Events 2011

Past events 2011
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen

10 March 2011: AMI Theme day  Health at UT in Enschede

MATH CURES
Improving Healthcare by Mathematics
Date
: March 10, 2011
Location: University of Twente, building Waaier, Room 3.               
Audience: researchers and teachers mathematics ,administrators of TU’s, universities, TNO, GTI’s, CWI, managers of industrial R&D.
Organization: Prof. van Gils, Prof. Boucherie, Prof. Florack, Dr. Vermolen
Report of the meeting: Click here

Event: 14 - 15 April 2011: Nederlands Mathematisch Congres

Date: 14 - 15 april 2011
Location: Universiteit Twente
Programme
Audience: This conference attracts a large part of the Dutch mathematical community
Subject: Prominent mathematicians will deliver key-note speeches, and young talented mathematicians will deliver speeches in parallel sessions. In addition, there is substantial attention for the future generation of mathematicians via sessions on teaching (for this part the preferred language is Dutch) at high school and university and sessions dedicated to MSc and PhD students. There will also be an opportunity for students to present posters. The program aims at finding balance between mathematics for the beauty of mathematics and mathematics for the beauty of its applications.
Thursday April 14 the Brouwer Medal is awarded to a prominent mathematician. 
Organization: Department of Mathematics UT (Prof. R.J. Boucherie - Chairman, Prof. A.A. Stoorvogel - Treasures)
Website: http://www.utwente.nl/ewi/nmc2011/en/

Report
Een nieuwe generatie wiskundigen neemt het roer over
Het 47e Nederlands Mathematisch Congres vond plaats op de campus van de Universiteit Twente. In het programma was de balans gezocht tussen wiskunde voor de schoonheid van de wiskunde en wiskunde voor de schoonheid van de toepassingen. Richard Boucherie, en Gerard Jeurnink doen verslag, aangevuld met een kritische noot van Floris Olsthoorn.

Opening
Het congres werd geopend door de Rector van de UT, Prof. Ed Brinksma, die onder andere het 16e NMC in Nijmegen  memoreerde dat hij als student bijwoonde. Dat congres had op hem een onvergetelijke indruk gemaakt mede door de schitterende, maar voor hem op dat moment totaal onbegrijpelijke lezingen van de hoogleraren Looijenga en De Longh.

Openingsvoordracht
In haar openingsvoordracht laat Sara van de Geer zien hoe we met Lasso en Colt een  wiskundig orakel kunnen vangen. Zij onderstreepte verder dat ze het niet erg vond dat het publiek haar presentatie niet tot het einde toe zou begrijpen en citeerde Ed Brinksma die naar aanleiding van zijn eerste NMC had aangegeven dat je daarmee prima rector kunt worden. Het congres ontrolde zich verder in een goede sfeer en een verscheidenheid aan presentaties binnen minisymposia, semi plenaire en plenaire lezingen.

Arjen Doelman liet zien hoe de woestijn zich in een Hopf-dans ontwikkelt aan de rand van de Busse Balloon. Klaas  Landsman onderzocht of vrije wil bestaat. Leen Stougie legde zeer helder uit hoe het ook alweer zit met scheduling. In een wervelend betoog liet Ionica Smeets zien dat zelfs schijnbare goocheltrucs met een lucifer in de rook van een uitgeblazen kaars de schoonheid van de wetenschap kan vangen. Het vuurwerk van de moderne algorithmische getaltheorie werd door Peter Stevenhagen in een klassieke lezing op het bord getoverd.

Hoe geluk en risico gedeeld kan worden op basis van wiskundige technieken werd mooi geïllustreerd door Hans Schumacher. Rolf Möhring liet zien hoe wiskunde naar de praktijk kan worden gebracht. We moeten dan wel de juiste taal spreken. Voor de praktijk is een probleem geen probleem maar een taak. Pas bij gebruik van de juiste taal luisteren probleemeigenaren naar onze oplossingen. In de slotvoordracht gaf Odo Diekmann een persoonlijk verslag van de ontwikkeling van Mathematische biologie in Nederland in de laatste 30 jaar.

Brouwerlezing
De Brouwerlezing door Kim Plofker werd voorafgegaan door een lezing met  animaties van kunstenaar-wiskundige Rinus Roelofs die zijn publiek boeide met zijn  verbluffende schuifstructuren en  een optreden van Il Cocodrillo Cante dat afsloot met de Hoofdstellingcantate: een eerbetoon aan de Integraalrekening en een daverend applaus ontving van het publiek.
Plofker vergeleek in haar lezing de wiskunde van Newton met die van de 14e-eeuwse Indiër Madhava. Newton leidde in een publicatie uit 1669 de oneindige reeks voor de sinusfunctie af op de voor ons bekende manier: met diagrammen en formules. Madhava had die reeks al veel eerder afgeleid, in de 14e eeuw. Maar hij schreef zijn wiskunde op in versvorm, inclusief rijm. Zo wordt het een lastige puzzel om te bepalen wat de tekst nou zegt.

Plofker kreeg haar prijs onder andere omdat ze de wiskunde weet te integreren in haar culturele context. Over de toekomst van het vak is Plofker duidelijk: ‘Het volgende big thing zal de Nederlandse wiskunde zijn’. Veel 16e- en 17e-eeuwse wiskunde uit de Lage Landen is in het Nederlands geschreven, onder meer onder invloed van de Vlaamse wiskundige Simon Stevin. Dat werk is daarom buiten het blikveld van buitenlandse onderzoekers gevallen. Plofker verwacht dat die schade de komende tijd zal worden ingehaald.

Minisymposia en elevator pitches
Zoals de traditie wil werd een serie minisymposia verzorgd door de wiskundeclusters en andere wiskundegemeenschappen. Het was helaas niet mogelijk om alle lezingen bij te wonen. Druk bezocht waren de elevatorpitches behorende bij de posters. De jury bestaande uit Ionica Smeets, Peter Stevenhagen en Odo Diekmann hebben de best poster awards toegekend aan Jesse Dorrestijn (CWI), Theresia van Essen (UT) en Jan Rozendaal (UL). Ook het in deze editie voor het eerst gehouden MSc studentensymposium werd goed bezocht. Met acht korte voordrachten lieten de studenten zien welke onderwerpen op verschillende universiteiten aan de orde komen. De Philips Wiskundeprijs voor promovendi is dit jaar door de jury bestaande uit  Ferdinand Verhulst, Chris Klaassen en Jaap Top toegekend aan Julia Mikhal (UT) voor haar voordracht “Immersed boundary method for pulsatile flow in cerebral aneurysms”. Het aantal promovendi en studenten onder de ruim 250 deelnemers was groot, mede door het grote aantal programmaonderdelen voor deze groep. Hiermee werd duidelijk dat een nieuwe generatie wiskundigen het NMC ziet als haar ontmoetingsplaats.

Lerarenprogramma
In een dagprogramma voor leraren stonden het beroep van leraar wiskunde en de aansluiting wiskunde van vo naar ho centraal. Een overzicht van zaken waar een vo-docent zoal mee te maken krijgt, de uit Japan overgenomen “lesson study”, een kijkje in het zeer gedegen eerste graads wiskunde traject bij Fontys Hogescholen, een blik in de keuken van de Belgische wiskunde leraar, waar het ook niet allemaal rozegeur en maneschijn is, en de vernieuwingen in het Nederlandse wiskundeonderwijs in de komende jaren passeerden de revue. Instaptoetsen die in de aansluiting van vo naar ho de afgelopen jaren een belangrijke rol speelden en de vraag of deze toetsen de komende jaren behouden moeten blijven was onderwerp van verhitte discussie. Het verhaal van Dirk Tempelaar (Maastricht) stemde niet echt vrolijk omdat hij zelfs stof uit 2 VWO bij moet spijkeren ten behoeve van de overstap van vo naar wo. De dag werd afgesloten met een forumdiscussie over de aansluitingsthematiek, die, mede door de deskundige leiding van moderator Prof. Henk Procee levendig en zinvol was.               

NMC2011 was een goed bezocht congres. Om af te sluiten een vrij citaat van Kim Plofker: “Wiskunde herbergt haar eigen geschiedenis.”

09 May 2011: AMI Springfestival at TU/e in Eindhoven

Enjoyable Lectures on the Beauty of Mathematics
Date
: May 09, 2011
Location: Technical University Eindhoven. De Zwarte Doos. 
Audience: researchers and teachers mathematics ,administrators of TU’s, universities, TNO, GTI’s, CWI, managers of industrial R&D.
Organization: Prof. Aardal, Prof. Hurink, Dr. Muntea

Event: 26 May 2011: Discontinuous Galerkin Methods in Computational Electro- magnetics:  A Workshop on Recent developments in Theory and Applications

Discontinuous Galerkin Methods in Computational Electro magnetics:  A Workshop on Recent developments In Theory and Applications

Date: May 26, 2011
Location: National  Aerospace Laboratory (NLR) - Amsterdam
Audience: We aim to address PhD students and experienced computational electromagnetics modelers, that are new to discontinuous Galerkin methods and have them interact with DG developers.
Subject: Discontinuous Galerkin methods have been developed only relatively recently. They combine three key properties that make these very attractive for the discretisation of either hyperbolic or elliptic partial differential equations in comparison with e.g. ‘classic’ finite element methods:
· Efficient combined h-p refinement
· Straightforward parallelization and porting to GPU architecture
· Accurate representation of field discontinuities and singularities
Discontinuous Galerkin methods have general applicability, but this workshop focuses on the application for electromagnetic simulations. Especially the multi-scale character of large-scale high frequency scattering computations brings out the advantages offered by these methods.
We would like to bring forward the potential of this technology in an environment still dominated by the application of ‘classic’ finite element and boundary integral methods.
Organization: Dr.ir. Duncan R. van der Heul (TUD), Dr. J.K. Ryan (TUD), Dr. H. van der Ven (NLR)

Report:
On 26 May 3TU.AMI and the National Aerospace Laboratory NLR co-organized a 1-day workshop on the theory and applications of discontinuous Galerkin methods for application in high frequency electromagnetic applications. The aim of the workshop was threefold:                 

 • Introduce interested newcomers to this very interesting field of research.
 • Show the strength of this method for the application to large scale electromagnetic simulations.
 • Exchange new ideas, start new and extend existing cooperation between industry and academia in the field of discontinuous Galerkin methods.

We were very privileged to find three leading experts, both from academia and industry, in the field willing to give a talk in their specific expertise. Although primarily focused on Dutch researchers and engineers, nearly forty people from all over Europe have attended the event.
The morning session was opened by Ir. Koen de Cock the head of the Flight Physics and Loads Department of the NLR, representing the host  of the workshop. Prof. Jan Hesthaven (Brown University, US) started of the scientific part of the program by giving a very accessible tutorial  to the discontinuous Galerkin Method.
Next, Prof. Jaap vd Vegt (Twente University) and Dr. Xavier Ferrieres (ONERA, Toulouse) have presented two very interesting talks on recent developments in the application of discontinuous Galerkin methods specifically for the Maxwell equations.
In the afternoon four  PhD students from France and The Netherlands presented their research on discontinuous Galerkin and mimetic discretisations and solution algorithms for the resulting linear systems. The first part of the afternoon session was concluded by a short contributed presentation of Dr. Gjonaj (Technische Universität Darmstadt).
The scientific program was completed by Prof. Hesthaven in a second talk, were he addressed more advanced topics regarding the application of discontinuous Galerkin for the Maxwell equations, and especially how the use of Graphical Processing Units (GPU's) can reduce the computational time.
The workshop was concluded in the adjacent NLR Pub.
We would like to thank our sponsors for their generous support, that made the organization of this event possible:3TU.AMI , The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), The Delft center for Computational Science and Engineering (DCSE), The National Aerospace Laboratory NLR
Specifically, we would like to thank the NLR event manager Mrs. Hennie Heeremans and other NLR staff for their help and support.

Event: 6 June 2011: Scientific Computing Spring Meeting

Date: 6 June 2011
Location: TU Delft
Audience: The Scientific Computing Community (WSC) in the Netherlands and Flanders (Belgium) organizes each year a one day Spring Meeting to provide Ph.D Students and Postdoc’s in Scientific Computing a platform to present their research and to stimulate interaction between the various research groups active in this field
Subject: The topics of the presentations reflect the wide range of research topics currently investigated by the various research groups within the WSC and cover both theoretical research in numerical analysis and scientific computing and applications.
The spring meeting is a nice addition to the Woudschoten Conference on Numerical Analysis, which is also organized by the WSC, and where current research topics in scientific computing are discussed more in depth by six internationally well-known researchers
Organization: Prof.dr.ir. C. Kees Vuik (TUD) & Prof.dr.ir. Jaap J.W. van der Vegt (UT)

Event: 6-7 June 2011: E-learning and Mathematics

Date: 6-7 June 2011
Location: TU/e
Programme
Audience: everybody with interest in E-learning and Mathematics
Subject: The conference/workshop will focus on various aspects of e-learning in mathematics:
•Technology for E-learning and Mathematics
•Best practices of E-learning and Mathematics
•Evaluations of E-learning in Mathematics
E-learning to bridge the gap between High school and Bachelors and between Bachelor and Masters studies
Organization: Hans Sterk and  Hans Cuypers (TU/e)
Website: http://www.telmme.tue.nl/ELAM2011/

Event: 12 September 2011: STAR Cluster; Outreach Day

Date: 12 September
Location: EURANDOM, TU/e
Audience: PhD and staff members from The Netherlands and Belgium
Subject: The stochastics cluster STAR is organizing an Outreach Day on the topic "Road traffic and stochastics", in collaboration with the 3TU Applied Mathematics Institute (3TU-AMI) and the Committee for Innovation of Platform Wiskunde Nederland (PWN).
Organization: Ivo Adan, Onno Boxma, Arnold Heemink, Michel Mandjes, Sindo Nunez-Queija.
Website:http://www.eurandom.tue.nl/events/workshops/2011/Outreach%20Day/index_outreach.htm

Event: 5-7 October 2011: Woudschoten Conference on Numerical Analysis

Date: 5-7 October 2011
Location: Woudschoten, Zeist
Audience: PhD and staff members from The Netherlands and Belgium interested in Numerical Analysis and Scientific Computing
Subject: In 2011 the selected topics are:Computational Methods for Images and Mimetic Discretizations
Registration
Organization: Prof. Jaap J.W. van der Vegt (WSC /UT)

Event: 10-12 October 2011: “YES” Workshop Adaptation in Nonparametric Statistics

Date: 10-12 october 2012
Location: EURANDOM, TU/e
Subject: The quality of statistical inference essentially depends on how complex we assume the underlying statistical model to be: generally, the richer the model, the worse the quality of statistical inferences. On the other hand, if the proposed model is too simple, it may not be able to provide a reasonable fit to the data. In an adaptive setup, instead of one particular model one deals with a family of models, often ordered or embedded from simple to complex. Depending on the statistical problem at hand (for instance, regression function estimation, testing hypothesis, confidence set), the general problem of adaptation is, loosely formulated, to design a so called adaptive method for solving this statistical problem which performs in multiple model situation as good as in a single model, or, if this is not possible, with the smallest loss of quality
Organization:Angelika Rohde, Eduard Belitser, Geurt Jongbloed
Website: http://www.eurandom.nl/events/workshops/2012/SWI_2012/index.html
Website: http://www.eurandom.tue.nl/events/workshops/2011/YES%20V/index_yesv.htm 

Event: 14 October 2011: Future Energy Networks

Future Energy Networks: Mathematical solutions for European gas network management
Date: 14 October 2011
Location: The Dutch Embassy in Berlin
Audience: invitational conference 
Subject: Present a German-Dutch research-program on 'optimization of energy-networks in Europe' - focus on gas networks.
Also the launch of the Energy network optimization Programme. Read more.....
Registration: By invitation
Organisation: TWA, MATHEON &  3TU.AMI
Sheets: can be found here

27 October 2011: AMI Autumn Spectacle:  Math in Industry; an invisible engine

Date: 27 October 2011
Location: VNO building; “De Malietoren”, Den Haag
Audience: researchers and teachers mathematics ,administrators of TU’s, universities, TNO, GTI’s, CWI, managers of industrial R&D.
Subject:  Industry Show. Math in Industry; an invisible engine.
Organization: Dr. Mike Bochev (UT), Dr. Dorota Kurowicka (TUD), Dr.ir. Berry Schoenmakers (TU/e)

Event: 1-24 December 2011:  Mathekalender 2011

Date: 1-24 December 2011
Audience: studenten
Subject: Het Duitse wiskunde-instituut MATHEON organiseert al enige jaren een adventskalender. Elke dag, van 1 t/m 24 december, wordt op http://www.mathekalender.de een vakje "geopend" waarachter een wiskundeprobleem verschijnt met 10 mogelijke antwoorden. Die problemen zijn niet gemakkelijk (soms van het niveau van de finale van de Nederlandse Wiskunde Olympiade), maar de oplossing ervan vergt in principe geen geavanceerde wiskunde.
Net als vorig jaar werken de wiskunde-afdelingen van de drie Technische Universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente, verenigd in 3TU.AMI (Applied Mathematics Institute), ook dit jaar weer samen met het MATHEON. Verscheidene opgaven zijn bedacht door wiskundigen van 3TU.AMI. Verder stelt 3TU.AMI een laptop beschikbaar als prijs voor de Nederlandse scholier die de beste score haalt. Daarnaast stelt het MATHEON elke dag prijzen beschikbaar en elke deelnemer kan daarnaar meedingen.
Het is een individuele wedstrijd, maar het kan leuk zijn om met een groep of schoolklas te proberen om samen het goede antwoord van een opgave te vinden. Het zou mooi zijn als een Nederlandse scholier de wedstrijd wint!
Organization: MATHEON
Website: http://www.mathekalender.de

10 March 2011: AMI Theme day  Health at UT in Enschede

MATH CURES
Improving Healthcare by Mathematics
Date
: March 10, 2011
Location: University of Twente, building Waaier, Room 3.               
Audience: researchers and teachers mathematics ,administrators of TU’s, universities, TNO, GTI’s, CWI, managers of industrial R&D.
Organization: Prof. van Gils, Prof. Boucherie, Prof. Florack, Dr. Vermolen
Report of the meeting: Click here

Event: 14 - 15 April 2011: Nederlands Mathematisch Congres

Date: 14 - 15 april 2011
Location: Universiteit Twente
Programme
Audience: This conference attracts a large part of the Dutch mathematical community
Subject: Prominent mathematicians will deliver key-note speeches, and young talented mathematicians will deliver speeches in parallel sessions. In addition, there is substantial attention for the future generation of mathematicians via sessions on teaching (for this part the preferred language is Dutch) at high school and university and sessions dedicated to MSc and PhD students. There will also be an opportunity for students to present posters. The program aims at finding balance between mathematics for the beauty of mathematics and mathematics for the beauty of its applications.
Thursday April 14 the Brouwer Medal is awarded to a prominent mathematician. 
Organization: Department of Mathematics UT (Prof. R.J. Boucherie - Chairman, Prof. A.A. Stoorvogel - Treasures)
Website: http://www.utwente.nl/ewi/nmc2011/en/

Report
Een nieuwe generatie wiskundigen neemt het roer over
Het 47e Nederlands Mathematisch Congres vond plaats op de campus van de Universiteit Twente. In het programma was de balans gezocht tussen wiskunde voor de schoonheid van de wiskunde en wiskunde voor de schoonheid van de toepassingen. Richard Boucherie, en Gerard Jeurnink doen verslag, aangevuld met een kritische noot van Floris Olsthoorn.

Opening
Het congres werd geopend door de Rector van de UT, Prof. Ed Brinksma, die onder andere het 16e NMC in Nijmegen  memoreerde dat hij als student bijwoonde. Dat congres had op hem een onvergetelijke indruk gemaakt mede door de schitterende, maar voor hem op dat moment totaal onbegrijpelijke lezingen van de hoogleraren Looijenga en De Longh.

Openingsvoordracht
In haar openingsvoordracht laat Sara van de Geer zien hoe we met Lasso en Colt een  wiskundig orakel kunnen vangen. Zij onderstreepte verder dat ze het niet erg vond dat het publiek haar presentatie niet tot het einde toe zou begrijpen en citeerde Ed Brinksma die naar aanleiding van zijn eerste NMC had aangegeven dat je daarmee prima rector kunt worden. Het congres ontrolde zich verder in een goede sfeer en een verscheidenheid aan presentaties binnen minisymposia, semi plenaire en plenaire lezingen.

Arjen Doelman liet zien hoe de woestijn zich in een Hopf-dans ontwikkelt aan de rand van de Busse Balloon. Klaas  Landsman onderzocht of vrije wil bestaat. Leen Stougie legde zeer helder uit hoe het ook alweer zit met scheduling. In een wervelend betoog liet Ionica Smeets zien dat zelfs schijnbare goocheltrucs met een lucifer in de rook van een uitgeblazen kaars de schoonheid van de wetenschap kan vangen. Het vuurwerk van de moderne algorithmische getaltheorie werd door Peter Stevenhagen in een klassieke lezing op het bord getoverd.

Hoe geluk en risico gedeeld kan worden op basis van wiskundige technieken werd mooi geïllustreerd door Hans Schumacher. Rolf Möhring liet zien hoe wiskunde naar de praktijk kan worden gebracht. We moeten dan wel de juiste taal spreken. Voor de praktijk is een probleem geen probleem maar een taak. Pas bij gebruik van de juiste taal luisteren probleemeigenaren naar onze oplossingen. In de slotvoordracht gaf Odo Diekmann een persoonlijk verslag van de ontwikkeling van Mathematische biologie in Nederland in de laatste 30 jaar.

Brouwerlezing
De Brouwerlezing door Kim Plofker werd voorafgegaan door een lezing met  animaties van kunstenaar-wiskundige Rinus Roelofs die zijn publiek boeide met zijn  verbluffende schuifstructuren en  een optreden van Il Cocodrillo Cante dat afsloot met de Hoofdstellingcantate: een eerbetoon aan de Integraalrekening en een daverend applaus ontving van het publiek.
Plofker vergeleek in haar lezing de wiskunde van Newton met die van de 14e-eeuwse Indiër Madhava. Newton leidde in een publicatie uit 1669 de oneindige reeks voor de sinusfunctie af op de voor ons bekende manier: met diagrammen en formules. Madhava had die reeks al veel eerder afgeleid, in de 14e eeuw. Maar hij schreef zijn wiskunde op in versvorm, inclusief rijm. Zo wordt het een lastige puzzel om te bepalen wat de tekst nou zegt.

Plofker kreeg haar prijs onder andere omdat ze de wiskunde weet te integreren in haar culturele context. Over de toekomst van het vak is Plofker duidelijk: ‘Het volgende big thing zal de Nederlandse wiskunde zijn’. Veel 16e- en 17e-eeuwse wiskunde uit de Lage Landen is in het Nederlands geschreven, onder meer onder invloed van de Vlaamse wiskundige Simon Stevin. Dat werk is daarom buiten het blikveld van buitenlandse onderzoekers gevallen. Plofker verwacht dat die schade de komende tijd zal worden ingehaald.

Minisymposia en elevator pitches
Zoals de traditie wil werd een serie minisymposia verzorgd door de wiskundeclusters en andere wiskundegemeenschappen. Het was helaas niet mogelijk om alle lezingen bij te wonen. Druk bezocht waren de elevatorpitches behorende bij de posters. De jury bestaande uit Ionica Smeets, Peter Stevenhagen en Odo Diekmann hebben de best poster awards toegekend aan Jesse Dorrestijn (CWI), Theresia van Essen (UT) en Jan Rozendaal (UL). Ook het in deze editie voor het eerst gehouden MSc studentensymposium werd goed bezocht. Met acht korte voordrachten lieten de studenten zien welke onderwerpen op verschillende universiteiten aan de orde komen. De Philips Wiskundeprijs voor promovendi is dit jaar door de jury bestaande uit  Ferdinand Verhulst, Chris Klaassen en Jaap Top toegekend aan Julia Mikhal (UT) voor haar voordracht “Immersed boundary method for pulsatile flow in cerebral aneurysms”. Het aantal promovendi en studenten onder de ruim 250 deelnemers was groot, mede door het grote aantal programmaonderdelen voor deze groep. Hiermee werd duidelijk dat een nieuwe generatie wiskundigen het NMC ziet als haar ontmoetingsplaats.

Lerarenprogramma
In een dagprogramma voor leraren stonden het beroep van leraar wiskunde en de aansluiting wiskunde van vo naar ho centraal. Een overzicht van zaken waar een vo-docent zoal mee te maken krijgt, de uit Japan overgenomen “lesson study”, een kijkje in het zeer gedegen eerste graads wiskunde traject bij Fontys Hogescholen, een blik in de keuken van de Belgische wiskunde leraar, waar het ook niet allemaal rozegeur en maneschijn is, en de vernieuwingen in het Nederlandse wiskundeonderwijs in de komende jaren passeerden de revue. Instaptoetsen die in de aansluiting van vo naar ho de afgelopen jaren een belangrijke rol speelden en de vraag of deze toetsen de komende jaren behouden moeten blijven was onderwerp van verhitte discussie. Het verhaal van Dirk Tempelaar (Maastricht) stemde niet echt vrolijk omdat hij zelfs stof uit 2 VWO bij moet spijkeren ten behoeve van de overstap van vo naar wo. De dag werd afgesloten met een forumdiscussie over de aansluitingsthematiek, die, mede door de deskundige leiding van moderator Prof. Henk Procee levendig en zinvol was.               

NMC2011 was een goed bezocht congres. Om af te sluiten een vrij citaat van Kim Plofker: “Wiskunde herbergt haar eigen geschiedenis.”

09 May 2011: AMI Springfestival at TU/e in Eindhoven

Enjoyable Lectures on the Beauty of Mathematics
Date
: May 09, 2011
Location: Technical University Eindhoven. De Zwarte Doos. 
Audience: researchers and teachers mathematics ,administrators of TU’s, universities, TNO, GTI’s, CWI, managers of industrial R&D.
Organization: Prof. Aardal, Prof. Hurink, Dr. Muntea

Event: 26 May 2011: Discontinuous Galerkin Methods in Computational Electro- magnetics:  A Workshop on Recent developments in Theory and Applications

Discontinuous Galerkin Methods in Computational Electro magnetics:  A Workshop on Recent developments In Theory and Applications

Date: May 26, 2011
Location: National  Aerospace Laboratory (NLR) - Amsterdam
Audience: We aim to address PhD students and experienced computational electromagnetics modelers, that are new to discontinuous Galerkin methods and have them interact with DG developers.
Subject: Discontinuous Galerkin methods have been developed only relatively recently. They combine three key properties that make these very attractive for the discretisation of either hyperbolic or elliptic partial differential equations in comparison with e.g. ‘classic’ finite element methods:
· Efficient combined h-p refinement
· Straightforward parallelization and porting to GPU architecture
· Accurate representation of field discontinuities and singularities
Discontinuous Galerkin methods have general applicability, but this workshop focuses on the application for electromagnetic simulations. Especially the multi-scale character of large-scale high frequency scattering computations brings out the advantages offered by these methods.
We would like to bring forward the potential of this technology in an environment still dominated by the application of ‘classic’ finite element and boundary integral methods.
Organization: Dr.ir. Duncan R. van der Heul (TUD), Dr. J.K. Ryan (TUD), Dr. H. van der Ven (NLR)

Report:
On 26 May 3TU.AMI and the National Aerospace Laboratory NLR co-organized a 1-day workshop on the theory and applications of discontinuous Galerkin methods for application in high frequency electromagnetic applications. The aim of the workshop was threefold:                 

 • Introduce interested newcomers to this very interesting field of research.
 • Show the strength of this method for the application to large scale electromagnetic simulations.
 • Exchange new ideas, start new and extend existing cooperation between industry and academia in the field of discontinuous Galerkin methods.

We were very privileged to find three leading experts, both from academia and industry, in the field willing to give a talk in their specific expertise. Although primarily focused on Dutch researchers and engineers, nearly forty people from all over Europe have attended the event.
The morning session was opened by Ir. Koen de Cock the head of the Flight Physics and Loads Department of the NLR, representing the host  of the workshop. Prof. Jan Hesthaven (Brown University, US) started of the scientific part of the program by giving a very accessible tutorial  to the discontinuous Galerkin Method.
Next, Prof. Jaap vd Vegt (Twente University) and Dr. Xavier Ferrieres (ONERA, Toulouse) have presented two very interesting talks on recent developments in the application of discontinuous Galerkin methods specifically for the Maxwell equations.
In the afternoon four  PhD students from France and The Netherlands presented their research on discontinuous Galerkin and mimetic discretisations and solution algorithms for the resulting linear systems. The first part of the afternoon session was concluded by a short contributed presentation of Dr. Gjonaj (Technische Universität Darmstadt).
The scientific program was completed by Prof. Hesthaven in a second talk, were he addressed more advanced topics regarding the application of discontinuous Galerkin for the Maxwell equations, and especially how the use of Graphical Processing Units (GPU's) can reduce the computational time.
The workshop was concluded in the adjacent NLR Pub.
We would like to thank our sponsors for their generous support, that made the organization of this event possible:3TU.AMI , The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), The Delft center for Computational Science and Engineering (DCSE), The National Aerospace Laboratory NLR
Specifically, we would like to thank the NLR event manager Mrs. Hennie Heeremans and other NLR staff for their help and support.

Event: 6 June 2011: Scientific Computing Spring Meeting

Date: 6 June 2011
Location: TU Delft
Audience: The Scientific Computing Community (WSC) in the Netherlands and Flanders (Belgium) organizes each year a one day Spring Meeting to provide Ph.D Students and Postdoc’s in Scientific Computing a platform to present their research and to stimulate interaction between the various research groups active in this field
Subject: The topics of the presentations reflect the wide range of research topics currently investigated by the various research groups within the WSC and cover both theoretical research in numerical analysis and scientific computing and applications.
The spring meeting is a nice addition to the Woudschoten Conference on Numerical Analysis, which is also organized by the WSC, and where current research topics in scientific computing are discussed more in depth by six internationally well-known researchers
Organization: Prof.dr.ir. C. Kees Vuik (TUD) & Prof.dr.ir. Jaap J.W. van der Vegt (UT)

Event: 6-7 June 2011: E-learning and Mathematics

Date: 6-7 June 2011
Location: TU/e
Programme
Audience: everybody with interest in E-learning and Mathematics
Subject: The conference/workshop will focus on various aspects of e-learning in mathematics:
•Technology for E-learning and Mathematics
•Best practices of E-learning and Mathematics
•Evaluations of E-learning in Mathematics
E-learning to bridge the gap between High school and Bachelors and between Bachelor and Masters studies
Organization: Hans Sterk and  Hans Cuypers (TU/e)
Website: http://www.telmme.tue.nl/ELAM2011/

Event: 12 September 2011: STAR Cluster; Outreach Day

Date: 12 September
Location: EURANDOM, TU/e
Audience: PhD and staff members from The Netherlands and Belgium
Subject: The stochastics cluster STAR is organizing an Outreach Day on the topic "Road traffic and stochastics", in collaboration with the 3TU Applied Mathematics Institute (3TU-AMI) and the Committee for Innovation of Platform Wiskunde Nederland (PWN).
Organization: Ivo Adan, Onno Boxma, Arnold Heemink, Michel Mandjes, Sindo Nunez-Queija.
Website:http://www.eurandom.tue.nl/events/workshops/2011/Outreach%20Day/index_outreach.htm

Event: 5-7 October 2011: Woudschoten Conference on Numerical Analysis

Date: 5-7 October 2011
Location: Woudschoten, Zeist
Audience: PhD and staff members from The Netherlands and Belgium interested in Numerical Analysis and Scientific Computing
Subject: In 2011 the selected topics are:Computational Methods for Images and Mimetic Discretizations
Registration
Organization: Prof. Jaap J.W. van der Vegt (WSC /UT)

Event: 10-12 October 2011: “YES” Workshop Adaptation in Nonparametric Statistics

Date: 10-12 october 2012
Location: EURANDOM, TU/e
Subject: The quality of statistical inference essentially depends on how complex we assume the underlying statistical model to be: generally, the richer the model, the worse the quality of statistical inferences. On the other hand, if the proposed model is too simple, it may not be able to provide a reasonable fit to the data. In an adaptive setup, instead of one particular model one deals with a family of models, often ordered or embedded from simple to complex. Depending on the statistical problem at hand (for instance, regression function estimation, testing hypothesis, confidence set), the general problem of adaptation is, loosely formulated, to design a so called adaptive method for solving this statistical problem which performs in multiple model situation as good as in a single model, or, if this is not possible, with the smallest loss of quality
Organization:Angelika Rohde, Eduard Belitser, Geurt Jongbloed
Website: http://www.eurandom.nl/events/workshops/2012/SWI_2012/index.html
Website: http://www.eurandom.tue.nl/events/workshops/2011/YES%20V/index_yesv.htm 

Event: 14 October 2011: Future Energy Networks

Future Energy Networks: Mathematical solutions for European gas network management
Date: 14 October 2011
Location: The Dutch Embassy in Berlin
Audience: invitational conference 
Subject: Present a German-Dutch research-program on 'optimization of energy-networks in Europe' - focus on gas networks.
Also the launch of the Energy network optimization Programme. Read more.....
Registration: By invitation
Organisation: TWA, MATHEON &  3TU.AMI
Sheets: can be found here

27 October 2011: AMI Autumn Spectacle:  Math in Industry; an invisible engine

Date: 27 October 2011
Location: VNO building; “De Malietoren”, Den Haag
Audience: researchers and teachers mathematics ,administrators of TU’s, universities, TNO, GTI’s, CWI, managers of industrial R&D.
Subject:  Industry Show. Math in Industry; an invisible engine.
Organization: Dr. Mike Bochev (UT), Dr. Dorota Kurowicka (TUD), Dr.ir. Berry Schoenmakers (TU/e)

Event: 1-24 December 2011:  Mathekalender 2011

Date: 1-24 December 2011
Audience: studenten
Subject: Het Duitse wiskunde-instituut MATHEON organiseert al enige jaren een adventskalender. Elke dag, van 1 t/m 24 december, wordt op http://www.mathekalender.de een vakje "geopend" waarachter een wiskundeprobleem verschijnt met 10 mogelijke antwoorden. Die problemen zijn niet gemakkelijk (soms van het niveau van de finale van de Nederlandse Wiskunde Olympiade), maar de oplossing ervan vergt in principe geen geavanceerde wiskunde.
Net als vorig jaar werken de wiskunde-afdelingen van de drie Technische Universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente, verenigd in 3TU.AMI (Applied Mathematics Institute), ook dit jaar weer samen met het MATHEON. Verscheidene opgaven zijn bedacht door wiskundigen van 3TU.AMI. Verder stelt 3TU.AMI een laptop beschikbaar als prijs voor de Nederlandse scholier die de beste score haalt. Daarnaast stelt het MATHEON elke dag prijzen beschikbaar en elke deelnemer kan daarnaar meedingen.
Het is een individuele wedstrijd, maar het kan leuk zijn om met een groep of schoolklas te proberen om samen het goede antwoord van een opgave te vinden. Het zou mooi zijn als een Nederlandse scholier de wedstrijd wint!
Organization: MATHEON
Website: http://www.mathekalender.de

search
search

Events 2011

10 March 2011: AMI Theme day  Health at UT in Enschede

MATH CURES
Improving Healthcare by Mathematics
Date
: March 10, 2011
Location: University of Twente, building Waaier, Room 3.               
Audience: researchers and teachers mathematics ,administrators of TU’s, universities, TNO, GTI’s, CWI, managers of industrial R&D.
Organization: Prof. van Gils, Prof. Boucherie, Prof. Florack, Dr. Vermolen
Report of the meeting: Click here

Event: 14 - 15 April 2011: Nederlands Mathematisch Congres

Date: 14 - 15 april 2011
Location: Universiteit Twente
Programme
Audience: This conference attracts a large part of the Dutch mathematical community
Subject: Prominent mathematicians will deliver key-note speeches, and young talented mathematicians will deliver speeches in parallel sessions. In addition, there is substantial attention for the future generation of mathematicians via sessions on teaching (for this part the preferred language is Dutch) at high school and university and sessions dedicated to MSc and PhD students. There will also be an opportunity for students to present posters. The program aims at finding balance between mathematics for the beauty of mathematics and mathematics for the beauty of its applications.
Thursday April 14 the Brouwer Medal is awarded to a prominent mathematician. 
Organization: Department of Mathematics UT (Prof. R.J. Boucherie - Chairman, Prof. A.A. Stoorvogel - Treasures)
Website: http://www.utwente.nl/ewi/nmc2011/en/

Report
Een nieuwe generatie wiskundigen neemt het roer over
Het 47e Nederlands Mathematisch Congres vond plaats op de campus van de Universiteit Twente. In het programma was de balans gezocht tussen wiskunde voor de schoonheid van de wiskunde en wiskunde voor de schoonheid van de toepassingen. Richard Boucherie, en Gerard Jeurnink doen verslag, aangevuld met een kritische noot van Floris Olsthoorn.

Opening
Het congres werd geopend door de Rector van de UT, Prof. Ed Brinksma, die onder andere het 16e NMC in Nijmegen  memoreerde dat hij als student bijwoonde. Dat congres had op hem een onvergetelijke indruk gemaakt mede door de schitterende, maar voor hem op dat moment totaal onbegrijpelijke lezingen van de hoogleraren Looijenga en De Longh.

Openingsvoordracht
In haar openingsvoordracht laat Sara van de Geer zien hoe we met Lasso en Colt een  wiskundig orakel kunnen vangen. Zij onderstreepte verder dat ze het niet erg vond dat het publiek haar presentatie niet tot het einde toe zou begrijpen en citeerde Ed Brinksma die naar aanleiding van zijn eerste NMC had aangegeven dat je daarmee prima rector kunt worden. Het congres ontrolde zich verder in een goede sfeer en een verscheidenheid aan presentaties binnen minisymposia, semi plenaire en plenaire lezingen.

Arjen Doelman liet zien hoe de woestijn zich in een Hopf-dans ontwikkelt aan de rand van de Busse Balloon. Klaas  Landsman onderzocht of vrije wil bestaat. Leen Stougie legde zeer helder uit hoe het ook alweer zit met scheduling. In een wervelend betoog liet Ionica Smeets zien dat zelfs schijnbare goocheltrucs met een lucifer in de rook van een uitgeblazen kaars de schoonheid van de wetenschap kan vangen. Het vuurwerk van de moderne algorithmische getaltheorie werd door Peter Stevenhagen in een klassieke lezing op het bord getoverd.

Hoe geluk en risico gedeeld kan worden op basis van wiskundige technieken werd mooi geïllustreerd door Hans Schumacher. Rolf Möhring liet zien hoe wiskunde naar de praktijk kan worden gebracht. We moeten dan wel de juiste taal spreken. Voor de praktijk is een probleem geen probleem maar een taak. Pas bij gebruik van de juiste taal luisteren probleemeigenaren naar onze oplossingen. In de slotvoordracht gaf Odo Diekmann een persoonlijk verslag van de ontwikkeling van Mathematische biologie in Nederland in de laatste 30 jaar.

Brouwerlezing
De Brouwerlezing door Kim Plofker werd voorafgegaan door een lezing met  animaties van kunstenaar-wiskundige Rinus Roelofs die zijn publiek boeide met zijn  verbluffende schuifstructuren en  een optreden van Il Cocodrillo Cante dat afsloot met de Hoofdstellingcantate: een eerbetoon aan de Integraalrekening en een daverend applaus ontving van het publiek.
Plofker vergeleek in haar lezing de wiskunde van Newton met die van de 14e-eeuwse Indiër Madhava. Newton leidde in een publicatie uit 1669 de oneindige reeks voor de sinusfunctie af op de voor ons bekende manier: met diagrammen en formules. Madhava had die reeks al veel eerder afgeleid, in de 14e eeuw. Maar hij schreef zijn wiskunde op in versvorm, inclusief rijm. Zo wordt het een lastige puzzel om te bepalen wat de tekst nou zegt.

Plofker kreeg haar prijs onder andere omdat ze de wiskunde weet te integreren in haar culturele context. Over de toekomst van het vak is Plofker duidelijk: ‘Het volgende big thing zal de Nederlandse wiskunde zijn’. Veel 16e- en 17e-eeuwse wiskunde uit de Lage Landen is in het Nederlands geschreven, onder meer onder invloed van de Vlaamse wiskundige Simon Stevin. Dat werk is daarom buiten het blikveld van buitenlandse onderzoekers gevallen. Plofker verwacht dat die schade de komende tijd zal worden ingehaald.

Minisymposia en elevator pitches
Zoals de traditie wil werd een serie minisymposia verzorgd door de wiskundeclusters en andere wiskundegemeenschappen. Het was helaas niet mogelijk om alle lezingen bij te wonen. Druk bezocht waren de elevatorpitches behorende bij de posters. De jury bestaande uit Ionica Smeets, Peter Stevenhagen en Odo Diekmann hebben de best poster awards toegekend aan Jesse Dorrestijn (CWI), Theresia van Essen (UT) en Jan Rozendaal (UL). Ook het in deze editie voor het eerst gehouden MSc studentensymposium werd goed bezocht. Met acht korte voordrachten lieten de studenten zien welke onderwerpen op verschillende universiteiten aan de orde komen. De Philips Wiskundeprijs voor promovendi is dit jaar door de jury bestaande uit  Ferdinand Verhulst, Chris Klaassen en Jaap Top toegekend aan Julia Mikhal (UT) voor haar voordracht “Immersed boundary method for pulsatile flow in cerebral aneurysms”. Het aantal promovendi en studenten onder de ruim 250 deelnemers was groot, mede door het grote aantal programmaonderdelen voor deze groep. Hiermee werd duidelijk dat een nieuwe generatie wiskundigen het NMC ziet als haar ontmoetingsplaats.

Lerarenprogramma
In een dagprogramma voor leraren stonden het beroep van leraar wiskunde en de aansluiting wiskunde van vo naar ho centraal. Een overzicht van zaken waar een vo-docent zoal mee te maken krijgt, de uit Japan overgenomen “lesson study”, een kijkje in het zeer gedegen eerste graads wiskunde traject bij Fontys Hogescholen, een blik in de keuken van de Belgische wiskunde leraar, waar het ook niet allemaal rozegeur en maneschijn is, en de vernieuwingen in het Nederlandse wiskundeonderwijs in de komende jaren passeerden de revue. Instaptoetsen die in de aansluiting van vo naar ho de afgelopen jaren een belangrijke rol speelden en de vraag of deze toetsen de komende jaren behouden moeten blijven was onderwerp van verhitte discussie. Het verhaal van Dirk Tempelaar (Maastricht) stemde niet echt vrolijk omdat hij zelfs stof uit 2 VWO bij moet spijkeren ten behoeve van de overstap van vo naar wo. De dag werd afgesloten met een forumdiscussie over de aansluitingsthematiek, die, mede door de deskundige leiding van moderator Prof. Henk Procee levendig en zinvol was.               

NMC2011 was een goed bezocht congres. Om af te sluiten een vrij citaat van Kim Plofker: “Wiskunde herbergt haar eigen geschiedenis.”

09 May 2011: AMI Springfestival at TU/e in Eindhoven

Enjoyable Lectures on the Beauty of Mathematics
Date
: May 09, 2011
Location: Technical University Eindhoven. De Zwarte Doos. 
Audience: researchers and teachers mathematics ,administrators of TU’s, universities, TNO, GTI’s, CWI, managers of industrial R&D.
Organization: Prof. Aardal, Prof. Hurink, Dr. Muntea

Event: 26 May 2011: Discontinuous Galerkin Methods in Computational Electro- magnetics:  A Workshop on Recent developments in Theory and Applications

Discontinuous Galerkin Methods in Computational Electro magnetics:  A Workshop on Recent developments In Theory and Applications

Date: May 26, 2011
Location: National  Aerospace Laboratory (NLR) - Amsterdam
Audience: We aim to address PhD students and experienced computational electromagnetics modelers, that are new to discontinuous Galerkin methods and have them interact with DG developers.
Subject: Discontinuous Galerkin methods have been developed only relatively recently. They combine three key properties that make these very attractive for the discretisation of either hyperbolic or elliptic partial differential equations in comparison with e.g. ‘classic’ finite element methods:
· Efficient combined h-p refinement
· Straightforward parallelization and porting to GPU architecture
· Accurate representation of field discontinuities and singularities
Discontinuous Galerkin methods have general applicability, but this workshop focuses on the application for electromagnetic simulations. Especially the multi-scale character of large-scale high frequency scattering computations brings out the advantages offered by these methods.
We would like to bring forward the potential of this technology in an environment still dominated by the application of ‘classic’ finite element and boundary integral methods.
Organization: Dr.ir. Duncan R. van der Heul (TUD), Dr. J.K. Ryan (TUD), Dr. H. van der Ven (NLR)

Report:
On 26 May 3TU.AMI and the National Aerospace Laboratory NLR co-organized a 1-day workshop on the theory and applications of discontinuous Galerkin methods for application in high frequency electromagnetic applications. The aim of the workshop was threefold:                 

 • Introduce interested newcomers to this very interesting field of research.
 • Show the strength of this method for the application to large scale electromagnetic simulations.
 • Exchange new ideas, start new and extend existing cooperation between industry and academia in the field of discontinuous Galerkin methods.

We were very privileged to find three leading experts, both from academia and industry, in the field willing to give a talk in their specific expertise. Although primarily focused on Dutch researchers and engineers, nearly forty people from all over Europe have attended the event.
The morning session was opened by Ir. Koen de Cock the head of the Flight Physics and Loads Department of the NLR, representing the host  of the workshop. Prof. Jan Hesthaven (Brown University, US) started of the scientific part of the program by giving a very accessible tutorial  to the discontinuous Galerkin Method.
Next, Prof. Jaap vd Vegt (Twente University) and Dr. Xavier Ferrieres (ONERA, Toulouse) have presented two very interesting talks on recent developments in the application of discontinuous Galerkin methods specifically for the Maxwell equations.
In the afternoon four  PhD students from France and The Netherlands presented their research on discontinuous Galerkin and mimetic discretisations and solution algorithms for the resulting linear systems. The first part of the afternoon session was concluded by a short contributed presentation of Dr. Gjonaj (Technische Universität Darmstadt).
The scientific program was completed by Prof. Hesthaven in a second talk, were he addressed more advanced topics regarding the application of discontinuous Galerkin for the Maxwell equations, and especially how the use of Graphical Processing Units (GPU's) can reduce the computational time.
The workshop was concluded in the adjacent NLR Pub.
We would like to thank our sponsors for their generous support, that made the organization of this event possible:3TU.AMI , The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), The Delft center for Computational Science and Engineering (DCSE), The National Aerospace Laboratory NLR
Specifically, we would like to thank the NLR event manager Mrs. Hennie Heeremans and other NLR staff for their help and support.

Event: 6 June 2011: Scientific Computing Spring Meeting

Date: 6 June 2011
Location: TU Delft
Audience: The Scientific Computing Community (WSC) in the Netherlands and Flanders (Belgium) organizes each year a one day Spring Meeting to provide Ph.D Students and Postdoc’s in Scientific Computing a platform to present their research and to stimulate interaction between the various research groups active in this field
Subject: The topics of the presentations reflect the wide range of research topics currently investigated by the various research groups within the WSC and cover both theoretical research in numerical analysis and scientific computing and applications.
The spring meeting is a nice addition to the Woudschoten Conference on Numerical Analysis, which is also organized by the WSC, and where current research topics in scientific computing are discussed more in depth by six internationally well-known researchers
Organization: Prof.dr.ir. C. Kees Vuik (TUD) & Prof.dr.ir. Jaap J.W. van der Vegt (UT)

Event: 6-7 June 2011: E-learning and Mathematics

Date: 6-7 June 2011
Location: TU/e
Programme
Audience: everybody with interest in E-learning and Mathematics
Subject: The conference/workshop will focus on various aspects of e-learning in mathematics:
•Technology for E-learning and Mathematics
•Best practices of E-learning and Mathematics
•Evaluations of E-learning in Mathematics
E-learning to bridge the gap between High school and Bachelors and between Bachelor and Masters studies
Organization: Hans Sterk and  Hans Cuypers (TU/e)
Website: http://www.telmme.tue.nl/ELAM2011/

Event: 12 September 2011: STAR Cluster; Outreach Day

Date: 12 September
Location: EURANDOM, TU/e
Audience: PhD and staff members from The Netherlands and Belgium
Subject: The stochastics cluster STAR is organizing an Outreach Day on the topic "Road traffic and stochastics", in collaboration with the 3TU Applied Mathematics Institute (3TU-AMI) and the Committee for Innovation of Platform Wiskunde Nederland (PWN).
Organization: Ivo Adan, Onno Boxma, Arnold Heemink, Michel Mandjes, Sindo Nunez-Queija.
Website:http://www.eurandom.tue.nl/events/workshops/2011/Outreach%20Day/index_outreach.htm

Event: 5-7 October 2011: Woudschoten Conference on Numerical Analysis

Date: 5-7 October 2011
Location: Woudschoten, Zeist
Audience: PhD and staff members from The Netherlands and Belgium interested in Numerical Analysis and Scientific Computing
Subject: In 2011 the selected topics are:Computational Methods for Images and Mimetic Discretizations
Registration
Organization: Prof. Jaap J.W. van der Vegt (WSC /UT)

Event: 10-12 October 2011: “YES” Workshop Adaptation in Nonparametric Statistics

Date: 10-12 october 2012
Location: EURANDOM, TU/e
Subject: The quality of statistical inference essentially depends on how complex we assume the underlying statistical model to be: generally, the richer the model, the worse the quality of statistical inferences. On the other hand, if the proposed model is too simple, it may not be able to provide a reasonable fit to the data. In an adaptive setup, instead of one particular model one deals with a family of models, often ordered or embedded from simple to complex. Depending on the statistical problem at hand (for instance, regression function estimation, testing hypothesis, confidence set), the general problem of adaptation is, loosely formulated, to design a so called adaptive method for solving this statistical problem which performs in multiple model situation as good as in a single model, or, if this is not possible, with the smallest loss of quality
Organization:Angelika Rohde, Eduard Belitser, Geurt Jongbloed
Website: http://www.eurandom.nl/events/workshops/2012/SWI_2012/index.html
Website: http://www.eurandom.tue.nl/events/workshops/2011/YES%20V/index_yesv.htm 

Event: 14 October 2011: Future Energy Networks

Future Energy Networks: Mathematical solutions for European gas network management
Date: 14 October 2011
Location: The Dutch Embassy in Berlin
Audience: invitational conference 
Subject: Present a German-Dutch research-program on 'optimization of energy-networks in Europe' - focus on gas networks.
Also the launch of the Energy network optimization Programme. Read more.....
Registration: By invitation
Organisation: TWA, MATHEON &  3TU.AMI
Sheets: can be found here

27 October 2011: AMI Autumn Spectacle:  Math in Industry; an invisible engine

Date: 27 October 2011
Location: VNO building; “De Malietoren”, Den Haag
Audience: researchers and teachers mathematics ,administrators of TU’s, universities, TNO, GTI’s, CWI, managers of industrial R&D.
Subject:  Industry Show. Math in Industry; an invisible engine.
Organization: Dr. Mike Bochev (UT), Dr. Dorota Kurowicka (TUD), Dr.ir. Berry Schoenmakers (TU/e)

Event: 1-24 December 2011:  Mathekalender 2011

Date: 1-24 December 2011
Audience: studenten
Subject: Het Duitse wiskunde-instituut MATHEON organiseert al enige jaren een adventskalender. Elke dag, van 1 t/m 24 december, wordt op http://www.mathekalender.de een vakje "geopend" waarachter een wiskundeprobleem verschijnt met 10 mogelijke antwoorden. Die problemen zijn niet gemakkelijk (soms van het niveau van de finale van de Nederlandse Wiskunde Olympiade), maar de oplossing ervan vergt in principe geen geavanceerde wiskunde.
Net als vorig jaar werken de wiskunde-afdelingen van de drie Technische Universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente, verenigd in 3TU.AMI (Applied Mathematics Institute), ook dit jaar weer samen met het MATHEON. Verscheidene opgaven zijn bedacht door wiskundigen van 3TU.AMI. Verder stelt 3TU.AMI een laptop beschikbaar als prijs voor de Nederlandse scholier die de beste score haalt. Daarnaast stelt het MATHEON elke dag prijzen beschikbaar en elke deelnemer kan daarnaar meedingen.
Het is een individuele wedstrijd, maar het kan leuk zijn om met een groep of schoolklas te proberen om samen het goede antwoord van een opgave te vinden. Het zou mooi zijn als een Nederlandse scholier de wedstrijd wint!
Organization: MATHEON
Website: http://www.mathekalender.de

10 March 2011: AMI Theme day  Health at UT in Enschede

MATH CURES
Improving Healthcare by Mathematics
Date
: March 10, 2011
Location: University of Twente, building Waaier, Room 3.               
Audience: researchers and teachers mathematics ,administrators of TU’s, universities, TNO, GTI’s, CWI, managers of industrial R&D.
Organization: Prof. van Gils, Prof. Boucherie, Prof. Florack, Dr. Vermolen
Report of the meeting: Click here

Event: 14 - 15 April 2011: Nederlands Mathematisch Congres

Date: 14 - 15 april 2011
Location: Universiteit Twente
Programme
Audience: This conference attracts a large part of the Dutch mathematical community
Subject: Prominent mathematicians will deliver key-note speeches, and young talented mathematicians will deliver speeches in parallel sessions. In addition, there is substantial attention for the future generation of mathematicians via sessions on teaching (for this part the preferred language is Dutch) at high school and university and sessions dedicated to MSc and PhD students. There will also be an opportunity for students to present posters. The program aims at finding balance between mathematics for the beauty of mathematics and mathematics for the beauty of its applications.
Thursday April 14 the Brouwer Medal is awarded to a prominent mathematician. 
Organization: Department of Mathematics UT (Prof. R.J. Boucherie - Chairman, Prof. A.A. Stoorvogel - Treasures)
Website: http://www.utwente.nl/ewi/nmc2011/en/

Report
Een nieuwe generatie wiskundigen neemt het roer over
Het 47e Nederlands Mathematisch Congres vond plaats op de campus van de Universiteit Twente. In het programma was de balans gezocht tussen wiskunde voor de schoonheid van de wiskunde en wiskunde voor de schoonheid van de toepassingen. Richard Boucherie, en Gerard Jeurnink doen verslag, aangevuld met een kritische noot van Floris Olsthoorn.

Opening
Het congres werd geopend door de Rector van de UT, Prof. Ed Brinksma, die onder andere het 16e NMC in Nijmegen  memoreerde dat hij als student bijwoonde. Dat congres had op hem een onvergetelijke indruk gemaakt mede door de schitterende, maar voor hem op dat moment totaal onbegrijpelijke lezingen van de hoogleraren Looijenga en De Longh.

Openingsvoordracht
In haar openingsvoordracht laat Sara van de Geer zien hoe we met Lasso en Colt een  wiskundig orakel kunnen vangen. Zij onderstreepte verder dat ze het niet erg vond dat het publiek haar presentatie niet tot het einde toe zou begrijpen en citeerde Ed Brinksma die naar aanleiding van zijn eerste NMC had aangegeven dat je daarmee prima rector kunt worden. Het congres ontrolde zich verder in een goede sfeer en een verscheidenheid aan presentaties binnen minisymposia, semi plenaire en plenaire lezingen.

Arjen Doelman liet zien hoe de woestijn zich in een Hopf-dans ontwikkelt aan de rand van de Busse Balloon. Klaas  Landsman onderzocht of vrije wil bestaat. Leen Stougie legde zeer helder uit hoe het ook alweer zit met scheduling. In een wervelend betoog liet Ionica Smeets zien dat zelfs schijnbare goocheltrucs met een lucifer in de rook van een uitgeblazen kaars de schoonheid van de wetenschap kan vangen. Het vuurwerk van de moderne algorithmische getaltheorie werd door Peter Stevenhagen in een klassieke lezing op het bord getoverd.

Hoe geluk en risico gedeeld kan worden op basis van wiskundige technieken werd mooi geïllustreerd door Hans Schumacher. Rolf Möhring liet zien hoe wiskunde naar de praktijk kan worden gebracht. We moeten dan wel de juiste taal spreken. Voor de praktijk is een probleem geen probleem maar een taak. Pas bij gebruik van de juiste taal luisteren probleemeigenaren naar onze oplossingen. In de slotvoordracht gaf Odo Diekmann een persoonlijk verslag van de ontwikkeling van Mathematische biologie in Nederland in de laatste 30 jaar.

Brouwerlezing
De Brouwerlezing door Kim Plofker werd voorafgegaan door een lezing met  animaties van kunstenaar-wiskundige Rinus Roelofs die zijn publiek boeide met zijn  verbluffende schuifstructuren en  een optreden van Il Cocodrillo Cante dat afsloot met de Hoofdstellingcantate: een eerbetoon aan de Integraalrekening en een daverend applaus ontving van het publiek.
Plofker vergeleek in haar lezing de wiskunde van Newton met die van de 14e-eeuwse Indiër Madhava. Newton leidde in een publicatie uit 1669 de oneindige reeks voor de sinusfunctie af op de voor ons bekende manier: met diagrammen en formules. Madhava had die reeks al veel eerder afgeleid, in de 14e eeuw. Maar hij schreef zijn wiskunde op in versvorm, inclusief rijm. Zo wordt het een lastige puzzel om te bepalen wat de tekst nou zegt.

Plofker kreeg haar prijs onder andere omdat ze de wiskunde weet te integreren in haar culturele context. Over de toekomst van het vak is Plofker duidelijk: ‘Het volgende big thing zal de Nederlandse wiskunde zijn’. Veel 16e- en 17e-eeuwse wiskunde uit de Lage Landen is in het Nederlands geschreven, onder meer onder invloed van de Vlaamse wiskundige Simon Stevin. Dat werk is daarom buiten het blikveld van buitenlandse onderzoekers gevallen. Plofker verwacht dat die schade de komende tijd zal worden ingehaald.

Minisymposia en elevator pitches
Zoals de traditie wil werd een serie minisymposia verzorgd door de wiskundeclusters en andere wiskundegemeenschappen. Het was helaas niet mogelijk om alle lezingen bij te wonen. Druk bezocht waren de elevatorpitches behorende bij de posters. De jury bestaande uit Ionica Smeets, Peter Stevenhagen en Odo Diekmann hebben de best poster awards toegekend aan Jesse Dorrestijn (CWI), Theresia van Essen (UT) en Jan Rozendaal (UL). Ook het in deze editie voor het eerst gehouden MSc studentensymposium werd goed bezocht. Met acht korte voordrachten lieten de studenten zien welke onderwerpen op verschillende universiteiten aan de orde komen. De Philips Wiskundeprijs voor promovendi is dit jaar door de jury bestaande uit  Ferdinand Verhulst, Chris Klaassen en Jaap Top toegekend aan Julia Mikhal (UT) voor haar voordracht “Immersed boundary method for pulsatile flow in cerebral aneurysms”. Het aantal promovendi en studenten onder de ruim 250 deelnemers was groot, mede door het grote aantal programmaonderdelen voor deze groep. Hiermee werd duidelijk dat een nieuwe generatie wiskundigen het NMC ziet als haar ontmoetingsplaats.

Lerarenprogramma
In een dagprogramma voor leraren stonden het beroep van leraar wiskunde en de aansluiting wiskunde van vo naar ho centraal. Een overzicht van zaken waar een vo-docent zoal mee te maken krijgt, de uit Japan overgenomen “lesson study”, een kijkje in het zeer gedegen eerste graads wiskunde traject bij Fontys Hogescholen, een blik in de keuken van de Belgische wiskunde leraar, waar het ook niet allemaal rozegeur en maneschijn is, en de vernieuwingen in het Nederlandse wiskundeonderwijs in de komende jaren passeerden de revue. Instaptoetsen die in de aansluiting van vo naar ho de afgelopen jaren een belangrijke rol speelden en de vraag of deze toetsen de komende jaren behouden moeten blijven was onderwerp van verhitte discussie. Het verhaal van Dirk Tempelaar (Maastricht) stemde niet echt vrolijk omdat hij zelfs stof uit 2 VWO bij moet spijkeren ten behoeve van de overstap van vo naar wo. De dag werd afgesloten met een forumdiscussie over de aansluitingsthematiek, die, mede door de deskundige leiding van moderator Prof. Henk Procee levendig en zinvol was.               

NMC2011 was een goed bezocht congres. Om af te sluiten een vrij citaat van Kim Plofker: “Wiskunde herbergt haar eigen geschiedenis.”

09 May 2011: AMI Springfestival at TU/e in Eindhoven

Enjoyable Lectures on the Beauty of Mathematics
Date
: May 09, 2011
Location: Technical University Eindhoven. De Zwarte Doos. 
Audience: researchers and teachers mathematics ,administrators of TU’s, universities, TNO, GTI’s, CWI, managers of industrial R&D.
Organization: Prof. Aardal, Prof. Hurink, Dr. Muntea

Event: 26 May 2011: Discontinuous Galerkin Methods in Computational Electro- magnetics:  A Workshop on Recent developments in Theory and Applications

Discontinuous Galerkin Methods in Computational Electro magnetics:  A Workshop on Recent developments In Theory and Applications

Date: May 26, 2011
Location: National  Aerospace Laboratory (NLR) - Amsterdam
Audience: We aim to address PhD students and experienced computational electromagnetics modelers, that are new to discontinuous Galerkin methods and have them interact with DG developers.
Subject: Discontinuous Galerkin methods have been developed only relatively recently. They combine three key properties that make these very attractive for the discretisation of either hyperbolic or elliptic partial differential equations in comparison with e.g. ‘classic’ finite element methods:
· Efficient combined h-p refinement
· Straightforward parallelization and porting to GPU architecture
· Accurate representation of field discontinuities and singularities
Discontinuous Galerkin methods have general applicability, but this workshop focuses on the application for electromagnetic simulations. Especially the multi-scale character of large-scale high frequency scattering computations brings out the advantages offered by these methods.
We would like to bring forward the potential of this technology in an environment still dominated by the application of ‘classic’ finite element and boundary integral methods.
Organization: Dr.ir. Duncan R. van der Heul (TUD), Dr. J.K. Ryan (TUD), Dr. H. van der Ven (NLR)

Report:
On 26 May 3TU.AMI and the National Aerospace Laboratory NLR co-organized a 1-day workshop on the theory and applications of discontinuous Galerkin methods for application in high frequency electromagnetic applications. The aim of the workshop was threefold:                 

 • Introduce interested newcomers to this very interesting field of research.
 • Show the strength of this method for the application to large scale electromagnetic simulations.
 • Exchange new ideas, start new and extend existing cooperation between industry and academia in the field of discontinuous Galerkin methods.

We were very privileged to find three leading experts, both from academia and industry, in the field willing to give a talk in their specific expertise. Although primarily focused on Dutch researchers and engineers, nearly forty people from all over Europe have attended the event.
The morning session was opened by Ir. Koen de Cock the head of the Flight Physics and Loads Department of the NLR, representing the host  of the workshop. Prof. Jan Hesthaven (Brown University, US) started of the scientific part of the program by giving a very accessible tutorial  to the discontinuous Galerkin Method.
Next, Prof. Jaap vd Vegt (Twente University) and Dr. Xavier Ferrieres (ONERA, Toulouse) have presented two very interesting talks on recent developments in the application of discontinuous Galerkin methods specifically for the Maxwell equations.
In the afternoon four  PhD students from France and The Netherlands presented their research on discontinuous Galerkin and mimetic discretisations and solution algorithms for the resulting linear systems. The first part of the afternoon session was concluded by a short contributed presentation of Dr. Gjonaj (Technische Universität Darmstadt).
The scientific program was completed by Prof. Hesthaven in a second talk, were he addressed more advanced topics regarding the application of discontinuous Galerkin for the Maxwell equations, and especially how the use of Graphical Processing Units (GPU's) can reduce the computational time.
The workshop was concluded in the adjacent NLR Pub.
We would like to thank our sponsors for their generous support, that made the organization of this event possible:3TU.AMI , The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), The Delft center for Computational Science and Engineering (DCSE), The National Aerospace Laboratory NLR
Specifically, we would like to thank the NLR event manager Mrs. Hennie Heeremans and other NLR staff for their help and support.

Event: 6 June 2011: Scientific Computing Spring Meeting

Date: 6 June 2011
Location: TU Delft
Audience: The Scientific Computing Community (WSC) in the Netherlands and Flanders (Belgium) organizes each year a one day Spring Meeting to provide Ph.D Students and Postdoc’s in Scientific Computing a platform to present their research and to stimulate interaction between the various research groups active in this field
Subject: The topics of the presentations reflect the wide range of research topics currently investigated by the various research groups within the WSC and cover both theoretical research in numerical analysis and scientific computing and applications.
The spring meeting is a nice addition to the Woudschoten Conference on Numerical Analysis, which is also organized by the WSC, and where current research topics in scientific computing are discussed more in depth by six internationally well-known researchers
Organization: Prof.dr.ir. C. Kees Vuik (TUD) & Prof.dr.ir. Jaap J.W. van der Vegt (UT)

Event: 6-7 June 2011: E-learning and Mathematics

Date: 6-7 June 2011
Location: TU/e
Programme
Audience: everybody with interest in E-learning and Mathematics
Subject: The conference/workshop will focus on various aspects of e-learning in mathematics:
•Technology for E-learning and Mathematics
•Best practices of E-learning and Mathematics
•Evaluations of E-learning in Mathematics
E-learning to bridge the gap between High school and Bachelors and between Bachelor and Masters studies
Organization: Hans Sterk and  Hans Cuypers (TU/e)
Website: http://www.telmme.tue.nl/ELAM2011/

Event: 12 September 2011: STAR Cluster; Outreach Day

Date: 12 September
Location: EURANDOM, TU/e
Audience: PhD and staff members from The Netherlands and Belgium
Subject: The stochastics cluster STAR is organizing an Outreach Day on the topic "Road traffic and stochastics", in collaboration with the 3TU Applied Mathematics Institute (3TU-AMI) and the Committee for Innovation of Platform Wiskunde Nederland (PWN).
Organization: Ivo Adan, Onno Boxma, Arnold Heemink, Michel Mandjes, Sindo Nunez-Queija.
Website:http://www.eurandom.tue.nl/events/workshops/2011/Outreach%20Day/index_outreach.htm

Event: 5-7 October 2011: Woudschoten Conference on Numerical Analysis

Date: 5-7 October 2011
Location: Woudschoten, Zeist
Audience: PhD and staff members from The Netherlands and Belgium interested in Numerical Analysis and Scientific Computing
Subject: In 2011 the selected topics are:Computational Methods for Images and Mimetic Discretizations
Registration
Organization: Prof. Jaap J.W. van der Vegt (WSC /UT)

Event: 10-12 October 2011: “YES” Workshop Adaptation in Nonparametric Statistics

Date: 10-12 october 2012
Location: EURANDOM, TU/e
Subject: The quality of statistical inference essentially depends on how complex we assume the underlying statistical model to be: generally, the richer the model, the worse the quality of statistical inferences. On the other hand, if the proposed model is too simple, it may not be able to provide a reasonable fit to the data. In an adaptive setup, instead of one particular model one deals with a family of models, often ordered or embedded from simple to complex. Depending on the statistical problem at hand (for instance, regression function estimation, testing hypothesis, confidence set), the general problem of adaptation is, loosely formulated, to design a so called adaptive method for solving this statistical problem which performs in multiple model situation as good as in a single model, or, if this is not possible, with the smallest loss of quality
Organization:Angelika Rohde, Eduard Belitser, Geurt Jongbloed
Website: http://www.eurandom.nl/events/workshops/2012/SWI_2012/index.html
Website: http://www.eurandom.tue.nl/events/workshops/2011/YES%20V/index_yesv.htm 

Event: 14 October 2011: Future Energy Networks

Future Energy Networks: Mathematical solutions for European gas network management
Date: 14 October 2011
Location: The Dutch Embassy in Berlin
Audience: invitational conference 
Subject: Present a German-Dutch research-program on 'optimization of energy-networks in Europe' - focus on gas networks.
Also the launch of the Energy network optimization Programme. Read more.....
Registration: By invitation
Organisation: TWA, MATHEON &  3TU.AMI
Sheets: can be found here

27 October 2011: AMI Autumn Spectacle:  Math in Industry; an invisible engine

Date: 27 October 2011
Location: VNO building; “De Malietoren”, Den Haag
Audience: researchers and teachers mathematics ,administrators of TU’s, universities, TNO, GTI’s, CWI, managers of industrial R&D.
Subject:  Industry Show. Math in Industry; an invisible engine.
Organization: Dr. Mike Bochev (UT), Dr. Dorota Kurowicka (TUD), Dr.ir. Berry Schoenmakers (TU/e)

Event: 1-24 December 2011:  Mathekalender 2011

Date: 1-24 December 2011
Audience: studenten
Subject: Het Duitse wiskunde-instituut MATHEON organiseert al enige jaren een adventskalender. Elke dag, van 1 t/m 24 december, wordt op http://www.mathekalender.de een vakje "geopend" waarachter een wiskundeprobleem verschijnt met 10 mogelijke antwoorden. Die problemen zijn niet gemakkelijk (soms van het niveau van de finale van de Nederlandse Wiskunde Olympiade), maar de oplossing ervan vergt in principe geen geavanceerde wiskunde.
Net als vorig jaar werken de wiskunde-afdelingen van de drie Technische Universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente, verenigd in 3TU.AMI (Applied Mathematics Institute), ook dit jaar weer samen met het MATHEON. Verscheidene opgaven zijn bedacht door wiskundigen van 3TU.AMI. Verder stelt 3TU.AMI een laptop beschikbaar als prijs voor de Nederlandse scholier die de beste score haalt. Daarnaast stelt het MATHEON elke dag prijzen beschikbaar en elke deelnemer kan daarnaar meedingen.
Het is een individuele wedstrijd, maar het kan leuk zijn om met een groep of schoolklas te proberen om samen het goede antwoord van een opgave te vinden. Het zou mooi zijn als een Nederlandse scholier de wedstrijd wint!
Organization: MATHEON
Website: http://www.mathekalender.de