4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente 4TU Wageningen

Denktank voor 4TU honours studenten

Op 17 mei vindt de eerste editie van de 4TU Challenge Day plaats. Op deze interdisciplinaire en intensieve dag zullen 80 honours studenten van de vier technische universiteiten samenkomen om ideeën uit te wisselen en gezamenlijk na te denken over grote uitdagingen binnen de Nederlandse samenleving.
De 4TU Challenge Day heeft onder meer als doel om de samenwerking te vergroten tussen de individuele honours programma's van de deelnemende universiteiten. "We willen de studenten verbinden, zowel met elkaar als met toonaangevende bedrijven," zegt Iris van der Loo, een van de organisatoren van deze dag.

Verduurzaming woonwijken

Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden, waaronder 4TU, gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor tekenen zij woensdag 17 april de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’.

Joint degrees 4 TU's

De 4TU.Federatie ondertekende eerder het Nationaal Techniekpact, samen met ruim 60 partijen uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Het doel: het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen.

Externe partners belangrijk voor TU's

De technische universiteiten in Nederland staan middenin de maatschappij. Ze richten hun blik naar buiten en spelen steeds meer een sleutelrol in het verbinden van excellent onderzoek met externe partners. Om als Nederland voorop te blijven lopen met technologische innovaties, is een hechte samenwerking tussen universiteiten en bedrijven essentieel. Hoe dat eruit kan zien, ervaar je in de Holland High Tech Stand in Hal 2 op de Hannover Messe, van 1 tot 5 april 2019.

TU's goed vertegenwoordigd in NWO-programma

Begin november honoreerde NWO 6 programma’s binnen haar perspectief-programma’s. Binnen deze onderzoeksprogramma’s, met een budget van in totaal 28 miljoen euro, werken wetenschappers met bedrijven en maatschappelijke organisaties nauw samen bij het ontwikkelen van technologieën voor grote maatschappelijke behoeften. Voor vijf programma’s levert een TU de programmaleider. Wetenschappers van alle vier technische universiteiten nemen deel aan het onderzoek dat zich richt op nieuwe robotica voor voedselproductie en op schone chemische processen voor de opslag van groene stroom.

Laatste updates

Bekijk het volledige studieoverzicht van 4TU
Naar het overzicht
RSS feed: nieuwsberichten TU Eindhoven
TU Eindhoven benoemt decaan Philip de Goey (werktuigbouw) voor een derde termijn
23 mei 2019:
De Goey geldt als de drijvende kracht achter het winnen van energie uit de verbranding van metaalpoeder.
donderdag 23 mei 2019
Alle instituten van 4TU
Naar het overzicht
RSS feed: nieuwsberichten Universiteit Twente
Dave Blank: "Ik ben altijd blijven experimenteren"
Ooit begonnen op de LTS, schopte hij het tot universiteitshoogleraar aan de Universiteit Twente, wetenschappelijk directeur van het MESA+ Instituut en boegbeeld van de nanotechnologie. Veel eer viel hem ten deel, zoals het Simon Stevin Meesterschap en de FOM Valorisatieprijs. Op 24 mei gaat prof.dr.ing. Dave Blank met emeritaat. “Ik ben nog steeds die technicus die blijft experimenteren.”
donderdag 23 mei 2019
RSS feed: nieuwsberichten Wageningen UR
Slimme plantenveredeling kan gebruik van pesticiden uitbannen
Een beter begrip van het immuunsysteem van gewassen opent de weg voor het verminderen van pesticidengebruik in de landbouw. Nieuwe technologieën zoals Crispr kunnen een effectieve boost geven aan ziekteresistente variëteiten. Dat betoogt prof.dr. Yuling Bai, persoonlijk hoogleraar Plant Breeding aan Wageningen University & Research, in haar inaugurale rede op 23 mei.
donderdag 23 mei 2019
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente 4TU Wageningen

Denktank voor 4TU honours studenten

Op 17 mei vindt de eerste editie van de 4TU Challenge Day plaats. Op deze interdisciplinaire en intensieve dag zullen 80 honours studenten van de vier technische universiteiten samenkomen om ideeën uit te wisselen en gezamenlijk na te denken over grote uitdagingen binnen de Nederlandse samenleving.
De 4TU Challenge Day heeft onder meer als doel om de samenwerking te vergroten tussen de individuele honours programma's van de deelnemende universiteiten. "We willen de studenten verbinden, zowel met elkaar als met toonaangevende bedrijven," zegt Iris van der Loo, een van de organisatoren van deze dag.

Verduurzaming woonwijken

Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden, waaronder 4TU, gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor tekenen zij woensdag 17 april de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’.

Joint degrees 4 TU's

De 4TU.Federatie ondertekende eerder het Nationaal Techniekpact, samen met ruim 60 partijen uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Het doel: het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen.

Externe partners belangrijk voor TU's

De technische universiteiten in Nederland staan middenin de maatschappij. Ze richten hun blik naar buiten en spelen steeds meer een sleutelrol in het verbinden van excellent onderzoek met externe partners. Om als Nederland voorop te blijven lopen met technologische innovaties, is een hechte samenwerking tussen universiteiten en bedrijven essentieel. Hoe dat eruit kan zien, ervaar je in de Holland High Tech Stand in Hal 2 op de Hannover Messe, van 1 tot 5 april 2019.

TU's goed vertegenwoordigd in NWO-programma

Begin november honoreerde NWO 6 programma’s binnen haar perspectief-programma’s. Binnen deze onderzoeksprogramma’s, met een budget van in totaal 28 miljoen euro, werken wetenschappers met bedrijven en maatschappelijke organisaties nauw samen bij het ontwikkelen van technologieën voor grote maatschappelijke behoeften. Voor vijf programma’s levert een TU de programmaleider. Wetenschappers van alle vier technische universiteiten nemen deel aan het onderzoek dat zich richt op nieuwe robotica voor voedselproductie en op schone chemische processen voor de opslag van groene stroom.

Laatste updates

Bekijk het volledige studieoverzicht van 4TU
Naar het overzicht
RSS feed: nieuwsberichten TU Eindhoven
TU Eindhoven benoemt decaan Philip de Goey (werktuigbouw) voor een derde termijn
23 mei 2019:
De Goey geldt als de drijvende kracht achter het winnen van energie uit de verbranding van metaalpoeder.
donderdag 23 mei 2019
Alle instituten van 4TU
Naar het overzicht
RSS feed: nieuwsberichten Universiteit Twente
Dave Blank: "Ik ben altijd blijven experimenteren"
Ooit begonnen op de LTS, schopte hij het tot universiteitshoogleraar aan de Universiteit Twente, wetenschappelijk directeur van het MESA+ Instituut en boegbeeld van de nanotechnologie. Veel eer viel hem ten deel, zoals het Simon Stevin Meesterschap en de FOM Valorisatieprijs. Op 24 mei gaat prof.dr.ing. Dave Blank met emeritaat. “Ik ben nog steeds die technicus die blijft experimenteren.”
donderdag 23 mei 2019
RSS feed: nieuwsberichten Wageningen UR
Slimme plantenveredeling kan gebruik van pesticiden uitbannen
Een beter begrip van het immuunsysteem van gewassen opent de weg voor het verminderen van pesticidengebruik in de landbouw. Nieuwe technologieën zoals Crispr kunnen een effectieve boost geven aan ziekteresistente variëteiten. Dat betoogt prof.dr. Yuling Bai, persoonlijk hoogleraar Plant Breeding aan Wageningen University & Research, in haar inaugurale rede op 23 mei.
donderdag 23 mei 2019