Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

People

4TU.IMPACT verbindt de valorisatie experts van de vier technische universiteiten in Nederland. De organisatie bestaat uit:


IMPACT Team

De Bestuurscommissie 4TU.IMPACT

In de Bestuurscommissie Valorisatie hebben zitting de portefeuillehouders Valorisatie van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten. Deze commissie is belast met het gestalte geven aan en toezicht uitoefenen op de samenwerking en planvorming van de Technische Universiteiten op gebied van kennisvalorisatie in het centre 4TU.IMPACT.


Drs. R.J.H.M. Smits
TU/e
Chair
Marien van der Meer
TU Delft
Prof. Dr. Vinod Subramaniam
UT
L.A.C. Buchwaldt
WU

Het Directeurenoverleg 4TU.IMPACT

bestaande uit de valorisatiedirecteuren van de 4TU’s, ondersteund door een programma manager.

Paul Althuis
Paul Althuis is verantwoordelijk voor kennisoverdracht binnen de TU Delft en vanuit die rol directeur van het Innovatie en Impact Center en de twee holdingen van de TU Delft: Delft Enterprises en TU Delft Services. Hij is actief betrokken bij verschillende ecosystemen van de TU Delft, zoals the Green Village, YES!Delft, RoboValley en Medical Delta.

LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/in/paul-althuis-0539295/
Sebastiaan Berendse
Sebastiaan Berendse is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en coördineren van de activiteiten van WUR om met de ontwikkelde kennis meer economische en maatschappelijke waarde te realiseren. Binnen de corporate afdeling vallen startup beleid (w.o. StartLife & student incubator StartHub), tech transfer/IP-services, coördinatie met WR business development, Sharing Research Facilities & Wageningen Campus ontwikkeling, de Wetenschapswinkel en Wageningen Dialogues.

LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/in/sebastiaan-berendse-2b759b/
Jaap Beernink
Jaap Beernink is CEO van Novel-T en directeur van de holding van de Universiteit Twente. De UT heeft haar valorisatieactiveiten en de wetenschapswinkel ondergebracht bij Novel-T. De UT is één van de vijf founders van Novel-T. Novel-T helpt zowel studenten, startups, scale-ups en onderzoekers ontwikkelen, als ook de innovatiekracht van het regionale MKB en grootbedrijf versterken.

LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/in/jaapbeernink/
Jeroen van Woerden
Jeroen van Woerden is directeur van The Gate. The Gate is het platform voor tech start-ups in de eerste fase van hun bestaan. The Gate is een samenwerkingsverband tussen Technische Universiteit Eindhoven, de BOM, Fontys, Summa en Brainport Development. Business Development van de TU/e is hier een relevant onderdeel van.

LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/in/jeroenvanwoerden/
Roelyn van der Hoek
Programma manager 4TU.IMPACT

LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/in/roelyn-van-der-hoek-31816641/

Diverse werkgroepen

Waaronder:

 • 4TU4Industries: de experts per TU op het gebied van publiek private samenwerking;
 • TTT Programma Teams: per programma een programmadirecteur, die de overleggen en samenwerking met business developers vanuit elke TU begeleidt en coördineert;
 • Entrepreneurship Education & Research: wetenschappers ondernemerschapsonderwijs- en onderzoek;
 • Aanjagers van Technologie: 1 tot 2 studenten per TU, ondersteund door een extern bureau. Geregeld afstemming met programmamanager en secretaris, directeuren strategie en marketing en communicatie van de TU’s;
 • Business Development Team Publieke Klanten: 1 business developer per TU met goed overzicht expertises per TU;
 • Challenges Team: betrokkenen per TU bij challenges en/of studententeams;
 • Living Lab: medewerkers betrokken bij opzetten living lab communities;
 • Scouting & Begeleiding: 4 business developers in samenwerking met business developer TNO, 2 medewerkers NWO-TTW en vertegenwoordiger TechLeap;
 • PhD Entrepreneurship Course: medewerkers die betrokken zijn bij het stimuleren van ondernemerschap en begeleiden van startups;
 • TTT Bootcamps Teams: de programmadirecteuren van de TTT’s, ondersteund door medewerkers uit de KTO’s;
 • Juristenoverleg: juristen van de 4TU’s.