4TU faciliteert kennistransfer en samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven om innovatie en ondernemerschap te bevorderen.
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen

Het onderzoek aan TU's is wetenschappelijk van hoog niveau en wordt inmiddels maatschappelijk en economisch steeds beter benut. Ons land is echter verre van koploper als het om technologische innovatie gaat en een inhaalslag is dan ook noodzakelijk. De TU's zien het als hun verantwoordelijkheid actief bij te dragen aan het doorbreken van deze 'kennisparadox'. Zij beschouwen kennisvalorisatie als derde kerntaak, verweven in de kerntaken onderwijs en onderzoek, met een natuurlijke voortrekkersrol voor de vier TU’s.

Al geruime tijd investeren de vier TU’s stevig in het effectief vertalen van kennis in economische bedrijvigheid. Ze zijn daarin succesvol, dat is ook weer gebleken uit de succesvolle uitvoering van de kenniswerkersregeling, maar worden beperkt door het sterk projectmatige karakter van de financiering van valorisatie activiteiten. TU Delft Valorisation Centre, het Kennispark Twente en het TU/e Innovation Lab beschikken elk over een adequate coördinerende en stimulerende organisatie, die intensief samenwerkt met belanghebbende partijen in de eigen omgeving. Hierbij vindt intensieve afstemming en harmonisatie plaats tussen de vier, bijvoorbeeld op het gebied van octrooibeleid, raamcontracten met het bedrijfsleven, bevordering van ondernemerschap en ondernemerschap gericht onderwijs, ondersteuning en facilitering van technostarters.

De valorisatie activiteiten van de vier TU’s hebben zowel een sterke onderzoeks- (octrooien, raamcontracten, spin offs) als onderwijscomponent (ondernemerschapsgericht onderwijs). Er wordt gewerkt aan een aantal gezamenlijke activiteiten, die de regionale impact van de vier kunnen versterken, waaronder een gezamenlijk seed en venture capital fonds.

Voor meer informatie over (regionale) kennisvalorisatie binnen de universiteiten:

Valorisation Centre Delft
www.valorisationcentre.tudelft.nl
valorisationcentre@tudelft.nl
Tel: 015-2786751

TU/e Innovation Lab Eindhoven
www.tue.nl/ondernemen
innovationlab@tue.nl
Tel: 040-2474822

Kennispark Twente
www.kennispark.nl
contact@kennispark.nl
Tel: 053-4894118

Het onderzoek aan TU's is wetenschappelijk van hoog niveau en wordt inmiddels maatschappelijk en economisch steeds beter benut. Ons land is echter verre van koploper als het om technologische innovatie gaat en een inhaalslag is dan ook noodzakelijk. De TU's zien het als hun verantwoordelijkheid actief bij te dragen aan het doorbreken van deze 'kennisparadox'. Zij beschouwen kennisvalorisatie als derde kerntaak, verweven in de kerntaken onderwijs en onderzoek, met een natuurlijke voortrekkersrol voor de vier TU’s.

Al geruime tijd investeren de vier TU’s stevig in het effectief vertalen van kennis in economische bedrijvigheid. Ze zijn daarin succesvol, dat is ook weer gebleken uit de succesvolle uitvoering van de kenniswerkersregeling, maar worden beperkt door het sterk projectmatige karakter van de financiering van valorisatie activiteiten. TU Delft Valorisation Centre, het Kennispark Twente en het TU/e Innovation Lab beschikken elk over een adequate coördinerende en stimulerende organisatie, die intensief samenwerkt met belanghebbende partijen in de eigen omgeving. Hierbij vindt intensieve afstemming en harmonisatie plaats tussen de vier, bijvoorbeeld op het gebied van octrooibeleid, raamcontracten met het bedrijfsleven, bevordering van ondernemerschap en ondernemerschap gericht onderwijs, ondersteuning en facilitering van technostarters.

De valorisatie activiteiten van de vier TU’s hebben zowel een sterke onderzoeks- (octrooien, raamcontracten, spin offs) als onderwijscomponent (ondernemerschapsgericht onderwijs). Er wordt gewerkt aan een aantal gezamenlijke activiteiten, die de regionale impact van de vier kunnen versterken, waaronder een gezamenlijk seed en venture capital fonds.

Voor meer informatie over (regionale) kennisvalorisatie binnen de universiteiten:

Valorisation Centre Delft
www.valorisationcentre.tudelft.nl
valorisationcentre@tudelft.nl
Tel: 015-2786751

TU/e Innovation Lab Eindhoven
www.tue.nl/ondernemen
innovationlab@tue.nl
Tel: 040-2474822

Kennispark Twente
www.kennispark.nl
contact@kennispark.nl
Tel: 053-4894118