News 2017

Latest news
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen

Technisch Weekblad over TUD-alumnus David Lentink tijdens het Spring Congres 

Lees het hele artikel van Christian Jongeneel hier
of via www.technischweekblad.nl  

Kick-off Meeting Blended Learning 27 january  in Utrecht:


Het 4TU.AMI project Blended Learning richt zich op het realiseren van:
Een combinatie van “face-to-face onderwijsen onderwijs ondersteund door digitale tools om ons onderwijs efficiënter, flexibeler en didactisch beter te maken, en daarmee de meester-gezel relatie op moderne wijze vorm te geven.

Het speciale doel van deze bijeenkomst van de vier TU-’s  is na te denken over het ontwikkelen van schakelcursussen wiskunde op het gebied van Calculus, Lineaire Algebra en Kansrekening en Statistiek voor studenten, nationaal en internationaal met deficiëntie voor wiskunde, die zich willen inschrijven bij de vier universiteiten. Net zoals bij de reguliere cursussen, waarbij nieuwe digitale vormen van “blended”-onderwijs  leidt tot meer flexibiliteit bij docenten en studenten, moet gekeken worden welke digitale tools en materialengeschikt zijn, en hoe deze te gebruiken bij de (“stand-alone/digital/online) schakelcursussen.  Ook zal nagedacht moeten worden over de wijze van toetsing (op afstand).

 Hans Cuypers (projectleider) start de middag met een presentatie over de huidige stand van zaken en geeft een vooruitblik (zie slides).

Korte samenvatting aan de hand van de slides:

  • Motief voor 4TU.AMI inspanningen t.a.v. Blended-Learning,
  • Tijdsduur en financiële middelen Project Blended Learning op de TUD, UT, TU/e,
  • Projectdoelen, Project plannen en Projectorganisatie,
  • De deelprojecten in fases.

Tot slot wordt opgemerkt dat ook op ministerieel  niveau aandacht is voor dit project. Minister Bussemaker heeft een bedrag van €150.000,- beschikbaar voor een omvangrijk project voor het omvormen van het wiskundeonderwijs van de vier TU’s. Lees hier verder over deze steun van het ministerie. 

search
search

News 2017

Technisch Weekblad over TUD-alumnus David Lentink tijdens het Spring Congres 

Lees het hele artikel van Christian Jongeneel hier
of via www.technischweekblad.nl  

Kick-off Meeting Blended Learning 27 january  in Utrecht:


Het 4TU.AMI project Blended Learning richt zich op het realiseren van:
Een combinatie van “face-to-face onderwijsen onderwijs ondersteund door digitale tools om ons onderwijs efficiënter, flexibeler en didactisch beter te maken, en daarmee de meester-gezel relatie op moderne wijze vorm te geven.

Het speciale doel van deze bijeenkomst van de vier TU-’s  is na te denken over het ontwikkelen van schakelcursussen wiskunde op het gebied van Calculus, Lineaire Algebra en Kansrekening en Statistiek voor studenten, nationaal en internationaal met deficiëntie voor wiskunde, die zich willen inschrijven bij de vier universiteiten. Net zoals bij de reguliere cursussen, waarbij nieuwe digitale vormen van “blended”-onderwijs  leidt tot meer flexibiliteit bij docenten en studenten, moet gekeken worden welke digitale tools en materialengeschikt zijn, en hoe deze te gebruiken bij de (“stand-alone/digital/online) schakelcursussen.  Ook zal nagedacht moeten worden over de wijze van toetsing (op afstand).

 Hans Cuypers (projectleider) start de middag met een presentatie over de huidige stand van zaken en geeft een vooruitblik (zie slides).

Korte samenvatting aan de hand van de slides:

  • Motief voor 4TU.AMI inspanningen t.a.v. Blended-Learning,
  • Tijdsduur en financiële middelen Project Blended Learning op de TUD, UT, TU/e,
  • Projectdoelen, Project plannen en Projectorganisatie,
  • De deelprojecten in fases.

Tot slot wordt opgemerkt dat ook op ministerieel  niveau aandacht is voor dit project. Minister Bussemaker heeft een bedrag van €150.000,- beschikbaar voor een omvangrijk project voor het omvormen van het wiskundeonderwijs van de vier TU’s. Lees hier verder over deze steun van het ministerie.