Organisatie

De stichting 4TU.Federatie bestaat uit verschillende organen. Hieronder een beschrijving van de belangrijkste onderdelen van de 4TU.Federatie.
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen
Algemeen
Het Dagelijks Bestuur (DB) geeft operationeel leiding aan de 4TU.Federatie. Zij laat zich hierbij adviseren door Bestuurscommissies op het gebied van Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie. Het beleid van 4TU wordt vertaald in het Sectorplan Technologie, de 4TU.Centres for Excellence en het 4TU.Centre for Research Data. De voorzitter vertegenwoordigt het DB. Het eerste aanspreekpunt van 4TU is de secretaris.
Organisatie
4TU.Federatie
Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevormd door alle leden van de vier Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten. Het AB stelt op voorstel van het Dagelijks Bestuur het meerjarenplan, het jaarplan en het jaarverslag van de stichting vast.
Secretaris 4TU.Federatie
Dr.ir. C.M. (Marjolein) Dohmen-Janssen
06 83 22 50 59
Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de vier voorzitters van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten: prof.dr.ir. Louise O. Fresco (WUR, voorzitter), mr. V. van der Chijs (UT), prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen (TU Delft), Drs. R.J.H.M. Smits (TU/e). Het DB is belast met het besturen van de stichting. Het DB besluit over voorstellen en adviezen van de Bestuurscommissies onderzoek, onderwijs en valorisatie. Het geeft op advies van de bestuurscommissies, goedkeuring aan plannen, begrotingen en verantwoording van besturen van de operationele onderdelen van de 4TU.Federatie.
De 4TU.Federatie wordt vertegenwoordigd door het DB.
Secretaris 4TU.Federatie
Dr.ir. C.M. (Marjolein) Dohmen-Janssen
06 83 22 50 59
Bestuurscommissie Onderzoek
In de Bestuurscommissie Onderzoek hebben zitting de portefeuillehouders Onderzoek van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten: prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen (TU Delft), prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens (TU/e), prof.dr.ir. A. Veldkamp (UT) en prof.dr.ir. A.P.J. Mol (WUR, voorzitter). Deze commissie is belast met het gestalte geven aan en toezicht uitoefenen op de samenwerking en planvorming van de Technische Universiteiten op onderzoeksgebied, ook genaamd: "4TU.Onderzoek", welke onder meer gestalte wordt gegeven door de 4TU.Research Centres. De Bestuurscommissie Onderzoek heeft tot bijzondere taak het toezien op het functioneren van door de Technische Universiteiten gezamenlijke 4TU.Research Centres en hun besturen.
Secretaris
Drs. P.P. (Pieter) Munster
06 28350509
Bestuurscommissie Onderwijs
In de Bestuurscommissie Onderwijs hebben zitting de portefeuillehouders Onderwijs van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten: Prof.dr. R.F. Mudde (TU Delft, voorzitter), prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens (TU/e), prof.dr.ir. A. Veldkamp (UT) en prof.dr.ir. A.P.J. Mol (WUR). Deze commissie is belast met het gestalte geven aan en toezicht uitoefenen op de samenwerking en planvorming van de gezamenlijke Technische Universiteiten op onderwijsgebied, ook genaamd: "4TU.Onderwijs".
Secretaris
Drs. H.M. (Hélène) Bartelds (TU Delft)
015 27 82 687
Bestuurscommissie Valorisatie
In de Bestuurscommissie Valorisatie hebben zitting de portefeuillehouders Valorisatie van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten: drs. N.A. Vermeulen (TU Delft), Drs. R.J.H.M. Smits (TU/e, voorzitter), mr. V. van der Chijs (UT) en L.A.C. Buchwaldt (WU). Deze commissie is belast met het gestalte geven aan en toezicht uitoefenen op de samenwerking en planvorming van de Technische Universiteiten op gebied van kennisvalorisatie in het centre 4TU.IMPACT.
Programmamanager 4TU.IMPACT
Mr. W.R. (Roelyn) van der Hoek (UT)
053 4892020
4TU-secretaris
De 4TU-secretaris adviseert bestuur en bestuurscommissies en draagt bij aan de strategische beleidsontwikkeling, -implementatie en -evaluatie. De 4TU-secretaris is tevens verantwoordelijk voor het 4TU-marketing- en communicatiebeleid. Daarnaast heeft de secretaris een belangrijke rol in de externe vertegenwoordiging van de federatie.
4TU-secretaris
Dr.ir. C.M. (Marjolein) Dohmen-Janssen
06 83 22 50 59
4TU-projectleider
De 4TU-projectleider ondersteunt de bestuurlijke processen binnen de 4TU-federatie en de bestuurscommissies. Verder is de projectleider contactpersoon voor alle 4TU-communicatie.
4TU-projectleider
L.E. (Linda) Baljeu
06 48 27 55 61
 • Algemeen

  Het Dagelijks Bestuur (DB) geeft operationeel leiding aan de 4TU.Federatie. Zij laat zich hierbij adviseren door Bestuurscommissies op het gebied van Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie. Het beleid van 4TU wordt vertaald in het Sectorplan Technologie, de 4TU.Centres for Excellence en het 4TU.Centre for Research Data. De voorzitter vertegenwoordigt het DB. Het eerste aanspreekpunt van 4TU is de secretaris.

  Organisatie 4TU.Federatie
 • Algemeen Bestuur

  Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevormd door alle leden van de vier Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten. Het AB stelt op voorstel van het Dagelijks Bestuur het meerjarenplan, het jaarplan en het jaarverslag van de stichting vast.

  Secretaris 4TU.Federatie Dr.ir. C.M. (Marjolein) Dohmen-Janssen
 • Dagelijks Bestuur

  Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de vier voorzitters van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten: prof.dr.ir. Louise O. Fresco (WUR, voorzitter), mr. V. van der Chijs (UT), prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen (TU Delft), Drs. R.J.H.M. Smits (TU/e). Het DB is belast met het besturen van de stichting. Het DB besluit over voorstellen en adviezen van de Bestuurscommissies onderzoek, onderwijs en valorisatie. Het geeft op advies van de bestuurscommissies, goedkeuring aan plannen, begrotingen en verantwoording van besturen van de operationele onderdelen van de 4TU.Federatie.
De 4TU.Federatie wordt vertegenwoordigd door het DB.

  Secretaris 4TU.Federatie Dr.ir. C.M. (Marjolein) Dohmen-Janssen
 • Bestuurscommissie Onderzoek

  In de Bestuurscommissie Onderzoek hebben zitting de portefeuillehouders Onderzoek van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten: prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen (TU Delft), prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens (TU/e), prof.dr.ir. A. Veldkamp (UT) en prof.dr.ir. A.P.J. Mol (WUR, voorzitter). Deze commissie is belast met het gestalte geven aan en toezicht uitoefenen op de samenwerking en planvorming van de Technische Universiteiten op onderzoeksgebied, ook genaamd: "4TU.Onderzoek", welke onder meer gestalte wordt gegeven door de 4TU.Research Centres. De Bestuurscommissie Onderzoek heeft tot bijzondere taak het toezien op het functioneren van door de Technische Universiteiten gezamenlijke 4TU.Research Centres en hun besturen.

  Secretaris Drs. P.P. (Pieter) Munster
 • Bestuurscommissie Onderwijs

  In de Bestuurscommissie Onderwijs hebben zitting de portefeuillehouders Onderwijs van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten: Prof.dr. R.F. Mudde (TU Delft, voorzitter), prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens (TU/e), prof.dr.ir. A. Veldkamp (UT) en prof.dr.ir. A.P.J. Mol (WUR). Deze commissie is belast met het gestalte geven aan en toezicht uitoefenen op de samenwerking en planvorming van de gezamenlijke Technische Universiteiten op onderwijsgebied, ook genaamd: "4TU.Onderwijs".

  Secretaris Drs. H.M. (Hélène) Bartelds (TU Delft)
 • Bestuurscommissie Valorisatie

  In de Bestuurscommissie Valorisatie hebben zitting de portefeuillehouders Valorisatie van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten: drs. N.A. Vermeulen (TU Delft), Drs. R.J.H.M. Smits (TU/e, voorzitter), mr. V. van der Chijs (UT) en L.A.C. Buchwaldt (WU). Deze commissie is belast met het gestalte geven aan en toezicht uitoefenen op de samenwerking en planvorming van de Technische Universiteiten op gebied van kennisvalorisatie in het centre 4TU.IMPACT.

  Programmamanager 4TU.IMPACT Mr. W.R. (Roelyn) van der Hoek (UT)
 • 4TU-secretaris

  De 4TU-secretaris adviseert bestuur en bestuurscommissies en draagt bij aan de strategische beleidsontwikkeling, -implementatie en -evaluatie. De 4TU-secretaris is tevens verantwoordelijk voor het 4TU-marketing- en communicatiebeleid. Daarnaast heeft de secretaris een belangrijke rol in de externe vertegenwoordiging van de federatie.

  4TU-secretaris Dr.ir. C.M. (Marjolein) Dohmen-Janssen
 • 4TU-projectleider

  De 4TU-projectleider ondersteunt de bestuurlijke processen binnen de 4TU-federatie en de bestuurscommissies. Verder is de projectleider contactpersoon voor alle 4TU-communicatie.

  4TU-projectleider L.E. (Linda) Baljeu

Organisatie

Algemeen
Het Dagelijks Bestuur (DB) geeft operationeel leiding aan de 4TU.Federatie. Zij laat zich hierbij adviseren door Bestuurscommissies op het gebied van Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie. Het beleid van 4TU wordt vertaald in het Sectorplan Technologie, de 4TU.Centres for Excellence en het 4TU.Centre for Research Data. De voorzitter vertegenwoordigt het DB. Het eerste aanspreekpunt van 4TU is de secretaris.
Organisatie
4TU.Federatie
Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevormd door alle leden van de vier Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten. Het AB stelt op voorstel van het Dagelijks Bestuur het meerjarenplan, het jaarplan en het jaarverslag van de stichting vast.
Secretaris 4TU.Federatie
Dr.ir. C.M. (Marjolein) Dohmen-Janssen
06 83 22 50 59
Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de vier voorzitters van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten: prof.dr.ir. Louise O. Fresco (WUR, voorzitter), mr. V. van der Chijs (UT), prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen (TU Delft), Drs. R.J.H.M. Smits (TU/e). Het DB is belast met het besturen van de stichting. Het DB besluit over voorstellen en adviezen van de Bestuurscommissies onderzoek, onderwijs en valorisatie. Het geeft op advies van de bestuurscommissies, goedkeuring aan plannen, begrotingen en verantwoording van besturen van de operationele onderdelen van de 4TU.Federatie.
De 4TU.Federatie wordt vertegenwoordigd door het DB.
Secretaris 4TU.Federatie
Dr.ir. C.M. (Marjolein) Dohmen-Janssen
06 83 22 50 59
Bestuurscommissie Onderzoek
In de Bestuurscommissie Onderzoek hebben zitting de portefeuillehouders Onderzoek van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten: prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen (TU Delft), prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens (TU/e), prof.dr.ir. A. Veldkamp (UT) en prof.dr.ir. A.P.J. Mol (WUR, voorzitter). Deze commissie is belast met het gestalte geven aan en toezicht uitoefenen op de samenwerking en planvorming van de Technische Universiteiten op onderzoeksgebied, ook genaamd: "4TU.Onderzoek", welke onder meer gestalte wordt gegeven door de 4TU.Research Centres. De Bestuurscommissie Onderzoek heeft tot bijzondere taak het toezien op het functioneren van door de Technische Universiteiten gezamenlijke 4TU.Research Centres en hun besturen.
Secretaris
Drs. P.P. (Pieter) Munster
06 28350509
Bestuurscommissie Onderwijs
In de Bestuurscommissie Onderwijs hebben zitting de portefeuillehouders Onderwijs van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten: Prof.dr. R.F. Mudde (TU Delft, voorzitter), prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens (TU/e), prof.dr.ir. A. Veldkamp (UT) en prof.dr.ir. A.P.J. Mol (WUR). Deze commissie is belast met het gestalte geven aan en toezicht uitoefenen op de samenwerking en planvorming van de gezamenlijke Technische Universiteiten op onderwijsgebied, ook genaamd: "4TU.Onderwijs".
Secretaris
Drs. H.M. (Hélène) Bartelds (TU Delft)
015 27 82 687
Bestuurscommissie Valorisatie
In de Bestuurscommissie Valorisatie hebben zitting de portefeuillehouders Valorisatie van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten: drs. N.A. Vermeulen (TU Delft), Drs. R.J.H.M. Smits (TU/e, voorzitter), mr. V. van der Chijs (UT) en L.A.C. Buchwaldt (WU). Deze commissie is belast met het gestalte geven aan en toezicht uitoefenen op de samenwerking en planvorming van de Technische Universiteiten op gebied van kennisvalorisatie in het centre 4TU.IMPACT.
Programmamanager 4TU.IMPACT
Mr. W.R. (Roelyn) van der Hoek (UT)
053 4892020
4TU-secretaris
De 4TU-secretaris adviseert bestuur en bestuurscommissies en draagt bij aan de strategische beleidsontwikkeling, -implementatie en -evaluatie. De 4TU-secretaris is tevens verantwoordelijk voor het 4TU-marketing- en communicatiebeleid. Daarnaast heeft de secretaris een belangrijke rol in de externe vertegenwoordiging van de federatie.
4TU-secretaris
Dr.ir. C.M. (Marjolein) Dohmen-Janssen
06 83 22 50 59
4TU-projectleider
De 4TU-projectleider ondersteunt de bestuurlijke processen binnen de 4TU-federatie en de bestuurscommissies. Verder is de projectleider contactpersoon voor alle 4TU-communicatie.
4TU-projectleider
L.E. (Linda) Baljeu
06 48 27 55 61
 • Algemeen

  Het Dagelijks Bestuur (DB) geeft operationeel leiding aan de 4TU.Federatie. Zij laat zich hierbij adviseren door Bestuurscommissies op het gebied van Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie. Het beleid van 4TU wordt vertaald in het Sectorplan Technologie, de 4TU.Centres for Excellence en het 4TU.Centre for Research Data. De voorzitter vertegenwoordigt het DB. Het eerste aanspreekpunt van 4TU is de secretaris.

  Organisatie 4TU.Federatie
 • Algemeen Bestuur

  Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevormd door alle leden van de vier Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten. Het AB stelt op voorstel van het Dagelijks Bestuur het meerjarenplan, het jaarplan en het jaarverslag van de stichting vast.

  Secretaris 4TU.Federatie Dr.ir. C.M. (Marjolein) Dohmen-Janssen
 • Dagelijks Bestuur

  Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de vier voorzitters van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten: prof.dr.ir. Louise O. Fresco (WUR, voorzitter), mr. V. van der Chijs (UT), prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen (TU Delft), Drs. R.J.H.M. Smits (TU/e). Het DB is belast met het besturen van de stichting. Het DB besluit over voorstellen en adviezen van de Bestuurscommissies onderzoek, onderwijs en valorisatie. Het geeft op advies van de bestuurscommissies, goedkeuring aan plannen, begrotingen en verantwoording van besturen van de operationele onderdelen van de 4TU.Federatie.
De 4TU.Federatie wordt vertegenwoordigd door het DB.

  Secretaris 4TU.Federatie Dr.ir. C.M. (Marjolein) Dohmen-Janssen
 • Bestuurscommissie Onderzoek

  In de Bestuurscommissie Onderzoek hebben zitting de portefeuillehouders Onderzoek van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten: prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen (TU Delft), prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens (TU/e), prof.dr.ir. A. Veldkamp (UT) en prof.dr.ir. A.P.J. Mol (WUR, voorzitter). Deze commissie is belast met het gestalte geven aan en toezicht uitoefenen op de samenwerking en planvorming van de Technische Universiteiten op onderzoeksgebied, ook genaamd: "4TU.Onderzoek", welke onder meer gestalte wordt gegeven door de 4TU.Research Centres. De Bestuurscommissie Onderzoek heeft tot bijzondere taak het toezien op het functioneren van door de Technische Universiteiten gezamenlijke 4TU.Research Centres en hun besturen.

  Secretaris Drs. P.P. (Pieter) Munster
 • Bestuurscommissie Onderwijs

  In de Bestuurscommissie Onderwijs hebben zitting de portefeuillehouders Onderwijs van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten: Prof.dr. R.F. Mudde (TU Delft, voorzitter), prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens (TU/e), prof.dr.ir. A. Veldkamp (UT) en prof.dr.ir. A.P.J. Mol (WUR). Deze commissie is belast met het gestalte geven aan en toezicht uitoefenen op de samenwerking en planvorming van de gezamenlijke Technische Universiteiten op onderwijsgebied, ook genaamd: "4TU.Onderwijs".

  Secretaris Drs. H.M. (Hélène) Bartelds (TU Delft)
 • Bestuurscommissie Valorisatie

  In de Bestuurscommissie Valorisatie hebben zitting de portefeuillehouders Valorisatie van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten: drs. N.A. Vermeulen (TU Delft), Drs. R.J.H.M. Smits (TU/e, voorzitter), mr. V. van der Chijs (UT) en L.A.C. Buchwaldt (WU). Deze commissie is belast met het gestalte geven aan en toezicht uitoefenen op de samenwerking en planvorming van de Technische Universiteiten op gebied van kennisvalorisatie in het centre 4TU.IMPACT.

  Programmamanager 4TU.IMPACT Mr. W.R. (Roelyn) van der Hoek (UT)
 • 4TU-secretaris

  De 4TU-secretaris adviseert bestuur en bestuurscommissies en draagt bij aan de strategische beleidsontwikkeling, -implementatie en -evaluatie. De 4TU-secretaris is tevens verantwoordelijk voor het 4TU-marketing- en communicatiebeleid. Daarnaast heeft de secretaris een belangrijke rol in de externe vertegenwoordiging van de federatie.

  4TU-secretaris Dr.ir. C.M. (Marjolein) Dohmen-Janssen
 • 4TU-projectleider

  De 4TU-projectleider ondersteunt de bestuurlijke processen binnen de 4TU-federatie en de bestuurscommissies. Verder is de projectleider contactpersoon voor alle 4TU-communicatie.

  4TU-projectleider L.E. (Linda) Baljeu