Projects

4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen

Onderwijs - projecten:

Blended Learning:

Dit innovatieve project is een combinatie van face-to-face onderwijs en onderwijs ondersteund door digitale tools. Het biedt kansen om ons onderwijs efficienter, exibeler en didactisch beter te maken, en de meester-gezel relatie op moderne wijze vorm te geven. Ons doel is om motiverend wiskundeonderwijs van hoge kwaliteit te verzorgen in de curricula van toekomstige eersteklas ingenieurs.

Deze visie sluit aan bij de onderwijsvisie van de vier technische universiteiten, die allevier onafhankelijk van elkaar hebben gekozen voor een blend van face-to-face onderwijs en door digitale tools ondersteund (online) onderwijs.
Om haar visie op het onderwijs te implementeren heeft 4TU.AMI afgelopen jaren reeds verschillende projecten op het gebied van digitalisering van het onderwijs ondersteund.
Met behulp van deze projecten is een aantal wiskunde-vakken voorzien van digitale leermiddelen(toetsen, weblectures, etc.) en zijn verschillende vakken op een nieuwe blended manier ingericht. Ook zijn verschillende nieuwe vormen van online toetsen ingevoerd, meestal met een formatief karakter.
De ervaringen zijn erg goed. De rendementen zijn gestegen en studentevaluaties zijn positief.
In de komende jaren willen we voortbouwen op deze goede ervaringen, de didactiek van blended learning verder ontwikkelen en evalueren, en toepassen op een breder scala aan vakken en onderwerpen. 
Om de hervorming van ons onderwijs te realiseren, willen we onderstaande activiteiten ontplooien. Hierbij gaan we uit van een projectduur van 4 jaar.

- Schakelonderwijs voor HBO- en internationale studenten.
- Service-onderwijs.
- Wiskunde eigen opleiding.
- Formatief en Summatief toetsen.
- Opleiding docenten.

Voor meer informatie zie innovatie eerstejaarsonderwijs Delft of contacteer Kees Vuik C.Vuijk@tudelft.nl.
(Betrokkenen: Hans Cuypers, Johannes Maks, Jan Willem Polderman, Joost de Groot e.a.)

Aansluiting VWO-WO:

De project-doelstelling : Bevorderen aansluiting VWO-4 TU’s op het gebied van wiskunde. (zowel voor de wiskunde als de andere TU-opleidingen).
Hierbij zijn activiteiten ontplooid die
1. de vwo-leerling inzicht geven in de wiskunde zoals dat aan de 4 TU’s gegeven wordt;
2. vwo-docenten inzetten bij het onderwijs en didactiek aan de technische universiteit.

Zo zijn er voor de vwo-leerling online cursussen m.b.t. wiskunde D en practica, worden er gastlessen gegeven en math-science-classes opgezet en bestaat er een pre-university-mooc calculus (http://homepage.tudelft.nl/11r49/mooc_en.html) . Zo nemen middelbare school-docenten deel aan wiskunde-instructies voor eerstejaars, zijn ze betrokken bij de toetsing en mentoraat, beïnvloeden ze de opzet van vakken voor de lerarenopleiding en geven TU-docenten een beter inzicht in hun eerstejaarspubliek.(zie pre-university calculus mooc; aansluiting VWO-WO)

Lerarenopleiding:

Dit project richt zich op nascholing van VWO-docenten. Hiervoor wordt op locatie nascholing verzorgd, zijn docent-ontwikkelteams en vak-steunpunten wiskunde opgezet (ook in samenwerking met andere universiteiten). Momenteel richt de nascholing zich op de relatief nieuwe examenonderdelen: a. Analytische meetkunde , b. Statistiek van grote data-sets, c. Wiskundige denkactiviteiten en d. Logisch redeneren. Door dit alles heen loopt een door Google gefaciliteerd project dat min of meer hetzelfde nastreeft (www.leergangwiskunde.nl).
(zie lerarenopleiding)
(Betrokkenen: Wim Caspers, Hans Sterk, Birgit Geveling, Gerard Jeurnink, Fokko van de Bult e.a.)

Onderwijs - projecten:

Blended Learning:

Dit innovatieve project is een combinatie van face-to-face onderwijs en onderwijs ondersteund door digitale tools. Het biedt kansen om ons onderwijs efficienter, exibeler en didactisch beter te maken, en de meester-gezel relatie op moderne wijze vorm te geven. Ons doel is om motiverend wiskundeonderwijs van hoge kwaliteit te verzorgen in de curricula van toekomstige eersteklas ingenieurs.

Deze visie sluit aan bij de onderwijsvisie van de vier technische universiteiten, die allevier onafhankelijk van elkaar hebben gekozen voor een blend van face-to-face onderwijs en door digitale tools ondersteund (online) onderwijs.
Om haar visie op het onderwijs te implementeren heeft 4TU.AMI afgelopen jaren reeds verschillende projecten op het gebied van digitalisering van het onderwijs ondersteund.
Met behulp van deze projecten is een aantal wiskunde-vakken voorzien van digitale leermiddelen(toetsen, weblectures, etc.) en zijn verschillende vakken op een nieuwe blended manier ingericht. Ook zijn verschillende nieuwe vormen van online toetsen ingevoerd, meestal met een formatief karakter.
De ervaringen zijn erg goed. De rendementen zijn gestegen en studentevaluaties zijn positief.
In de komende jaren willen we voortbouwen op deze goede ervaringen, de didactiek van blended learning verder ontwikkelen en evalueren, en toepassen op een breder scala aan vakken en onderwerpen. 
Om de hervorming van ons onderwijs te realiseren, willen we onderstaande activiteiten ontplooien. Hierbij gaan we uit van een projectduur van 4 jaar.

- Schakelonderwijs voor HBO- en internationale studenten.
- Service-onderwijs.
- Wiskunde eigen opleiding.
- Formatief en Summatief toetsen.
- Opleiding docenten.

Voor meer informatie zie innovatie eerstejaarsonderwijs Delft of contacteer Kees Vuik C.Vuijk@tudelft.nl.
(Betrokkenen: Hans Cuypers, Johannes Maks, Jan Willem Polderman, Joost de Groot e.a.)

Aansluiting VWO-WO:

De project-doelstelling : Bevorderen aansluiting VWO-4 TU’s op het gebied van wiskunde. (zowel voor de wiskunde als de andere TU-opleidingen).
Hierbij zijn activiteiten ontplooid die
1. de vwo-leerling inzicht geven in de wiskunde zoals dat aan de 4 TU’s gegeven wordt;
2. vwo-docenten inzetten bij het onderwijs en didactiek aan de technische universiteit.

Zo zijn er voor de vwo-leerling online cursussen m.b.t. wiskunde D en practica, worden er gastlessen gegeven en math-science-classes opgezet en bestaat er een pre-university-mooc calculus (http://homepage.tudelft.nl/11r49/mooc_en.html) . Zo nemen middelbare school-docenten deel aan wiskunde-instructies voor eerstejaars, zijn ze betrokken bij de toetsing en mentoraat, beïnvloeden ze de opzet van vakken voor de lerarenopleiding en geven TU-docenten een beter inzicht in hun eerstejaarspubliek.(zie pre-university calculus mooc; aansluiting VWO-WO)

Lerarenopleiding:

Dit project richt zich op nascholing van VWO-docenten. Hiervoor wordt op locatie nascholing verzorgd, zijn docent-ontwikkelteams en vak-steunpunten wiskunde opgezet (ook in samenwerking met andere universiteiten). Momenteel richt de nascholing zich op de relatief nieuwe examenonderdelen: a. Analytische meetkunde , b. Statistiek van grote data-sets, c. Wiskundige denkactiviteiten en d. Logisch redeneren. Door dit alles heen loopt een door Google gefaciliteerd project dat min of meer hetzelfde nastreeft (www.leergangwiskunde.nl).
(zie lerarenopleiding)
(Betrokkenen: Wim Caspers, Hans Sterk, Birgit Geveling, Gerard Jeurnink, Fokko van de Bult e.a.)

search
search

Projects

Onderwijs - projecten:

Blended Learning:

Dit innovatieve project is een combinatie van face-to-face onderwijs en onderwijs ondersteund door digitale tools. Het biedt kansen om ons onderwijs efficienter, exibeler en didactisch beter te maken, en de meester-gezel relatie op moderne wijze vorm te geven. Ons doel is om motiverend wiskundeonderwijs van hoge kwaliteit te verzorgen in de curricula van toekomstige eersteklas ingenieurs.

Deze visie sluit aan bij de onderwijsvisie van de vier technische universiteiten, die allevier onafhankelijk van elkaar hebben gekozen voor een blend van face-to-face onderwijs en door digitale tools ondersteund (online) onderwijs.
Om haar visie op het onderwijs te implementeren heeft 4TU.AMI afgelopen jaren reeds verschillende projecten op het gebied van digitalisering van het onderwijs ondersteund.
Met behulp van deze projecten is een aantal wiskunde-vakken voorzien van digitale leermiddelen(toetsen, weblectures, etc.) en zijn verschillende vakken op een nieuwe blended manier ingericht. Ook zijn verschillende nieuwe vormen van online toetsen ingevoerd, meestal met een formatief karakter.
De ervaringen zijn erg goed. De rendementen zijn gestegen en studentevaluaties zijn positief.
In de komende jaren willen we voortbouwen op deze goede ervaringen, de didactiek van blended learning verder ontwikkelen en evalueren, en toepassen op een breder scala aan vakken en onderwerpen. 
Om de hervorming van ons onderwijs te realiseren, willen we onderstaande activiteiten ontplooien. Hierbij gaan we uit van een projectduur van 4 jaar.

- Schakelonderwijs voor HBO- en internationale studenten.
- Service-onderwijs.
- Wiskunde eigen opleiding.
- Formatief en Summatief toetsen.
- Opleiding docenten.

Voor meer informatie zie innovatie eerstejaarsonderwijs Delft of contacteer Kees Vuik C.Vuijk@tudelft.nl.
(Betrokkenen: Hans Cuypers, Johannes Maks, Jan Willem Polderman, Joost de Groot e.a.)

Aansluiting VWO-WO:

De project-doelstelling : Bevorderen aansluiting VWO-4 TU’s op het gebied van wiskunde. (zowel voor de wiskunde als de andere TU-opleidingen).
Hierbij zijn activiteiten ontplooid die
1. de vwo-leerling inzicht geven in de wiskunde zoals dat aan de 4 TU’s gegeven wordt;
2. vwo-docenten inzetten bij het onderwijs en didactiek aan de technische universiteit.

Zo zijn er voor de vwo-leerling online cursussen m.b.t. wiskunde D en practica, worden er gastlessen gegeven en math-science-classes opgezet en bestaat er een pre-university-mooc calculus (http://homepage.tudelft.nl/11r49/mooc_en.html) . Zo nemen middelbare school-docenten deel aan wiskunde-instructies voor eerstejaars, zijn ze betrokken bij de toetsing en mentoraat, beïnvloeden ze de opzet van vakken voor de lerarenopleiding en geven TU-docenten een beter inzicht in hun eerstejaarspubliek.(zie pre-university calculus mooc; aansluiting VWO-WO)

Lerarenopleiding:

Dit project richt zich op nascholing van VWO-docenten. Hiervoor wordt op locatie nascholing verzorgd, zijn docent-ontwikkelteams en vak-steunpunten wiskunde opgezet (ook in samenwerking met andere universiteiten). Momenteel richt de nascholing zich op de relatief nieuwe examenonderdelen: a. Analytische meetkunde , b. Statistiek van grote data-sets, c. Wiskundige denkactiviteiten en d. Logisch redeneren. Door dit alles heen loopt een door Google gefaciliteerd project dat min of meer hetzelfde nastreeft (www.leergangwiskunde.nl).
(zie lerarenopleiding)
(Betrokkenen: Wim Caspers, Hans Sterk, Birgit Geveling, Gerard Jeurnink, Fokko van de Bult e.a.)

Onderwijs - projecten:

Blended Learning:

Dit innovatieve project is een combinatie van face-to-face onderwijs en onderwijs ondersteund door digitale tools. Het biedt kansen om ons onderwijs efficienter, exibeler en didactisch beter te maken, en de meester-gezel relatie op moderne wijze vorm te geven. Ons doel is om motiverend wiskundeonderwijs van hoge kwaliteit te verzorgen in de curricula van toekomstige eersteklas ingenieurs.

Deze visie sluit aan bij de onderwijsvisie van de vier technische universiteiten, die allevier onafhankelijk van elkaar hebben gekozen voor een blend van face-to-face onderwijs en door digitale tools ondersteund (online) onderwijs.
Om haar visie op het onderwijs te implementeren heeft 4TU.AMI afgelopen jaren reeds verschillende projecten op het gebied van digitalisering van het onderwijs ondersteund.
Met behulp van deze projecten is een aantal wiskunde-vakken voorzien van digitale leermiddelen(toetsen, weblectures, etc.) en zijn verschillende vakken op een nieuwe blended manier ingericht. Ook zijn verschillende nieuwe vormen van online toetsen ingevoerd, meestal met een formatief karakter.
De ervaringen zijn erg goed. De rendementen zijn gestegen en studentevaluaties zijn positief.
In de komende jaren willen we voortbouwen op deze goede ervaringen, de didactiek van blended learning verder ontwikkelen en evalueren, en toepassen op een breder scala aan vakken en onderwerpen. 
Om de hervorming van ons onderwijs te realiseren, willen we onderstaande activiteiten ontplooien. Hierbij gaan we uit van een projectduur van 4 jaar.

- Schakelonderwijs voor HBO- en internationale studenten.
- Service-onderwijs.
- Wiskunde eigen opleiding.
- Formatief en Summatief toetsen.
- Opleiding docenten.

Voor meer informatie zie innovatie eerstejaarsonderwijs Delft of contacteer Kees Vuik C.Vuijk@tudelft.nl.
(Betrokkenen: Hans Cuypers, Johannes Maks, Jan Willem Polderman, Joost de Groot e.a.)

Aansluiting VWO-WO:

De project-doelstelling : Bevorderen aansluiting VWO-4 TU’s op het gebied van wiskunde. (zowel voor de wiskunde als de andere TU-opleidingen).
Hierbij zijn activiteiten ontplooid die
1. de vwo-leerling inzicht geven in de wiskunde zoals dat aan de 4 TU’s gegeven wordt;
2. vwo-docenten inzetten bij het onderwijs en didactiek aan de technische universiteit.

Zo zijn er voor de vwo-leerling online cursussen m.b.t. wiskunde D en practica, worden er gastlessen gegeven en math-science-classes opgezet en bestaat er een pre-university-mooc calculus (http://homepage.tudelft.nl/11r49/mooc_en.html) . Zo nemen middelbare school-docenten deel aan wiskunde-instructies voor eerstejaars, zijn ze betrokken bij de toetsing en mentoraat, beïnvloeden ze de opzet van vakken voor de lerarenopleiding en geven TU-docenten een beter inzicht in hun eerstejaarspubliek.(zie pre-university calculus mooc; aansluiting VWO-WO)

Lerarenopleiding:

Dit project richt zich op nascholing van VWO-docenten. Hiervoor wordt op locatie nascholing verzorgd, zijn docent-ontwikkelteams en vak-steunpunten wiskunde opgezet (ook in samenwerking met andere universiteiten). Momenteel richt de nascholing zich op de relatief nieuwe examenonderdelen: a. Analytische meetkunde , b. Statistiek van grote data-sets, c. Wiskundige denkactiviteiten en d. Logisch redeneren. Door dit alles heen loopt een door Google gefaciliteerd project dat min of meer hetzelfde nastreeft (www.leergangwiskunde.nl).
(zie lerarenopleiding)
(Betrokkenen: Wim Caspers, Hans Sterk, Birgit Geveling, Gerard Jeurnink, Fokko van de Bult e.a.)