4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente 4TU Wageningen

Robotteam TU Eindhoven wereldkampioen!

De voetbalrobots van de TU Eindhoven hebben op de WK RoboCup hun derde wereldtitel in de wacht gesleept. In hun negende WK-finale op rij wisten de Eindhovense robots het team van de universiteit van Beijing, met de naam Water, pas te verslaan bij de penalty’s. Ook de zorgrobot van de TU/e haalde een uitstekende resultaat met de tweede plaats in de @Home-League.

Wageningen Universiteit sluit aan

Wageningen Universiteit sluit zich aan bij het samenwerkingsverband tussen de drie technische universiteiten in Nederland (3TU.Federatie). Hiermee verandert de naam vanaf vandaag in 4TU.Federatie of kortweg 4TU en wordt samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek verder uitgebreid. De vier technische universiteiten in Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen gaan meer gezamenlijk optrekken, onder meer om de interactie met het bedrijfsleven verder te versterken. Met de toetreding van Wageningen Universiteit komen interessante cross-overs in beeld tussen high tech en agri & food en op het gebied van water en milieu.

High Tech 2 Feed the World

We staan voor een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze eeuw: de komende veertig jaar is er wereldwijd evenveel voedsel nodig als er in de afgelopen 8.000 jaar in totaal is geproduceerd. Door toepassingen van hightech systemen en materialen en de nieuwe mogelijkheden van ICT, zullen de agrarische en voedingssectoren de grote maatschappelijke uitdagingen beter aan kunnen. Bovendien zal de concurrentiepositie van deze sectoren in Nederland verbeteren en ontstaan kansen om de nieuwe systemen met deze toepassingen te exporteren. Omgekeerd worden de hightech sectoren uitgedaagd om oplossingen te vinden voor problemen die die toepassingen tot nog toe in de weg hebben gestaan, zoals de non-uniformiteit van producten, de omstandigheden waaronder de systemen moeten functioneren en de beperkte economische ruimte die er voor innovaties is. Om deze kansen te ontwikkelen is het noodzakelijk dat er intensief tussen de betreffende sectoren wordt samengewerkt. De Technology Roadmap High Tech to Feed the World (HT2FtW), inmiddels onderdeel van de kennis- en innovatiekalanders van 4 topsectoren Hightech systemen & materialen, Agri&Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen & ICT, is een opgesteld document van een consortium van Nederlandse hightech bedrijven, kennisinstellingen en overheid met als doel cross-over samenwerking en innovatie te versterken.

CEE heeft voet aan grond

Het 4TU.Centre for Engineering Education (CEE) ondersteunt en onderzoekt onderwijsinnovaties die plaatsvinden op de drie technische universiteiten van Delft, Eindhoven, Twente en wellicht straks ook in Wageningen. In korte tijd, vanaf september 2014, is het CEE-team erin geslaagd om een flink aantal projecten te initiëren die bijdragen aan de innovatie van het ingenieursonderwijs. Dit heeft geresulteerd in verschillende publicaties, van rapporten tot conferentiebijdragen, en de organisatie van activiteiten zoals workshops en meetings op kleine en grote schaal. Zo leerden onderwijsmedewerkers meer over de innovaties, deelden zij ideeën en konden zij actief deelnemen.
Voorbeelden van onderwerpen waarmee CEE zich momenteel bezig houdt zijn: interdisciplinair onderwijs, activeren van grote groepen, ondernemerschap en assessment for learning. Naast het initiëren van onderzoek, nodigt CEE ook regelmatig experts uit om inspirerende workshops te geven over deze onderwerpen, bijvoorbeeld volgende week: Workshop Entrepreneurial Thinking in Engineering Education & Active and Collaborative Learning.

Sectorplan 2011-2015 afgerond

In januari heeft de 3TU.Federatie de Eindrapportage over het Sectorplan Technologie ingediend bij het ministerie van OCW. In vijf jaar tijd zijn veel zaken aangepakt, maar bovenal is er ook veel verbeterd. De bachelorinstroom is gegroeid met meer dan 30% en de drie TU’s hebben ieder hun bachelor-programma in belangrijke mate vernieuwd. Studenten behalen meer studiepunten per jaar, de studie-uitval is teruggebracht tot een acceptabel niveau en onze studies zijn internationaal gezien  enorm populair.

Laatste updates

Bekijk het volledige studieoverzicht van 4TU
Naar het overzicht
RSS feed: nieuwsbreichten TU Delft
Ouderen beschermd tegen letsel bij vallen met unieke valairbag
Als ouderen ten val komen, heeft dat vaak grote gevolgen. Regelmatig overlijden ouderen zelfs ten gevolge van een val. Door de toekomstige vergrijzing zal dit aantal toenemen. Heike Vallery van de TU Delft (faculteit 3mE) heeft daarom een valairbag voor ouderen ontworpen. Voor de ontwikkeling van de airbag werkt Heike samen met haar collega’s van de afdeling BioMechanical Engineering en de Nederlandse start-up WOLK BV.
donderdag 28 juli 2016
RSS feed: nieuwsberichten TU Eindhoven
TU/e opent intern informatiepunt voor Turkse studenten en academici
21 juli 2016:
De universiteit opent een loket voor alle vragen die mogelijk leven onder Turkse medewerkers en studenten.
vrijdag 22 juli 2016
Alle instituten van 4TU
Naar het overzicht
RSS feed: nieuwsberichten Universiteit Twente
Nieuwe designstrategie voor waterstof producerende fotokatalysatoren
Een internationale samenwerking gecoördineerd door wetenschappers aan de Universiteit Twente (TNW/MESA+) heeft geleid tot een nieuwe designstrategie voor waterstof producerende fotokatalysatoren. De auteurs zagen dat het omzeilen van de huidige algemeen geaccepteerde design strategie de waterstofconversie-efficiëntie sterk verbetert. De nieuwe benadering is veelbelovend voor efficiënte directe omzetting van zonlicht in groene brandstof. De resultaten zijn gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Chemical Communications.
maandag 25 juli 2016
RSS feed: nieuwsberichten Wageningen UR
Grote verscheidenheid aan plantensoorten maakt bodem sterk, gezond en vruchtbaar
Een grote diversiteit aan plantensoorten is de sleutel tot een goede bodemstructuur en daarmee tot een gezonde bodem. Een internationaal team van onderzoekers, waaronder van Wageningen University, laat zien dat de gemengde wortelstructuren van de verschillende plantengroepen de bodem weerbaarder maken tegen variabele neerslag en de groei van gewassen bevordert. Dat schrijven zij in Ecology Letters van deze week.
woensdag 27 juli 2016
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente 4TU Wageningen

Robotteam TU Eindhoven wereldkampioen!

De voetbalrobots van de TU Eindhoven hebben op de WK RoboCup hun derde wereldtitel in de wacht gesleept. In hun negende WK-finale op rij wisten de Eindhovense robots het team van de universiteit van Beijing, met de naam Water, pas te verslaan bij de penalty’s. Ook de zorgrobot van de TU/e haalde een uitstekende resultaat met de tweede plaats in de @Home-League.

Wageningen Universiteit sluit aan

Wageningen Universiteit sluit zich aan bij het samenwerkingsverband tussen de drie technische universiteiten in Nederland (3TU.Federatie). Hiermee verandert de naam vanaf vandaag in 4TU.Federatie of kortweg 4TU en wordt samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek verder uitgebreid. De vier technische universiteiten in Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen gaan meer gezamenlijk optrekken, onder meer om de interactie met het bedrijfsleven verder te versterken. Met de toetreding van Wageningen Universiteit komen interessante cross-overs in beeld tussen high tech en agri & food en op het gebied van water en milieu.

High Tech 2 Feed the World

We staan voor een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze eeuw: de komende veertig jaar is er wereldwijd evenveel voedsel nodig als er in de afgelopen 8.000 jaar in totaal is geproduceerd. Door toepassingen van hightech systemen en materialen en de nieuwe mogelijkheden van ICT, zullen de agrarische en voedingssectoren de grote maatschappelijke uitdagingen beter aan kunnen. Bovendien zal de concurrentiepositie van deze sectoren in Nederland verbeteren en ontstaan kansen om de nieuwe systemen met deze toepassingen te exporteren. Omgekeerd worden de hightech sectoren uitgedaagd om oplossingen te vinden voor problemen die die toepassingen tot nog toe in de weg hebben gestaan, zoals de non-uniformiteit van producten, de omstandigheden waaronder de systemen moeten functioneren en de beperkte economische ruimte die er voor innovaties is. Om deze kansen te ontwikkelen is het noodzakelijk dat er intensief tussen de betreffende sectoren wordt samengewerkt. De Technology Roadmap High Tech to Feed the World (HT2FtW), inmiddels onderdeel van de kennis- en innovatiekalanders van 4 topsectoren Hightech systemen & materialen, Agri&Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen & ICT, is een opgesteld document van een consortium van Nederlandse hightech bedrijven, kennisinstellingen en overheid met als doel cross-over samenwerking en innovatie te versterken.

CEE heeft voet aan grond

Het 4TU.Centre for Engineering Education (CEE) ondersteunt en onderzoekt onderwijsinnovaties die plaatsvinden op de drie technische universiteiten van Delft, Eindhoven, Twente en wellicht straks ook in Wageningen. In korte tijd, vanaf september 2014, is het CEE-team erin geslaagd om een flink aantal projecten te initiëren die bijdragen aan de innovatie van het ingenieursonderwijs. Dit heeft geresulteerd in verschillende publicaties, van rapporten tot conferentiebijdragen, en de organisatie van activiteiten zoals workshops en meetings op kleine en grote schaal. Zo leerden onderwijsmedewerkers meer over de innovaties, deelden zij ideeën en konden zij actief deelnemen.
Voorbeelden van onderwerpen waarmee CEE zich momenteel bezig houdt zijn: interdisciplinair onderwijs, activeren van grote groepen, ondernemerschap en assessment for learning. Naast het initiëren van onderzoek, nodigt CEE ook regelmatig experts uit om inspirerende workshops te geven over deze onderwerpen, bijvoorbeeld volgende week: Workshop Entrepreneurial Thinking in Engineering Education & Active and Collaborative Learning.

Sectorplan 2011-2015 afgerond

In januari heeft de 3TU.Federatie de Eindrapportage over het Sectorplan Technologie ingediend bij het ministerie van OCW. In vijf jaar tijd zijn veel zaken aangepakt, maar bovenal is er ook veel verbeterd. De bachelorinstroom is gegroeid met meer dan 30% en de drie TU’s hebben ieder hun bachelor-programma in belangrijke mate vernieuwd. Studenten behalen meer studiepunten per jaar, de studie-uitval is teruggebracht tot een acceptabel niveau en onze studies zijn internationaal gezien  enorm populair.

Laatste updates

Bekijk het volledige studieoverzicht van 4TU
Naar het overzicht
RSS feed: nieuwsbreichten TU Delft
Ouderen beschermd tegen letsel bij vallen met unieke valairbag
Als ouderen ten val komen, heeft dat vaak grote gevolgen. Regelmatig overlijden ouderen zelfs ten gevolge van een val. Door de toekomstige vergrijzing zal dit aantal toenemen. Heike Vallery van de TU Delft (faculteit 3mE) heeft daarom een valairbag voor ouderen ontworpen. Voor de ontwikkeling van de airbag werkt Heike samen met haar collega’s van de afdeling BioMechanical Engineering en de Nederlandse start-up WOLK BV.
donderdag 28 juli 2016
RSS feed: nieuwsberichten TU Eindhoven
TU/e opent intern informatiepunt voor Turkse studenten en academici
21 juli 2016:
De universiteit opent een loket voor alle vragen die mogelijk leven onder Turkse medewerkers en studenten.
vrijdag 22 juli 2016
Alle instituten van 4TU
Naar het overzicht
RSS feed: nieuwsberichten Universiteit Twente
Nieuwe designstrategie voor waterstof producerende fotokatalysatoren
Een internationale samenwerking gecoördineerd door wetenschappers aan de Universiteit Twente (TNW/MESA+) heeft geleid tot een nieuwe designstrategie voor waterstof producerende fotokatalysatoren. De auteurs zagen dat het omzeilen van de huidige algemeen geaccepteerde design strategie de waterstofconversie-efficiëntie sterk verbetert. De nieuwe benadering is veelbelovend voor efficiënte directe omzetting van zonlicht in groene brandstof. De resultaten zijn gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Chemical Communications.
maandag 25 juli 2016
RSS feed: nieuwsberichten Wageningen UR
Grote verscheidenheid aan plantensoorten maakt bodem sterk, gezond en vruchtbaar
Een grote diversiteit aan plantensoorten is de sleutel tot een goede bodemstructuur en daarmee tot een gezonde bodem. Een internationaal team van onderzoekers, waaronder van Wageningen University, laat zien dat de gemengde wortelstructuren van de verschillende plantengroepen de bodem weerbaarder maken tegen variabele neerslag en de groei van gewassen bevordert. Dat schrijven zij in Ecology Letters van deze week.
woensdag 27 juli 2016