4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente 4TU Wageningen

High Tech for a Sustainable Future

Op 22 oktober verzamelden zich circa 150 vertegenwoordigers uit de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven in het WTC Den Haag om kennis te maken met de vijf programma’s en de nieuw aangestelde staf binnen het thema ‘High Tech for a Sustainable Future’.
Binnen elk van deze programma’s werken de vier technische universiteiten samen. Met hun expertise van sleuteltechnologieën, KI en Big Data zullen de wetenschappers zich buigen over onderzoek naar gepersonaliseerde geneeskunde, ziektepreventie en behandeling, ‘slimme’ industrie, meer veerkrachtige samenlevingen, en de wereldwijde voedselvraag.

Innovatiecompetitie studenten

Op 7 november vindt in Den Haag de finale plaats van een unieke innovatiecompetitie tussen de vier Nederlandse TU’s. Dit voorjaar organiseerden de vier technische universiteiten al hun eigen voorrondes. Maar liefst 800 studenten, 80 teams per TU, presenteerden baanbrekende innovaties die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Er zijn nu nog 16 finalisten over.

De studenten hebben op de dag van de challenge tijd vrij weten te maken voor minister-president Mark Rutte. In het torentje ontvangt de premier een aantal finalisten en neemt hij hun ideeën in ontvangst. De winnaar van de challenge gaat mee met de Nederlandse handelsmissie naar de World Expo in Dubai.

Zeewier in plaats van biefstuk
De jonge toptalenten presenteren hun innovatieve technologieën aan een onafhankelijke jury. Zo heeft Sven Arends, student aan de TU Eindhoven en oprichter van SpaceSea, dé oplossing voor het wereldvoedselprobleem. Arends en zijn teamleden ontwikkelden een tool om op afstand zeewierboerderijen te monitoren. Daardoor worden de kosten verlaagd en komt grootschalige zeewierteelt steeds dichterbij. Arends: “In 2050 is volgens de Wereldbank tussen de 50 en 70 procent meer voedsel nodig. Zeewier kan hierin bijdragen als een betrouwbare en betaalbare bron van voeding. Daarbij legt zeewier van nature veel koolstof vast, wat de uitstoot van broeikasgassen terugdringt. Dit is het centrale doel van het kabinet zoals beschreven staat in het Klimaatakkoord. We zijn erg blij dat we tijdens de finale in Den Haag kunnen laten zien dat onze tool een directe bijdrage kan leveren aan het klimaat- en voedselproblematiek.”
Sven en zijn medestudenten werkten na de voorrondes op de vier TU’s maandenlang aan hun idee of prototype. Alle kandidaten hebben hun innovaties verbeterd met hulp van coaches van bedrijven die vooruitstrevend zijn in hun vakgebied.  

Jaarverslag 2018 online

In 2018 zijn toenemende studentenaantallen en achterblijvende bekostiging - voor het derde jaar achtereen - de twee hoofdthema’s voor de 4TU.Federatie. Voor het eerst gloort er licht aan de horizon. De sectorplannen zorgen vanaf 2019 voor financiële ruimte om extra personeel aan te stellen en de commissie Van Rijn zal in 2019 adviseren over de bekostiging van het hoger onderwijs.

Zwaartekracht-subsidie voor ethiek en technologie

Topwetenschappers op het gebied van ethiek en filosofie van technologie gaan aloude filosofische kernbegrippen herzien, zoals autonomie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid, die door technologische ontwikkelingen worden uitgedaagd. Dat moet leiden tot een vernieuwende blik en meer grip op de grote veranderingen die nieuwe technologieën op het gebied van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, synthetische biologie en klimaattechnologie teweegbrengen. De onderzoekers ontvangen daarvoor een bijdrage van 17,9 miljoen euro uit het Zwaartekracht-programma van het Ministerie van OCW. Het programma, dat een looptijd heeft van tien jaar, is een samenwerking van onderzoekers van de Universiteit Twente, TU Delft, TU Eindhoven en Univeristeit Utrecht, waarin ook Wageningen University & Research, Universiteit Leiden en Universitair Medisch Centrum Utrecht deelnemen.

4TU Career special

Afgestudeerden van de 4TU-universiteiten in Delft, Twente, Eindhoven en Wageningen hebben op dit moment echt iets te kiezen. Kiezen voor een van de ‘usual suspects’ - grote ondernemingen en organisaties - of toch voor een innovatief en wendbaar mkb-bedrijf in je directe omgeving? Een eigen onderneming starten, samen met een paar anderen? Of toch eerst dóór in de wetenschap? Stuk voor stuk kansen die een goede afweging verdienen. Deze 4TU Carrière Special helpt daarbij en geeft werkgevers een plek om zich te onderscheiden.

Laatste updates

Bekijk het volledige studieoverzicht van 4TU
Naar het overzicht
RSS feed: nieuwsberichten TU Eindhoven
PSN @ Dutch Design Week
22 oktober 2019:
dinsdag 22 oktober 2019
Alle instituten van 4TU
Naar het overzicht
RSS feed: nieuwsberichten Universiteit Twente
Geert Dewulf benoemd tot Chief Development Officer Universiteit Twente
Het College van Bestuur heeft prof.dr. Geert Dewulf benoemd tot Chief Development Officer en directeur van de eenheid Strategic Business Development (SBD). Zijn benoeming gaat in per 1 november voor de duur van vier jaar. Geert Dewulf heeft al sinds het najaar van 2018 de functie van directeur Strategic Business Development op interim-basis vervuld. In deze periode is onder aansturing van Geert samen met de faculteiten en instituten van de UT gewerkt aan de doorontwikkeling en versterking van SBD, onder de noemer SBD 2.0. De functie van CDO is een bestuurlijke rol. De CDO is lid van het Strategisch Beraad.
maandag 21 oktober 2019
RSS feed: nieuwsberichten Wageningen UR
Onderzoek naar combinatie aardwarmte, slateelt en viskweek gestart
Onder grote belangstelling is Geofood van start gegaan. Doel van dit project is onderzoeken of met geothermie niet alleen kassen kunnen worden verwarmd maar ook vissen gekweekt kunnen worden. Als symbool voor het openen van de nieuwe aquaponic-faciliteiten werd tijdens de openingshandeling een drijver met slaplanten geplaatst op een aquarium met tilapia. Geofood is een samenwerking tussen de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research en partners uit IJsland, Slovenië en Nederland.
dinsdag 22 oktober 2019
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente 4TU Wageningen

High Tech for a Sustainable Future

Op 22 oktober verzamelden zich circa 150 vertegenwoordigers uit de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven in het WTC Den Haag om kennis te maken met de vijf programma’s en de nieuw aangestelde staf binnen het thema ‘High Tech for a Sustainable Future’.
Binnen elk van deze programma’s werken de vier technische universiteiten samen. Met hun expertise van sleuteltechnologieën, KI en Big Data zullen de wetenschappers zich buigen over onderzoek naar gepersonaliseerde geneeskunde, ziektepreventie en behandeling, ‘slimme’ industrie, meer veerkrachtige samenlevingen, en de wereldwijde voedselvraag.

Innovatiecompetitie studenten

Op 7 november vindt in Den Haag de finale plaats van een unieke innovatiecompetitie tussen de vier Nederlandse TU’s. Dit voorjaar organiseerden de vier technische universiteiten al hun eigen voorrondes. Maar liefst 800 studenten, 80 teams per TU, presenteerden baanbrekende innovaties die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Er zijn nu nog 16 finalisten over.

De studenten hebben op de dag van de challenge tijd vrij weten te maken voor minister-president Mark Rutte. In het torentje ontvangt de premier een aantal finalisten en neemt hij hun ideeën in ontvangst. De winnaar van de challenge gaat mee met de Nederlandse handelsmissie naar de World Expo in Dubai.

Zeewier in plaats van biefstuk
De jonge toptalenten presenteren hun innovatieve technologieën aan een onafhankelijke jury. Zo heeft Sven Arends, student aan de TU Eindhoven en oprichter van SpaceSea, dé oplossing voor het wereldvoedselprobleem. Arends en zijn teamleden ontwikkelden een tool om op afstand zeewierboerderijen te monitoren. Daardoor worden de kosten verlaagd en komt grootschalige zeewierteelt steeds dichterbij. Arends: “In 2050 is volgens de Wereldbank tussen de 50 en 70 procent meer voedsel nodig. Zeewier kan hierin bijdragen als een betrouwbare en betaalbare bron van voeding. Daarbij legt zeewier van nature veel koolstof vast, wat de uitstoot van broeikasgassen terugdringt. Dit is het centrale doel van het kabinet zoals beschreven staat in het Klimaatakkoord. We zijn erg blij dat we tijdens de finale in Den Haag kunnen laten zien dat onze tool een directe bijdrage kan leveren aan het klimaat- en voedselproblematiek.”
Sven en zijn medestudenten werkten na de voorrondes op de vier TU’s maandenlang aan hun idee of prototype. Alle kandidaten hebben hun innovaties verbeterd met hulp van coaches van bedrijven die vooruitstrevend zijn in hun vakgebied.  

Jaarverslag 2018 online

In 2018 zijn toenemende studentenaantallen en achterblijvende bekostiging - voor het derde jaar achtereen - de twee hoofdthema’s voor de 4TU.Federatie. Voor het eerst gloort er licht aan de horizon. De sectorplannen zorgen vanaf 2019 voor financiële ruimte om extra personeel aan te stellen en de commissie Van Rijn zal in 2019 adviseren over de bekostiging van het hoger onderwijs.

Zwaartekracht-subsidie voor ethiek en technologie

Topwetenschappers op het gebied van ethiek en filosofie van technologie gaan aloude filosofische kernbegrippen herzien, zoals autonomie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid, die door technologische ontwikkelingen worden uitgedaagd. Dat moet leiden tot een vernieuwende blik en meer grip op de grote veranderingen die nieuwe technologieën op het gebied van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, synthetische biologie en klimaattechnologie teweegbrengen. De onderzoekers ontvangen daarvoor een bijdrage van 17,9 miljoen euro uit het Zwaartekracht-programma van het Ministerie van OCW. Het programma, dat een looptijd heeft van tien jaar, is een samenwerking van onderzoekers van de Universiteit Twente, TU Delft, TU Eindhoven en Univeristeit Utrecht, waarin ook Wageningen University & Research, Universiteit Leiden en Universitair Medisch Centrum Utrecht deelnemen.

4TU Career special

Afgestudeerden van de 4TU-universiteiten in Delft, Twente, Eindhoven en Wageningen hebben op dit moment echt iets te kiezen. Kiezen voor een van de ‘usual suspects’ - grote ondernemingen en organisaties - of toch voor een innovatief en wendbaar mkb-bedrijf in je directe omgeving? Een eigen onderneming starten, samen met een paar anderen? Of toch eerst dóór in de wetenschap? Stuk voor stuk kansen die een goede afweging verdienen. Deze 4TU Carrière Special helpt daarbij en geeft werkgevers een plek om zich te onderscheiden.

Laatste updates

Bekijk het volledige studieoverzicht van 4TU
Naar het overzicht
RSS feed: nieuwsberichten TU Eindhoven
PSN @ Dutch Design Week
22 oktober 2019:
dinsdag 22 oktober 2019
Alle instituten van 4TU
Naar het overzicht
RSS feed: nieuwsberichten Universiteit Twente
Geert Dewulf benoemd tot Chief Development Officer Universiteit Twente
Het College van Bestuur heeft prof.dr. Geert Dewulf benoemd tot Chief Development Officer en directeur van de eenheid Strategic Business Development (SBD). Zijn benoeming gaat in per 1 november voor de duur van vier jaar. Geert Dewulf heeft al sinds het najaar van 2018 de functie van directeur Strategic Business Development op interim-basis vervuld. In deze periode is onder aansturing van Geert samen met de faculteiten en instituten van de UT gewerkt aan de doorontwikkeling en versterking van SBD, onder de noemer SBD 2.0. De functie van CDO is een bestuurlijke rol. De CDO is lid van het Strategisch Beraad.
maandag 21 oktober 2019
RSS feed: nieuwsberichten Wageningen UR
Onderzoek naar combinatie aardwarmte, slateelt en viskweek gestart
Onder grote belangstelling is Geofood van start gegaan. Doel van dit project is onderzoeken of met geothermie niet alleen kassen kunnen worden verwarmd maar ook vissen gekweekt kunnen worden. Als symbool voor het openen van de nieuwe aquaponic-faciliteiten werd tijdens de openingshandeling een drijver met slaplanten geplaatst op een aquarium met tilapia. Geofood is een samenwerking tussen de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research en partners uit IJsland, Slovenië en Nederland.
dinsdag 22 oktober 2019