen bijdragen.

Kennisvalorisatie

Al geruime tijd investeren de vier TU’s in het effectief vertalen van kennis in economische activiteiten. Dat gaat op een effectieve en succesvolle manier, blijkend bijvoorbeeld uit de wijze waarop uitvoering van de kenniswerkersregeling heeft plaatsgevonden. In het Sectorplan is opgenomen om tot een landelijk fonds voor starters en/of voor doorgroei van succesvolle innovatieve bedrijven te komen. De overheid heeft met de introductie van het Innovatiefonds MKB+ deze doelstelling gerealiseerd.

TU Delft Valorisation Centre, Kennispark Twente en TU/e Innovation Lab zijn coördinerende en stimulerende organisaties die de activiteiten met name richten op de eigen regio. Op het gebied van octrooibeleid, raamcontracten met het bedrijfsleven, bevorderen van ondernemerschap, onderwijs gericht op ondernemerschap en ondersteuning van techno-starters vindt afstemming en harmonisatie plaats tussen de drie instellingen. Deze activiteiten worden door elk van de instellingen zelf gefinancierd.