Externe partners belangrijk voor TU's

De technische universiteiten in Nederland staan middenin de maatschappij. Ze richten hun blik naar buiten en spelen steeds meer een sleutelrol in het verbinden van excellent onderzoek met externe partners.
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen

De technische universiteiten in Nederland staan middenin de maatschappij. Ze richten hun blik naar buiten en spelen steeds meer een sleutelrol in het verbinden van excellent onderzoek met externe partners. Om als Nederland voorop te blijven lopen met technologische innovaties, is een hechte samenwerking tussen universiteiten en bedrijven essentieel. Hoe dat eruit kan zien, ervaar je in de Holland High Tech Stand in Hal 2 op de Hannover Messe, van 1 tot 5 april 2019.

Toekomst
De student van vandaag is de professional van de toekomst. Naast contacten met (semi-)overheden, alumni en andere kennisinstellingen, onderhouden de universiteiten intensief contact met industriële partners, zowel nationaal als internationaal. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat ontwikkelde kennis op de universiteit een effectieve vertaling krijgt in economische bedrijvigheid, ook wel valorisatie genoemd.

Nederlandse spin-offs en studentondernemingen groeien regelmatig uit tot succesvolle bedrijven. Verder bieden de technische universiteiten de mogelijkheid onze high tech (kennis)faciliteiten te gebruiken en de op andere vlakken in te zetten als onderwijs- en onderzoekspartner.

Op de Hannover Messe slaan universiteiten en bedrijven de handen ineen. Op de Holland High Tech Stand zie je daar voorbeelden van, onder meer:

-          Leadership summit: 8 top-alumni van de vier universiteiten gaan over specifieke thema’s rondom hun universiteit om tafel met afgevaardigden van de vier Colleges van Bestuur, vertegenwoordigers van het ministerie van OCW en valorisatiedirecteuren.

-          Innovation Hackathon: International clusters leggen een vraagstuk binnen verschillende thema’s (Intelligent Industry, Smart Mobility, Photonics en Agrorobotics) voor aan een team van creatieve experts uit het Nederlandse Innovatie Ecosysteem.

-          Alumni event: alle Duitse en Zweedse alumni van de vier TU's (+ hogescholen Fontys, Saxion en Windesheim) zijn uitgenodigd. Bart Sattler (innovatie attaché) verzorgt de opening.

-          Hannover Messe Challenge: ‘het grootste technische schoolreisje van Nederland’. 700 VWO-leerlingen uit heel Nederland bezoeken de Messe tijdens een tweedaags programma.

-          Tal van demo’s en projecten van de vier TU's rondom onder andere fotonica, medische precisietechnologie, agrorobotica en intelligent industry.  

Foto: RVO

Externe partners belangrijk voor TU's

De technische universiteiten in Nederland staan middenin de maatschappij. Ze richten hun blik naar buiten en spelen steeds meer een sleutelrol in het verbinden van excellent onderzoek met externe partners. Om als Nederland voorop te blijven lopen met technologische innovaties, is een hechte samenwerking tussen universiteiten en bedrijven essentieel. Hoe dat eruit kan zien, ervaar je in de Holland High Tech Stand in Hal 2 op de Hannover Messe, van 1 tot 5 april 2019.

Toekomst
De student van vandaag is de professional van de toekomst. Naast contacten met (semi-)overheden, alumni en andere kennisinstellingen, onderhouden de universiteiten intensief contact met industriële partners, zowel nationaal als internationaal. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat ontwikkelde kennis op de universiteit een effectieve vertaling krijgt in economische bedrijvigheid, ook wel valorisatie genoemd.

Nederlandse spin-offs en studentondernemingen groeien regelmatig uit tot succesvolle bedrijven. Verder bieden de technische universiteiten de mogelijkheid onze high tech (kennis)faciliteiten te gebruiken en de op andere vlakken in te zetten als onderwijs- en onderzoekspartner.

Op de Hannover Messe slaan universiteiten en bedrijven de handen ineen. Op de Holland High Tech Stand zie je daar voorbeelden van, onder meer:

-          Leadership summit: 8 top-alumni van de vier universiteiten gaan over specifieke thema’s rondom hun universiteit om tafel met afgevaardigden van de vier Colleges van Bestuur, vertegenwoordigers van het ministerie van OCW en valorisatiedirecteuren.

-          Innovation Hackathon: International clusters leggen een vraagstuk binnen verschillende thema’s (Intelligent Industry, Smart Mobility, Photonics en Agrorobotics) voor aan een team van creatieve experts uit het Nederlandse Innovatie Ecosysteem.

-          Alumni event: alle Duitse en Zweedse alumni van de vier TU's (+ hogescholen Fontys, Saxion en Windesheim) zijn uitgenodigd. Bart Sattler (innovatie attaché) verzorgt de opening.

-          Hannover Messe Challenge: ‘het grootste technische schoolreisje van Nederland’. 700 VWO-leerlingen uit heel Nederland bezoeken de Messe tijdens een tweedaags programma.

-          Tal van demo’s en projecten van de vier TU's rondom onder andere fotonica, medische precisietechnologie, agrorobotica en intelligent industry.  

Foto: RVO