4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente 4TU Wageningen

Call High Tech for a sustainable future

UPDATED frequently. Last update on 22nd of January. 

4TU geeft impuls aan Nationale Wetenschapsagenda

De vier technische universiteiten (TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente, Wageningen University & Research), verenigd in de 4TU.Federatie, geven een impuls van 19 miljoen euro (voor de periode 2018-2021) aan voor Nederland essentiële wetenschapsgebieden. Ons land staat aan de vooravond van enorme maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. De vier TU’s maken zich sterk om antwoorden te vinden op deze vraagstukken.

23 Veni's voor onderzoekers 4 TU's

Maar liefst 23 talentvolle, jonge onderzoekers van de vier universiteiten van de 4TU ontvangen een Veni-grant ter waarde van maximaal 250.000 euro. De ‘Veni’ wordt jaarlijks door NWO toegekend. De beurs biedt veelbelovende jonge wetenschappers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen. De 4TU.Federatie feliciteert hen van harte met deze prestatie. 

Reactie artikel ScienceGuide

De 4TU.Federatie heeft met verwondering kennisgenomen van het artikel op ScienceGuide van 12 juli waarin wordt gesuggereerd dat de Technische Universiteiten de overstap zouden maken naar het ministerie van Economische Zaken. De uitkomst van eenzelfde discussie ten tijde van de vorming van het kabinet Rutte-I, was dat een dergelijke overstap niet realistisch en niet wenselijk is. Dat is wat 4TU betreft niet veranderd en 4TU is momenteel bij een dergelijke discussie niet betrokken.

Brief 4TU aan informateur

Al geruime tijd vraagt de 4TU.Federatie aandacht voor de knelpunten die gepaard gaan met de explosieve groei van het aantal studenten bij in het bijzonder de bètatechnische opleidingen. Deze knelpunten waren aanleiding voor de breed gesteunde motie Rog/Duisenberg. Uit de recent uitgevoerde analyse die 4TU naar aanleiding van deze motie, samen met het ministerie van OCW en EZ, heeft uitgevoerd, blijkt dat deze knelpunten met een krachtig besluit en extra financiering oplosbaar zijn. De brief die het kabinet recent naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, bevestigt deze analyse, maar schuift de besluiten die op basis daarvan nodig zijn door naar een volgend kabinet. De kabinetsformatie is bij uitstek het moment om hierover toekomstgerichte afspraken te maken en daarom stuurt de 4TU.Federatie vandaag een brief naar kabinetsinformateur Gerrit Zalm.

Laatste updates

Bekijk het volledige studieoverzicht van 4TU
Naar het overzicht
RSS feed: nieuwsbreichten TU Delft
Onderzoekers printen veelbelovende tweedimensionale transistors
Onderzoekers verbonden aan AMBER en Trinity College in Dublin hebben, in samenwerking met de TU Delft, voor het eerst geprinte transistors geproduceerd die uitsluitend bestaan uit tweedimensionale nanomaterialen. Deze 2D-materialen hebben veelbelovende elektronische eigenschappen en kunnen goedkoop geproduceerd worden. Mogelijke toepassingen van dit onderzoek zijn voedselverpakkingen met een digitale aftelklok die waarschuwt voor bederf, wijnetiketten die een signaal geven wanneer de witte wijn...
vrijdag 7 april 2017
RSS feed: nieuwsberichten TU Eindhoven
Sanctie voor studentencorps: korting op subsidie en geen toegang tot plechtigheden
22 februari 2018:
De TU/e schorst het ESC voor academische plechtigheden en kort in de bestuursbeurzen van de vereniging als straf voor seksuele intimidatie door dispuut Aleph.
donderdag 22 februari 2018
Alle instituten van 4TU
Naar het overzicht
RSS feed: nieuwsberichten Universiteit Twente
UT-Docent van het Jaar geeft gastcollege op ROC van Twente
De Docent van het Jaar van de Universiteit Twente, kan die ook les geven op het ROC? Pieter Roos ging, op uitnodiging van Trudy Vos, bestuurder van het ROC van Twente, de uitdaging aan. Hij gaf op 20 februari een gastcollege over de zee en de zeebodem. En vooral over de vraag, welke rol wiskunde hierin kan spelen.
dinsdag 20 februari 2018
RSS feed: nieuwsberichten Wageningen UR
Cichorei veredelen voor medicijnen
Cichorei is goed voor de gezondheid. Maar de plant heeft nog meer potentie. Wageningen University & Research gaat een internationaal onderzoek leiden van bedrijven, instituten en universiteiten om het gewas te verbeteren. Met nieuwe veredelingstechnieken kan cichorei stoffen maken die gebruikt kunnen worden in medicijnen. De EU financiert het project dat vier jaar gaat duren.
donderdag 22 februari 2018
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente 4TU Wageningen

Call High Tech for a sustainable future

UPDATED frequently. Last update on 22nd of January. 

4TU geeft impuls aan Nationale Wetenschapsagenda

De vier technische universiteiten (TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente, Wageningen University & Research), verenigd in de 4TU.Federatie, geven een impuls van 19 miljoen euro (voor de periode 2018-2021) aan voor Nederland essentiële wetenschapsgebieden. Ons land staat aan de vooravond van enorme maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. De vier TU’s maken zich sterk om antwoorden te vinden op deze vraagstukken.

23 Veni's voor onderzoekers 4 TU's

Maar liefst 23 talentvolle, jonge onderzoekers van de vier universiteiten van de 4TU ontvangen een Veni-grant ter waarde van maximaal 250.000 euro. De ‘Veni’ wordt jaarlijks door NWO toegekend. De beurs biedt veelbelovende jonge wetenschappers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen. De 4TU.Federatie feliciteert hen van harte met deze prestatie. 

Reactie artikel ScienceGuide

De 4TU.Federatie heeft met verwondering kennisgenomen van het artikel op ScienceGuide van 12 juli waarin wordt gesuggereerd dat de Technische Universiteiten de overstap zouden maken naar het ministerie van Economische Zaken. De uitkomst van eenzelfde discussie ten tijde van de vorming van het kabinet Rutte-I, was dat een dergelijke overstap niet realistisch en niet wenselijk is. Dat is wat 4TU betreft niet veranderd en 4TU is momenteel bij een dergelijke discussie niet betrokken.

Brief 4TU aan informateur

Al geruime tijd vraagt de 4TU.Federatie aandacht voor de knelpunten die gepaard gaan met de explosieve groei van het aantal studenten bij in het bijzonder de bètatechnische opleidingen. Deze knelpunten waren aanleiding voor de breed gesteunde motie Rog/Duisenberg. Uit de recent uitgevoerde analyse die 4TU naar aanleiding van deze motie, samen met het ministerie van OCW en EZ, heeft uitgevoerd, blijkt dat deze knelpunten met een krachtig besluit en extra financiering oplosbaar zijn. De brief die het kabinet recent naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, bevestigt deze analyse, maar schuift de besluiten die op basis daarvan nodig zijn door naar een volgend kabinet. De kabinetsformatie is bij uitstek het moment om hierover toekomstgerichte afspraken te maken en daarom stuurt de 4TU.Federatie vandaag een brief naar kabinetsinformateur Gerrit Zalm.

Laatste updates

Bekijk het volledige studieoverzicht van 4TU
Naar het overzicht
RSS feed: nieuwsbreichten TU Delft
Onderzoekers printen veelbelovende tweedimensionale transistors
Onderzoekers verbonden aan AMBER en Trinity College in Dublin hebben, in samenwerking met de TU Delft, voor het eerst geprinte transistors geproduceerd die uitsluitend bestaan uit tweedimensionale nanomaterialen. Deze 2D-materialen hebben veelbelovende elektronische eigenschappen en kunnen goedkoop geproduceerd worden. Mogelijke toepassingen van dit onderzoek zijn voedselverpakkingen met een digitale aftelklok die waarschuwt voor bederf, wijnetiketten die een signaal geven wanneer de witte wijn...
vrijdag 7 april 2017
RSS feed: nieuwsberichten TU Eindhoven
Sanctie voor studentencorps: korting op subsidie en geen toegang tot plechtigheden
22 februari 2018:
De TU/e schorst het ESC voor academische plechtigheden en kort in de bestuursbeurzen van de vereniging als straf voor seksuele intimidatie door dispuut Aleph.
donderdag 22 februari 2018
Alle instituten van 4TU
Naar het overzicht
RSS feed: nieuwsberichten Universiteit Twente
UT-Docent van het Jaar geeft gastcollege op ROC van Twente
De Docent van het Jaar van de Universiteit Twente, kan die ook les geven op het ROC? Pieter Roos ging, op uitnodiging van Trudy Vos, bestuurder van het ROC van Twente, de uitdaging aan. Hij gaf op 20 februari een gastcollege over de zee en de zeebodem. En vooral over de vraag, welke rol wiskunde hierin kan spelen.
dinsdag 20 februari 2018
RSS feed: nieuwsberichten Wageningen UR
Cichorei veredelen voor medicijnen
Cichorei is goed voor de gezondheid. Maar de plant heeft nog meer potentie. Wageningen University & Research gaat een internationaal onderzoek leiden van bedrijven, instituten en universiteiten om het gewas te verbeteren. Met nieuwe veredelingstechnieken kan cichorei stoffen maken die gebruikt kunnen worden in medicijnen. De EU financiert het project dat vier jaar gaat duren.
donderdag 22 februari 2018