Text inaugural lecture Remco Tuinier (TU/e)

Over de Fysische Chemie: Onderwijs, Onderzoek en Overheid. De tekst van de oratie die Remco Tuinier op 3 juni 2016 hield aan de TU/e is nu online beschikbaar.
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen
  • Share

Remco Tuinier was appointed professor Physical Chemistry at the Department of Chemical Engineering of Eindhoven University of Technology (TU/e). He held his inaugural lecture on Friday June 3, 2016.

The text of this lecture is available now (in Duch and in English):

Over de Fysische Chemie: Onderwijs, Onderzoek en Overheid (Pdf file)

On Physical Chemistry: Education, Research and Government Funding (Pdf file)

There is also a video recording of the lecture available.

De fysische scheikunde

Wat voor vakgebied is de fysische scheikunde of de fysische chemie? Binnen de fysische chemie worden op een moleculair of mesoscopisch niveau, met behulp van natuurwetten en concepten uit de fysica, dynamische en evenwichts-eigenschappen van materialen onderzocht. Het is een discipline die zich op het grensvlak bevindt van de natuur- en scheikunde. Bij het onderzoek binnen de fysische chemie combineert men typisch theorie, waaree een voorspelling wordt gedaan van gedrag van materialen, en experiment. Een fysisch chemicus moet in staat zijn om eenvoudige eigenschappen van moleculen te kunnen voorspellen. Kwantificering is daarbij essentieel.

Vorig jaar is hier op de TU/e binnen de faculteit Scheikundige Technologie het Laboratorium voor Fysische Chemie opgericht, waaraan ik samen met Catarina Esteves en Ilja Voets de wetenschappelijke leiding mag geven. In onze groep houden we ons zowel bezig met moleculaire als met mesoscopische eigenschappen van vloeistoffen en oppervlakken. Hoe groot zijn dan die structuren waarin we geïnteresseerd zijn zoals colloïden en polymeren in oplossingen? Via de ‘Machten van Tien’ van Kees Boeke uit Bilthoven kan snel enig inzicht worden gegeven in groottes van moleculen of afmetingen in het heelal ten opzichte van de lengteschalen waarmee we vertrouwd zijn zoals de meter. Indien we stappen nemen waarbij deze meter bij elke stap 10 maal kleiner wordt, dan hebben we in het gebied vanaf stap 6 (10-6 m; 1 mm) tot stap 9 (10-9 m; 1 nm) te maken met het domein van de bouwstenen van de zachte gecondenseerde materie: structuren met een afmeting tussen de, zeg, 1 micrometer en 1 nanometer behoren daartoe. En vooral in die structuren, zoals colloïdale deeltjes, polymeren en surfactanten in vloeistoffen en op oppervlakken, hebben we interesse in onze Fysische Chemie-groep.

Uit: Over de Fysische Chemie. Onderwijs, Onderzoek en Overheid. Intreerede prof.dr.ir. Remco Tuinier, 3 juni 2016. Eindhoven University of Technology, p.8.

Text inaugural lecture Remco Tuinier (TU/e)

Remco Tuinier was appointed professor Physical Chemistry at the Department of Chemical Engineering of Eindhoven University of Technology (TU/e). He held his inaugural lecture on Friday June 3, 2016.

The text of this lecture is available now (in Duch and in English):

Over de Fysische Chemie: Onderwijs, Onderzoek en Overheid (Pdf file)

On Physical Chemistry: Education, Research and Government Funding (Pdf file)

There is also a video recording of the lecture available.

De fysische scheikunde

Wat voor vakgebied is de fysische scheikunde of de fysische chemie? Binnen de fysische chemie worden op een moleculair of mesoscopisch niveau, met behulp van natuurwetten en concepten uit de fysica, dynamische en evenwichts-eigenschappen van materialen onderzocht. Het is een discipline die zich op het grensvlak bevindt van de natuur- en scheikunde. Bij het onderzoek binnen de fysische chemie combineert men typisch theorie, waaree een voorspelling wordt gedaan van gedrag van materialen, en experiment. Een fysisch chemicus moet in staat zijn om eenvoudige eigenschappen van moleculen te kunnen voorspellen. Kwantificering is daarbij essentieel.

Vorig jaar is hier op de TU/e binnen de faculteit Scheikundige Technologie het Laboratorium voor Fysische Chemie opgericht, waaraan ik samen met Catarina Esteves en Ilja Voets de wetenschappelijke leiding mag geven. In onze groep houden we ons zowel bezig met moleculaire als met mesoscopische eigenschappen van vloeistoffen en oppervlakken. Hoe groot zijn dan die structuren waarin we geïnteresseerd zijn zoals colloïden en polymeren in oplossingen? Via de ‘Machten van Tien’ van Kees Boeke uit Bilthoven kan snel enig inzicht worden gegeven in groottes van moleculen of afmetingen in het heelal ten opzichte van de lengteschalen waarmee we vertrouwd zijn zoals de meter. Indien we stappen nemen waarbij deze meter bij elke stap 10 maal kleiner wordt, dan hebben we in het gebied vanaf stap 6 (10-6 m; 1 mm) tot stap 9 (10-9 m; 1 nm) te maken met het domein van de bouwstenen van de zachte gecondenseerde materie: structuren met een afmeting tussen de, zeg, 1 micrometer en 1 nanometer behoren daartoe. En vooral in die structuren, zoals colloïdale deeltjes, polymeren en surfactanten in vloeistoffen en op oppervlakken, hebben we interesse in onze Fysische Chemie-groep.

Uit: Over de Fysische Chemie. Onderwijs, Onderzoek en Overheid. Intreerede prof.dr.ir. Remco Tuinier, 3 juni 2016. Eindhoven University of Technology, p.8.